FaclairDictionary EnglishGàidhlig

Expressing hopes Ag innse mu dhòchasan

I hope that...Tha mi an dòchas gu bheil...

Look out for the following pieces of vocabulary in this clip.

tha mi an dòchas … I hope …

… gu bheil an t-acras ort … that you are hungry

tha mi an dòchas gu bheil I hope so (to answer a bheil?)

tha mi an dòchas gu bheil iad a-staigh I hope that they are in

Video is playing in pop-over.

PersonNeach
GaelicGàidhlig
EnglishBeurla
Mother Ciamar a tha thu an-diugh, a ghràidh?
Tha mi an dòchas gu bheil thu nas fheàrr?
How are you today, dear?
I hope that you’re better?
Daughter Tha mi beagan nas fheàrr. I’m a little better.
Mother Siuthad ma-thà.
Gabh sin.
Go on then.
Take that.
Man Slàinte. Cheers.
Woman Slàinte mhath. Good health.
Man Tha seo snog, nach eil? This is nice, isn’t it?
Woman Tha. Yes.
Man À!
Tha mi an dòchas gu bheil an t-acras ort.
Ah!
I hope that you are hungry.
Woman Tha.
Tha seo a’ coimhead math.
Yes.
This looks good.
Woman Halò, a Dhonnchaidh. Ciamar a tha thu? Hello, Duncan. How are you?
Donnchadh Chan eil adhbhar a bhith a’ gearan.
Dè tha thu a’ dèanamh an seo?
No reason to complain.
What are you doing here?
Woman Tha mi a’ dol a chèilidh air mo phàrantan. I’m going to visit my parents.
Donnchadh Cha robh fios agam gun robh iad a’ fuireach ann an Glaschu. I didn’t know that they lived in Glasgow.
Woman Tha, shuas an sin. Yes, up there.
Donnchadh Ò, murt mhòr!
Cha bu toigh leam fuireach shuas an sin.
Oh heck!
I wouldn’t like to live up there.
Woman Tha mi an dòchas g’ eil iad a-staigh! I hope that they are in!