ClàrMenu
FaclairDictionary EnglishGàidhlig

Saying what you’re doing Ag innse dè tha thu a’ dèanamh

I'm doing houseworkTha mi a' dèanamh obair taighe

Look out for the following pieces of vocabulary in this clip.

a’ glanadh an taighe cleaning the house

a’ glanadh a’ chidsin cleaning the kitchen

obair-taighe housework

Video is playing in pop-over.

PersonNeach
GaelicGàidhlig
EnglishBeurla
Woman Halò.
Tha, ach chan eil mi deiseil fhathast.
Tha mi dìreach a’ glanadh an taighe.
Chì mi aig uair thu.
Chì.
Tìoraidh.
Hello.
Yes, but I’m not ready yet.
I’m just cleaning the house.
I will see you at one o’ clock.
Yes.
Cheerio.
Female Householder Madainn mhath, Eilidh. Good morning, Helen.
Eilidh Halò.
Dè tha dol an-diugh?
Hello.
What’s happening today?
Female Householder Tha mi a’ glanadh a’ chidsin.
Dè tha thu fhèin a’ dèanamh?
I’m cleaning the kitchen.
What are you doing yourself?
Eilidh Tha mi a’ dol dhan bhaile.
A bheil thu ag iarraidh tighinn?
I’m going into town.
Do you want to come?
Female Householder Tha.
Fuirich mionaid.
Yes.
Wait a minute.
Eilidh Ceart gu leòr.
Fuirichidh.
Alright.
I’ll wait.
Man Halò, Eòghainn.
Dè tha dol?
Hello, Ewan.
What’s happening?
Eòghann A bheil thu a’ tighinn a-mach airson pinnt? Are you coming out for a pint?
Man Tha, ach trobhad a-steach mionaid.
Suidh sìos airson mionaid.
Tha mi a’ dèanamh obair-taighe.
Yes, but come in for a minute.
Sit down for a minute.
I’m doing housework.