menushow menuhide
GàidhligEnglish
facebook icon twitter icon email icon

LEARNGAELIC WITH AN LÀ LEARNGAELIC LEIS AN LÀ

News (AN LÀ) Naidheachdan (AN LÀ)

Search Lorg

Plana leasachaidh aig Cidhe Loch Baghasdail

[Iain MacIlleathain - Preseantair] Nise, tha am pròiseas air tòiseachadh bhon thèid companaidhean a thaghadh airson cidhe ùr a thogail ann am Loch Baghasdal. Chaidh am pasgan fiosrachaidh mun obair a chur a-mach gu na companaidhean a tha a’ farpais airson a’ chùmhnaint. Tha còir gun tèid an companaidh a shoirbhich ainmeachadh as t-earrach an ath-bhliadhna. Tha Doneil MacLeòid ag aithris.

[Doneil MacLeòid – Neach-aithris] Tha am plana airson leasachadh mòr a dhèanamh aig Cidhe Loch Baghasdail air a bhith a’ dol airson greis. Tha Comhairle nan Eilean Siar, HIE agus na Roinn Eòrpa air airgead a chur ris, a-nis. Tha am pròiseas tairgse air tòiseachadh agus tha pasgain gan cur a-mach gu còig companaidhean airson an obair a dhèanamh.

[Aonghas MacIlleMhaolain - Stòras Uibhist] Tha sinn an dùil an uair sin, aig toiseach na bliadhna, gum faigh sinn sin air ais, is gun tig againne air taghadh a-mach à còig companaidhean a chuir a-staigh air a shon. Agus gum bi an obair air tòiseachadh, tha sinn an dòchas, anns an Ògmhios a’ tighinn.

[Calum Iain Macìomhair - CNES] ‘S e pròiseact Loch Baghasdail aon dhe na prìomh phròiseactan a th’ aig a’ Chomhairle agus Hebrides Range Taskforce air a’ phlana gnìomh aca airson leasachadh san eaconamaidh. Tha sinne a’ faicinn gu bheil am pròiseact seo na aon de na pròiseactan as cudromaiche airson leasachadh eaconomaidh Uibhist a Deas – tha e math gu bheil seo nise a’ dol a-mach agus tha sinn ag iarraidh faicinn an obair seo a’ tachairt gu math luath a-nis anns na mìosan ri thighinn.

[Doneil MacLeòid – Neach-aithris] Anns na planaichean, tha dùil ann gun tèid cidhe-iasgaich ùr a thogail le laimhrig, chabhsair, agus bhalla-fasgaidh ùr cuideachd. Am broinn sin, bhiodh marina le rùm airson gheataichean. Tha maoineachadh luach deich millean not ga chur mu seach. Tha mòran a’ faicinn gur e pròiseact cudromach a th’ ann airson leasachadh eaconomach a thoirt air Uibhist a Deas.

[Calum Iain Macìomhair - CNES] Tha sinne dòchasach ma thig an t-seirbheis ùr seo a-steach agus gum faighear an talamh ùr seo gum fosgail e cothroman ùra, cothroman matha agus gum bi leasachadh math anns an eaconomaidh air a sgàth.

[Doneil MacLeòid – Neach-aithris] ‘S e aon rud a dh’fhaodadh tachairt, aig a’ cheann thall, gun tèid an sgìre gnìomhachais a thogail mar dara ìre den phròiseact seo, rud a thathar an dòchas a chruthaicheas obraichean.

[Aonghas MacIlleMhaolain - Stòras Uibhist] Tha gnìomhachasan stèidhichte ann an seo, mu chuairt, air iasgach. Tha iad a’ sealltainn gu bheil ùidh aca. Tha sinn air a bhith a’ coimhead air gnothaichean mar a tha, gu h-àraidh a thaobh na gheataichean a thoirt a-staigh, tha companaidhean airson sin a chur air adhart. Mar a bhith a’ coimhead às an dèidh, ‘s gan cur air dòigh air a thig iad gu tìr fad a’ gheamhraidh mar gum biodh, mar sin tha sinn gu math dòchasach gun tèid againne air obraichean a chruthachadh anns an dàrna pìos dhen obair seo.

[Doneil MacLeòid – Neach-aithris] Tha dòchas ann gun lean cùisean air adhart airson an obair togail tòiseachadh meadhan an t-samhraidh. Le a’ chrìoch air a’ chiad cheum dhen phròiseact taobh a-staigh bhliadhna. Doneil MacLeòid, BBC An Là, Uibhist a Deas.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Development plan for Loch Boisdale Quay

[Iain MacLean - Presenter] Now, the process has started from which companies will be chosen for a new quay to be built in Lochboisdale. The information pack about the work was sent out to the companies who are competing for the contract. The aim is that the company that is successful will be named in the spring of next year. Doneil MacLeod reports.

[Doneil MacLeod – Reporter] The plan to do a large development at the Lochboisdale quay has been going for a while. Comhairle nan Eilean Siar (Western Isles Council), HIE and the European Union have put money towards it. The tendering process has started and the packs have been sent out to five companies for the work to be done.

[Angus MacMillan- Stòras Uibhist] We expect after that, at the start of the year, that we will get it back, and we will reach a decision about the five companies that have put in for it, And that the work will start, we hope, next June.

[Calum Iain MacIver - CNES] The Lochboisdale project is one of the main projects that the council and Hebrides Range Taskforce have on their business plan for developing the economy. We see this project as one of the most important projects to develop the economy in South Uist – it is good that this is now going out and we want to see this work happening really quickly now in the months that follow.

[Doneil MacLeod – Reporter] In the plans, the expectation is that a new fishing quay will be built with a small harbour, two causeways and two new sheltered walls too. In the middle of that, there will be a new marina with room for yachts. The money is worth in the region of ten million pounds. Many see this as an important project to develop the economy in South Uist.

[Calum Iain MacIver - CNES] We are hopeful that if this new service comes in and we get the new hall that this will open up new opportunities, good opportunities and develop the economy, as a result.

[Doneil MacLeod – Reporter] The one thing that could happen, as a result, that the business area will be lifted as second level, of this project, something that many hope, will create jobs.

[Angus MacMillan- Stòras Uibhist] Businesses are based here, around us, on fishing. They are showing an interest. We have been looking at how businesses are, especially around bringing in yachts, new companies wants to bring it forward. Looking after them and take them to land through the winter, so we are very hopeful that we will be able to create jobs in the second part of this work.

[Doneil MacLeod – Reporter] There is hope that matters will go ahead for building work in the middle of the summer, with the end of the first step of the project within two years.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plana leasachaidh aig Cidhe Loch Baghasdail

(Development plan for Loch Boisdale Quay)

Vocabulary Briathrachas

laimhrig - harbour

cabhsair - causeway

This also means pavement.

gheataichean - yachts

gnìomhachasan - businesses

Roinn Eòrpa - Eurpoean Union

CuideachadhHow to use this site

Tha Learn Gaelic le An Là ag amas air luchd-ionnsachaidh na Gàidhlig a tha, le beagan misneachd, deiseil airson ceum air adhart a ghabhail. Tha an t-susbaint freagarrach dhan h-uile neach-ionnsachaidh, ach bidh e nas cuideachaile do dhaoine a tha seachad air an ìre Tòiseachaidh.Learn Gaelic with An Là is aimed at learners who have already gained some confidence in Gaelic and want to take their learning to the next level. The material is suitable for all learners, but those who have progressed beyond the Beginner level will find this section particularly useful.

Bidh sinn a’ cur sgeulachdan bhon phrògram BBC An Là beò gach seachdain, le tar-sgrìobhadh Gàidhlig is eadar-theangachadh Beurla. Bidh dath an teacsa ag atharrachadh nuair a thèid facal a chluich. ‘S urrainnear cliogadh air facal sònraichte agus cluichidh am bhidio bhon sin a-mach. Dh’fhaodadh gum biodh seo cuideachail dha luchd-ionnsachaidh airson fuaimneachadh a dhearbhadh. Stories from the BBC ALBA Gaelic news programme "An Là" are uploaded on a weekly basis, with a Gaelic transcript and an English translation. As each Gaelic word is spoken, the accompanying text changes colour. Individual words can be selected with a simple click and the video will play from that point onwards. Learners may find this useful for checking pronunciation.

Bidh gach paragraf Gàidhlig a’ gluasad ri linn na h-aithris, ach faodar cuideachd na bàraichean-sgrolaidh a ghluasad gu earrann shònraichte den aithris.Each Gaelic paragraph automatically scrolls in conjunction with the news report, but the manual scrolling bars can also be used to move the text to a particular section of the report.

Chithear an tar-sgrìobhadh Gàidhlig anns a’ chiad dol a-mach. Ach, gheibhear eadar-theangachadh Beurla den tar-sgrìobhadh le bhith a’ taghadh Beurla no Gàidhlig agus Beurla.The Gaelic transcript is shown by default. However, you can see a translation of the transcript by selecting the English or Gaelic and English tabs.

Tha briathrachas cuideachd ri fhaotainn, le faidhlichean fuaim Gàidhlig na chois. Tha a’ bhriathrachas air a thaghadh bhon aithris fhèin, le measgachadh leithid ainmean-àite, briathrachas naidheachd, gnathasan-cainnt is abairtean. Key vocabulary is also provided, with accompanying Gaelic audio. This is a selected from the vocabulary contained in the news report and may include a selection of place names, news terminology, useful colloquialisms and phrases.

Tha luchd-leasachaidh an làraich a’ moladh gun tèid am brabhsair-lìn as ùire a chleachdadh airson an t-susbaint seo fhaicinn. Am measg nam brabhsairean ùra (saor an-asgaidh) as urrainnear a chleachdadh, tha Google Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer agus Safari.The developers of the site recommend that an up-to-date web browser is used to ensure the content displays to its optimum. Suitable browsers (which are free to use) include the latest versions of Google Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer and Safari.

Gheibhear an làraich seo air tablaidean is fònaichean-làimhe ach, a chionn ‘s gur e bhidiothan làn-sgrion a-mhàin a sheallas iPhone, bithear a’ cluich faidhle-fuaim seach bhidio.The site should work on mobile devices, but since iPhones will only show video full-screen and hide the transcript, we play an audio file instead of the video.

Credits

This site uses technology from jPlayer and Mozilla Popcorn, and builds on an idea and code developed by Mark Boas and associates at Happyworm.

All videos used are courtesy of BBC An Là and the British Broadcasting Corporation, who retain all rights to them.

Site design and coding by Sealgar Ltd.

Video, audio and transcripts provided by bbc.co.uk/alba.