ClàrMenu
FaclairDictionary EnglishGàidhlig

Asking about transport A’ faighneachd mu dhòighean siubhail

Where can we get...?Càit am faigh sinn...?

Look out for the following pieces of vocabulary in this clip.

dè cho fada ’s a tha e a’ toirt? how long does it take?

tha e a’ toirt… it takes …

uair a thìde gu leth an hour and a half

uair an uaireadair an hour (of the clock)

uair a thìde an hour

Video is playing in pop-over.

PersonNeach
GaelicGàidhlig
EnglishBeurla
Traveller Feasgar math. Good afternoon.
Staff Feasgar math. Good afternoon.
Traveller Cuin a tha am bus gu Glaschu a’ falbh? When does the bus to Glasgow leave?
Staff Fichead mionaid an dèidh seachd anns a’ mhadainn. Twenty past seven in the morning.
Traveller Anns a’ mhadainn.
Ach feumaidh mi a-nis fuireach an oidhche an seo?
In the morning.
But I now have to stay here tonight?
Staff Tha ostail-òigridh shuas an rathad. There’s a youth hostel up the road.
Traveller Tapadh leibh.
Fichead mionaid an dèidh seachd anns a’ mhadainn ma-thà.
Thank you.
Twenty past seven in the morning then.
Staff Seadh. Yes.
Traveller Agus dè cho fada ’s a tha e a’ toirt? And how long does it take?
Staff Uair a thìde gu leth. An hour and a half.
Traveller Ceart gu leòr.
Tapadh leibh.
Alright.
Thank you.
Man Madainn mhath. Good morning.
Staff Madainn mhath. Good morning.
Man Tha sinn airson a dhol a dh’Amsterdam. We want to go to Amsterdam.
Man 2 Anns an Òlaind. In Holland.
Man Ist!
Is bu toigh leinn a dhol a-null air a’ bhàta.
Shh!
And we’d like to go over by boat.
Staff Seadh.
Uill, ’s urrainn dhuibh a dhol bho Harwich no bho Hull.
Ok.
Well, you can go from Harwich or from Hull.
Man Muile.
’S toigh leam fhìn Muile.
Mull.
I like Mull.
Man 2 Hull!
Chan e Mull!
Dè cho fad ’s a tha e a’ toirt bho Hull gu Amsterdam?
Hull!
Not Mull!
How long does it take from Hull to Amsterdam.
Staff Bho Hull gu Amsterdam, tha e a’ toirt trì uairean deug gu leth. From Hull to Amsterdam, it takes thirteen and a half hours.
Man 2 Trì uairean deug gu leth!
Ud, thalla!
Thirteen and a half hours!
Away!
Man Tapadh leat airson tighinn suas a Ghlaschu ma-thà. Thank you for coming up to Glasgow then.
Woman ’S e do bheatha.
Agus ma bhios tu ann an Lunnainn...?
You’re welcome.
And if you are in London...?
Man Uill, feumaidh mi a dhol sìos a Lunnainn Diardaoin. Well, I need to go down to London on Thursday.
Woman Cuin a tha dùil agad a dhol ann? When do you intend to go?
Man Fuirich mionaid.
Feumaidh mi a bhith ann feasgar.
Dè cho fada ’s a tha e a’ toirt?
Wait a minute.
I need to be there in the afternoon.
How long does it take?
Woman Chan eil e fada.
Uair a thìde gu leth air a’ phlèan.
It isn’t long.
An hour and a half by plane.
Man Uair a thìde gu leth.
Bidh mi ann an Lunnainn dà uair feasgar ma-thà.
Am bi thu saor?
An hour and a half.
I’ll be in London at two o’clock in the afternoon then.
Will you be free?
Woman Bithidh.
Tha sin ceart gu leòr.
Yes.
That’s fine.
Man Chì mi Diardaoin thu aig dà uair. I’ll see you on Thursday at two o’ clock.
Woman Chì.
Tìoraidh an-dràsta.
Yes.
Cheerio for now.