ClàrMenu
FaclairDictionary EnglishGàidhlig

Talking about the senses A’ bruidhinn mu na ciad-fathan

I can hear you nowTha mi gad chluinntinn a-nis

Look out for the following pieces of vocabulary in this clip.

chan eil mi gad fhaicinn I can’t see you

chan eil mi gad chluinntinn I can’t hear you

tha mi gad fhaicinn I can see you

tha mi gad fhaicinn a-nis I can see you now

tha mi gad chluinntinn I can hear you

Video is playing in pop-over.

PersonNeach
GaelicGàidhlig
EnglishBeurla
Photographer Gabhaibh mo leisgeul.
Chan eil mi gad fhaicinn.
Seas eadar an dithis seo.
Tapadh leat.
Tha sin nas fheàrr.
Trobhad a-steach rud beag.
Seadh, thusa.
Chan eil mi gad fhaicinn ceart an sin nas motha.
Trobhad is seas an seo.
Ceart.
Chan eil sin dona.
Tha mi gad fhaicinn a-nis.
Excuse me.
I can’t see you.
Stand between these two people.
Thank you.
That’s better.
Come in a little bit.
Yes, you.
I can’t see you properly there either.
Come and stand here.
Right.
That’s not bad.
I can see you now.
Man One, two, one, two, one, two.
A bheil thu gam chluinntinn, Ailig?
Ailig?
A bheil thu idir gam chluinntinn?
Ailig?
Tha mi duilich Ailig.
Chan eil mi gad chluinntinn fhathast.
Ailig, tha mi fhathast... tapadh leat Ailig.
Tha mi gad chluinntinn a-nis. Ailig?
A bheil thu idir gam chluinntinn?
One, two, one, two, one, two.
Can you hear me, Alec?
Alec?
Can you hear me at all?
Alec?
I’m sorry Alec.
I can’t hear you yet. Alec, I am still...thank you Alec.
I can hear you now. Alec?
Can you not hear me at all?