ClàrMenu
FaclairDictionary EnglishGàidhlig

Making comparison A’ dèanamh coimeas

Do you want to go see it?A bheil thu airson a dhol ga fhaicinn?

Look out for the following pieces of vocabulary in this clip.

tha i a’ coimhead nas motha it looks bigger (feminine noun)

nas motha bigger

nas lugha smaller

tha … nas motha na … ... is bigger than …

tha … nas lugha na … ... is smaller than …

a bheil … nas motha na …? is … bigger than …?

a bheil … nas lugha na …? is ... smaller than …?

Video is playing in pop-over.

PersonNeach
GaelicGàidhlig
EnglishBeurla
Norman Dè bu toigh leat? What would you like?
Iain Bu toigh leam rudeigin nas motha na flat. I’d like something bigger than a flat.
Norman Seo taigh ann an Kilmacolm le ceithir rumannan cadail. Here’s a house in Kilmacolm with four bedrooms.
Iain Ceithir rumannan cadail?
Tha sin cus.
Four bedrooms?
That’s too much.
Norman Tha am fear seo nas lugha.
Chan eil ann ach trì rumannan cadail.
This one is smaller.
There are only three bedrooms.
Iain Tha sin snog.
Is toigh leam am fear sin.
That’s nice.
I like that one.
Norman A bheil thu airson a dhol ga fhaicinn? Do you want to go and see it?
Iain Och, chan eil tìde gu leòr agam an-diugh. Och, I don’t have enough time today.