ClàrMenu
FaclairDictionary EnglishGàidhlig

Talking about things you enjoy A’ bruidhinn mu rudan a tha a’ còrdadh riut

Did you enjoy that?An do chòrd sin ribh?

Here are the words and phrases that you have heard in this lesson.

tha mi an dòchas gun còrd e ribh I hope that you enjoy it (plural/polite)

a bheil sin a’ còrdadh riut? are you enjoying that? / do you like that?

an do chòrd sin riut ma-thà? did you enjoy that then?

chòrd yes (to questions beginning with an do chòrd … ?)

cha do chòrd no (to questions beginning with an do chòrd … ?)

bha an t-eagal air Mamaidh Mammy was frightened

Video is playing in pop-over.

PersonNeach
GaelicGàidhlig
EnglishBeurla
Father Dè tha thu ag iarraidh ma-thà? What would you like?
Daughter Gabhaidh mise cearc, tha mi a' smaoineachadh.
Chicken Korma, mas e ur toil e.
I’ll have chicken, I think.
Chicken Korma, please.
Father Gabhaidh mi fhìn cearc cuideachd. I’ll have chicken too.
Waiter Dè tha sibh ag iarraidh?
Korma, Madras?
What do you want?
Korma, madras?
Father Vindaloo.
’S toigh leam coiridh teth.
Vindaloo.
I like a hot curry.
Waiter An do chòrd e ribh? Did you enjoy it?
Father Cha do chòrd.
Cha robh e teth gu leòr dhomh.
No.
It wasn’t hot enough for me.
Father An do chòrd sin ribh? Did you enjoy that?
Mother Cha do chòrd.
Cha robh e math idir.
No.
It wasn’t good at all.
Daughter 1 Chòrd e riumsa. I enjoyed it.
Daughter 2 Ach bha an t-eagal air mamaidh. But mummy was frightened.
Father Mamaidh bhochd.
An robh an t-eagal ort, a ghràidh?
Poor mummy.
Were you frightened, dear?