ClàrMenu
FaclairDictionary EnglishGàidhlig

Saying what you’re doing Ag innse dè tha thu a’ dèanamh

We are readingTha sinn a' leughadh

Look out for the following pieces of vocabulary in this clip.

dè tha dol? what’s happening?

dìreach just

ag èisteachd ris an rèidio listening to the radio

a’ leughadh reading

a’ sgrìobhadh cairt writing a card

gu mo phàrantan to my parents

reòiteag ice cream

Video is playing in pop-over.

PersonNeach
GaelicGàidhlig
EnglishBeurla
Woman Ò, halò. Oh, hello.
Woman 2 Halò a Mhòrag.
Dè tha dol?
Hello Morag.
What’s happening?
Mòrag Chan eil càil.
Tha mi dìreach ag èisteachd ris an rèidio.
Nothing.
I’m just listening to the radio.
Man Sin taigh.
Agus sin càr.
Agus sin cù.
That’s a house.
And that’s a car.
And that’s a dog.
Woman Dè tha sibh a’ dèanamh? What are you doing?
Man Tha sinn a’ leughadh. We are reading.
Man A bheil thu ag iarraidh reòiteag? Do you want an ice cream?
Woman Tapadh leat. Thank you.
Man Dè tha thu a’ dèanamh? What are you doing?
Woman Tha mi a’ sgrìobhadh cairt gu mo phàrantan. I am writing a card to my parents.