menushow menuhide
GàidhligEnglish
facebook icon twitter icon email icon

LEARNGAELIC WITH AN LÀ LEARNGAELIC LEIS AN LÀ

News (AN LÀ) Naidheachdan (AN LÀ)

Search Lorg

Ceangalan eadar làraich, ùghdaran agus obair litreachais ann an Dùn Èideann

[Angela NicIlleathain - Preseantair] ‘S iomadh turas a tha Baile Dhùn Èideann air nochdadh ann an litreachas. Tha cothrom ann a-nis barrachd ionnsachadh mu na ceangalan eadar làraich, ùghdaran agus obair litreachais. Tha app fòn-làimhe ann a-nis leis an ainm Slighe Leabhraichean Dhùn Èideann. Chaidh Darren Linc air chuairt gu prìomh bhaile na h-Alba airson barrachd fhaighinn a-mach.

[Darren Linc – Neach-aithris] Tha an app ùr seo a’ toirt dhut mòran roghainnean a thaobh càite an tèid thu agus co mu dheidhinn a dh’ ionnsaicheas tu. Feumaidh app sam bith ged-thà a bhith a’ còrdadh ris an luchd-cleachdaidh airson a bhith soirbheachail. Agus thug mi fhèin leam Donna NicSuain a tha a’ fuireach ann an Dùn Èideann feuch an robh ise a’ faicinn luach sam bith ann. Thòisich sinn ar turas aig an Fleshmarket.

[Donna NicSuain] A’ chiad sealladh, tha e uabhasach inntinneach. Tha mi fhìn ag ionnsachadh rudan nach robh mi fhèin eòlach air ron seo ged a tha mi air a bhith a’ fuireach ann an Dùn Èideann a-nis airson ceithir bliadhna. Ach, chanainn gur e rudeigin a bhiodh na b’ fheumaile airson luchd-turais ma tha ùidh sònraichte aca ann an sgrìobhadairean agus bàrdachd is rudan mar sin.

[Darren Linc – Neach-aithris] ‘S e tidsear a th’ ann an Donna agus le bhith a’ cleachdadh an app airson beagan ùine a bharrachd, tha sinn a’ siubhail gu Cridhe Mheadhain Lodainn, chunnaic i dòigh anns am faigh i feum às a thaobh a dreuchd.

[Donna NicSuain] Bidh sinn uaireannan a’ dèanamh pròiseactan air Dùn Èideann agus ag ionnsachadh mu dheidhinn chuid dhe na sgrìobhadairean ainmeil agus bhiodh e glè mhath a dhol a-mach le buidhnean beaga agus coiseachd tro na sràidean, a’ stad agus ag ionnsachadh ‘s a’ faicinn dìreach mu dheidhinn nan leabhraichean ‘s nan sgrìobhadairean ‘s nan àiteachean inntinneach, eachdraidheil a th’ againne ann an seo.

[Darren Linc – Neach-aithris] Tòrr molaidh ann an sin ma-thà, ach aig deireadh ar turas aig Eaglais nam Manach Liath, tha mi airson faighinn a-mach bho Donna na h-atharrachaidhean a dhèanadh i air an app?

[Donna NicSuain] Aon rud, ‘s dòcha bhiodh glè mhath ma bha pìos aca far am b’ urrainn dhut ainm leabhair a thaghadh agus an uair sin gun toireadh e dhut na h-àiteachean ainmeil ann an Dùn Èideann a tha air nochdadh anns an leabhar ud. Chan eil mi a’ smaointinn gu bheil mòran eile a bhithinn ag atharrachadh. Tha rudan sgoinneil ann, mar faodadh tu… tha agallamhan aca le cuid dhe na sgrìobhadairean a tha beò an-diugh agus tha dealbhan ann, ‘s tha bhidiothan beaga ann is rudan mar sin.

[Darren Linc – Neach-aithris] ‘S e a’ chompanaidh aig Ailean Dòmhnallach a leasaich is agus a dh’fhoillsich an app agus tha dùil aige app eile a chur a-mach fhathast, an troip seo mu dheidhinn spòrs ann an Glaschu airson cothrom a ghabhail aig Geamaichean a’ Cho-fhlaitheis.

[Ailean Dòmhnallach] ‘S e Slighe Spòrs a tha a’ dol a bhith ann an Glaschu, ‘s e Slighe Litreachais a’ dol a bhith, mar a tha sinn a’ faicinn, tha a’ dol a bhith ann an Dùn Èideann. Na h-ath bhailtean far a bheil sinn a’ dol, ‘s dòcha bidh sinn a’ cruthachadh an sheòrsa slighe sin ann an cuid de na bailtean far a bheil sinn a’ dol. Seo agad a’ chiad bhaile aig UNESCO airson litreachas. Tha Alba fhèin sònraichte, tha barrachd de dh’fhèisean leabhraichean ann an Alba na tha ann an dùthaich sam bith eile a rèir na th’ ann de shluagh.

[Darren Linc – Neach-aithris] Sin agaibh ma-thà Slighe Litreachais Dhùn Èideann. Tha an companaidh a tha ga leasachadh, PurpleTrails, ag ràdh nach eil an-dràsta a’ nochdadh ach air siostam Apple. Ged-thà, tha iad air beachdachadh mu sin a leudachadh a-mach gu siostam Android agus, ’s dòcha gu siostam Windows cuideachd san ùine a tha ri teachd. Darren Linc, BBC An Là, Dùn Èideann.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Connections between land, authors and literature in Edinburgh

[Angela MacLean - Presenter] The city of Edinburgh often crops up in literature. There is a chance now to learn more from the links between the sites, authors and literature. There is a mobile app now with the name Edinburgh Book Trail App. Darren Laing went on a trip to the capital of Scotland to find out more.

[Darren Laing – Reporter] This new app gives you many choices on where you can go and what you can learn about. Any app has to appeal to the users to be successful. And I took myself and Donna MacSween, who lives in Edinburgh, to see if she thought it was worthwhile. We began our tour in the Fleshmarket.

[Donna MacSween] On first sight, it is really interesting. I am learning things that I didn’t know before, even though I have been living here for four years. But, I would say it’s something that would be more useful for tourists if they have a special interest in writers and poetry and things like that.

[Darren Laing – Reporter] Donna is a teacher and by using the app for a wee bit longer, we have travelled to the Heart of Midlothian, she saw a way that she could use this for her job.

[Donna MacSween] Sometimes we do projects on Edinburgh and learn about many of the famous places. It would be good to go out in small groups and walk through the streets, stop and learn about, and see, the books and the writers and the interesting, historic places that we have here.

[Darren Laing – Reporter] A lot of praise there then, but at the end of the trip at Greyfriars Kirk, I want to find out from Donna what changes she would make on the app?

[Donna MacSween] One thing, maybe that would be good if you could select the name of the book and then it would give you the famous areas in Edinburgh that crop up in that book. I don’t think that there is much else that I would change. There are great things, you can… there are interviews with many of the writers who are alive today and there are pictures, and there are little videos and things like that.

[Darren Laing – Reporter] It’s Allan MacDonald’s company that developed and published the app and he expects to put out another app, this time about sports in Glasgow in time for the Commonwealth games.

[Allan MacDonald] It’s a sports Trail that will be in Glasgow, it’s the Literature Trail that is, as we can see, that is in Edinburgh. The next towns where we go to, maybe we will be create the two types of trail in many of the towns where we are going. Here you have UNESCO’s first city of literature. Scotland is unique itself., there are more literature festivals in Scotland than any other country in line with the population.

[Darren Laing – Reporter] There you have Edinburgh Book Trail App. The company who developed it, PurpleTrails, say that it only appears on the Apple system. But, they are thinking about expanding to the Android system and, maybe to the Windows system too in the future. Darren Laing, BBC An Là, Edinburgh.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ceangalan eadar làraich, ùghdaran agus obair litreachais ann an Dùn Èideann

(Connections between land, authors and literature in Edinburgh)

Vocabulary Briathrachas

Cridhe Mheadhain Lodainn - Heart of Midlothian

Geamaichean a’ Cho-fhlaitheis - Commonwealth Games

pròiseactan - projects

buidhnean beaga - small groups

Eaglais nam Manach Liath - Greyfriars' Kirk

CuideachadhHow to use this site

Tha Learn Gaelic le An Là ag amas air luchd-ionnsachaidh na Gàidhlig a tha, le beagan misneachd, deiseil airson ceum air adhart a ghabhail. Tha an t-susbaint freagarrach dhan h-uile neach-ionnsachaidh, ach bidh e nas cuideachaile do dhaoine a tha seachad air an ìre Tòiseachaidh.Learn Gaelic with An Là is aimed at learners who have already gained some confidence in Gaelic and want to take their learning to the next level. The material is suitable for all learners, but those who have progressed beyond the Beginner level will find this section particularly useful.

Bidh sinn a’ cur sgeulachdan bhon phrògram BBC An Là beò gach seachdain, le tar-sgrìobhadh Gàidhlig is eadar-theangachadh Beurla. Bidh dath an teacsa ag atharrachadh nuair a thèid facal a chluich. ‘S urrainnear cliogadh air facal sònraichte agus cluichidh am bhidio bhon sin a-mach. Dh’fhaodadh gum biodh seo cuideachail dha luchd-ionnsachaidh airson fuaimneachadh a dhearbhadh. Stories from the BBC ALBA Gaelic news programme "An Là" are uploaded on a weekly basis, with a Gaelic transcript and an English translation. As each Gaelic word is spoken, the accompanying text changes colour. Individual words can be selected with a simple click and the video will play from that point onwards. Learners may find this useful for checking pronunciation.

Bidh gach paragraf Gàidhlig a’ gluasad ri linn na h-aithris, ach faodar cuideachd na bàraichean-sgrolaidh a ghluasad gu earrann shònraichte den aithris.Each Gaelic paragraph automatically scrolls in conjunction with the news report, but the manual scrolling bars can also be used to move the text to a particular section of the report.

Chithear an tar-sgrìobhadh Gàidhlig anns a’ chiad dol a-mach. Ach, gheibhear eadar-theangachadh Beurla den tar-sgrìobhadh le bhith a’ taghadh Beurla no Gàidhlig agus Beurla.The Gaelic transcript is shown by default. However, you can see a translation of the transcript by selecting the English or Gaelic and English tabs.

Tha briathrachas cuideachd ri fhaotainn, le faidhlichean fuaim Gàidhlig na chois. Tha a’ bhriathrachas air a thaghadh bhon aithris fhèin, le measgachadh leithid ainmean-àite, briathrachas naidheachd, gnathasan-cainnt is abairtean. Key vocabulary is also provided, with accompanying Gaelic audio. This is a selected from the vocabulary contained in the news report and may include a selection of place names, news terminology, useful colloquialisms and phrases.

Tha luchd-leasachaidh an làraich a’ moladh gun tèid am brabhsair-lìn as ùire a chleachdadh airson an t-susbaint seo fhaicinn. Am measg nam brabhsairean ùra (saor an-asgaidh) as urrainnear a chleachdadh, tha Google Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer agus Safari.The developers of the site recommend that an up-to-date web browser is used to ensure the content displays to its optimum. Suitable browsers (which are free to use) include the latest versions of Google Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer and Safari.

Gheibhear an làraich seo air tablaidean is fònaichean-làimhe ach, a chionn ‘s gur e bhidiothan làn-sgrion a-mhàin a sheallas iPhone, bithear a’ cluich faidhle-fuaim seach bhidio.The site should work on mobile devices, but since iPhones will only show video full-screen and hide the transcript, we play an audio file instead of the video.

Credits

This site uses technology from jPlayer and Mozilla Popcorn, and builds on an idea and code developed by Mark Boas and associates at Happyworm.

All videos used are courtesy of BBC An Là and the British Broadcasting Corporation, who retain all rights to them.

Site design and coding by Sealgar Ltd.

Video, audio and transcripts provided by bbc.co.uk/alba.