menushow menuhide
GàidhligEnglish
facebook icon twitter icon email icon

LEARNGAELIC WITH AN LÀ LEARNGAELIC LEIS AN LÀ

News (AN LÀ) Naidheachdan (AN LÀ)

Search Lorg

Leabhar ùr air fhoillseachadh de bhriathrachas Gàidhlig Dhùthaich MhicAoidh

[Iain MacIlleathain – Preseantair] Nise, bheil càil a bheachd agaibh th’ann an strianach, culaidh no irinneag? Chan e facail bitheanta th’annta dhan mhòr-chuid againn ach tha iad ann an dual-chainnt Dùthaich MhicAoidh. ‘S e glè bheag tha còmhla rinn an-diugh aig a bheil Gàidhlig na sgìre sin ach tha leabhar ùr air cuid de sheudraidh a’ chànain a chruinneachadh agus a thasgadh. Seo Calum MacIlleathain.

[Calum MacIlleathain – Neach-aithris] Òran Gàidhlig bho Dhùthaich MhicAoidh, air a sheinn le Uilleam Moireasdan à Diùranais. Tha leabhar ùr air cruinneachadh còmhla an cànan a chaidh a bhruidhinn an seo airson ginealaichean. Thairis air iomadach bliadhna bhruidhinn ùghdar an leabhair, Seumas Grannd, ri seann daoine na sgìre.

[Seumas Grannd] Strianach, 's e sin a chanas iad an àite brot agus nuair a bhios iad a’ dol dhan leabaidh air an oidhche bidh iad ag ràdh “cadal an strianaich dhut” (gun caidil thu gu math.) An àite bàta ‘s e culaidh mar a bu trice a chanadh iad. An àite nighean no caileag - "irinneag.” Agus far an canadh daoine "tha an t-uisge ann" chanadh iadsan "tha e a' bùirn.” Thug mi tòrr ùine còmhla ri aon seann duine air Taobh Mheanlais fhèin, fear air an robh Ailig George MacKay. ‘S e dìreach seòrsa de nàdar de encyclopedia beò a bh' ann a thaobh Dùthaich MhicAoidh.

[Calum MacIlleathain – Neach-aithris] Tha dòchas gun toir an leabhar cothrom do dhaoine a tha airson dual-chainnt na sgìre ionnsachadh. Tha fhathast beag chuid ann aig a bheil Gàidhlig na sgìre.

[Uilleam Moireasdan] Uill cha chreid mi nach eil cuid ga ionnsachadh sa bhun-sgoil ach chan ann a’ faighinn Gàidhlig bho na pàrantan. ‘S ann bho do phàrantan a bu chòir dhut a’ Ghàidhlig ionnsachadh. Dh’ionnsaich mi fhèin Gàidhlig bho mo phàrantan, cha robh iad a’ bruidhinn Gàidhlig rium-sa ach bha iad a’ bruidhinn Gàidhlig le chèile ‘s bha mi fhèin ga togail.

[Calum MacIlleathain – Neach-aithris] Am measg na bh’aig dualchainnt na sgìre bho thùs, bha am bàrd bhon ochdamh linn deug Rob Donn, nach do dh’ionnsaich Beurla na bheatha. Aig an deireadh sheachdain, chaidh tachartasan a chur air dòigh gus a bheatha agus a bhàrdachd a chuimhneachadh.

[An t-Oll Dòmhnall Uilleam Stiùbhart] ‘S tha iad ag innse dhuinn an t-uabhas, chan ann a-mhàin mu bheatha làitheil an t-sluaigh ach cuideachd seòrsa sealladh a bh’aig an t-sluagh cuideachd, na cleachdaidhean a bh’ aca, seòrsa beachdan a bh’ aca agus cuideachd mar a bha sin ag atharrachadh. Chionn ‘s gur e aimsir gu math bruailleanach anns an robh Rob Donn beò. Bha an saoghal ag atharrachadh ceithir timcheall air agus tha sin ri fhaicinn gu math follaiseach na chuid bàrdachd.

[Calum MacIlleathain – Neach-aithris] Thug Na Fuadaichean, no Na Ruagaidhean mar a th’ aca air ann an dual-chainnt na sgìre, buaidh mhòr an dà-chuid air tìr agus teanga Dùthaich MhicAoidh. Ach, le Gàidhlig na sgìre a-nise ann an clò, tha cothrom aig daoine briathrachas na sgìre a thuigsinn. Calum MacIllleathain, BBC An Là, Dùthaich MhicAoidh.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A new book is published on MacKay Country Gaelic vocabulary

[Iain Maclean – Presenter] Do you know what the words “strianach”, “culaidh” or “irinneag” mean? They are not commonly used but they are in MacKay country. There aren’t many alive today who still speak the Gaelic of the area but a new book has captured and archived the gems of the dialect. Here’s Calum Maclean.

[Calum Maclean – Reporter] A Gaelic song from MacKay country, sang by William Morrison from Duirinish. A new book documents a language that was spoken here for generations. Over many years the book’s author, Seumas Grant, spoke to elderly people of the community.

[Seumas Grant] “Strianach,” thats what they say instead of soup and if they are going to bed at night they say “cadal an strianaich dhut” (sleep well.) For boat it’s usually “culaidh” they say. For girl, it’s “irrinneag.” And when people would say “it’s raining” they would say "tha e a' bùirn.” I spent a lot of time with one old man Meanlais way itself, a man called Alex George MacKay. He was like a living encyclopedia of the MacKay country.

[Calum Maclean – Reporter] There’s hope the book with give people the opportunity to learn the dialect of the area. There aren’t many left who still speak it.

[William Morrison] Well I think most learn it in primary school, not from their parents. You should learn Gaelic from your parents. I learnt Gaelic from my parents myself, they didn’t speak it to me but they spoke amongst themselves and I would pick it up.

[Calum Maclean – Reporter] Amongst those who spoke the dialect of the area, Rob Donn, a poet from the eighteenth century, who never learnt English in his life. At the weekend, there were events taking place to celebrate his life and poetry.

[Dr Donald William Stewart] They tell us lots, not only about the daily life of the community but what their views were too, their customs, the kind of life they lived and also how it changed. Due to the turbulent climate Rob Donn was alive in his world was changing all around him and that is very clear from his poetry.

[Calum Maclean – Reporter] The clearances, or “Na Ruagaidhean” as they call it in this area, had a big effect on both the land and the native tongue of MacKay Country. But, with the Gaelic of the area now in print there’s a chance for people to understand their vocabulary. Calum MacLean, BBC An La, MacKay country.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leabhar ùr air fhoillseachadh de bhriathrachas Gàidhlig Dhùthaich MhicAoidh

(A new book is published on MacKay Country Gaelic vocabulary)

Vocabulary Briathrachas

Dùthaich MhicAoidh - MacKay Country

bitheanta - common

dual-chainnt - dialect

seudraidh - gems

ginealaichean - generations

Na Fuadaichean - The Clearances

CuideachadhHow to use this site

Tha Learn Gaelic le An Là ag amas air luchd-ionnsachaidh na Gàidhlig a tha, le beagan misneachd, deiseil airson ceum air adhart a ghabhail. Tha an t-susbaint freagarrach dhan h-uile neach-ionnsachaidh, ach bidh e nas cuideachaile do dhaoine a tha seachad air an ìre Tòiseachaidh.Learn Gaelic with An Là is aimed at learners who have already gained some confidence in Gaelic and want to take their learning to the next level. The material is suitable for all learners, but those who have progressed beyond the Beginner level will find this section particularly useful.

Bidh sinn a’ cur sgeulachdan bhon phrògram BBC An Là beò gach seachdain, le tar-sgrìobhadh Gàidhlig is eadar-theangachadh Beurla. Bidh dath an teacsa ag atharrachadh nuair a thèid facal a chluich. ‘S urrainnear cliogadh air facal sònraichte agus cluichidh am bhidio bhon sin a-mach. Dh’fhaodadh gum biodh seo cuideachail dha luchd-ionnsachaidh airson fuaimneachadh a dhearbhadh. Stories from the BBC ALBA Gaelic news programme "An Là" are uploaded on a weekly basis, with a Gaelic transcript and an English translation. As each Gaelic word is spoken, the accompanying text changes colour. Individual words can be selected with a simple click and the video will play from that point onwards. Learners may find this useful for checking pronunciation.

Bidh gach paragraf Gàidhlig a’ gluasad ri linn na h-aithris, ach faodar cuideachd na bàraichean-sgrolaidh a ghluasad gu earrann shònraichte den aithris.Each Gaelic paragraph automatically scrolls in conjunction with the news report, but the manual scrolling bars can also be used to move the text to a particular section of the report.

Chithear an tar-sgrìobhadh Gàidhlig anns a’ chiad dol a-mach. Ach, gheibhear eadar-theangachadh Beurla den tar-sgrìobhadh le bhith a’ taghadh Beurla no Gàidhlig agus Beurla.The Gaelic transcript is shown by default. However, you can see a translation of the transcript by selecting the English or Gaelic and English tabs.

Tha briathrachas cuideachd ri fhaotainn, le faidhlichean fuaim Gàidhlig na chois. Tha a’ bhriathrachas air a thaghadh bhon aithris fhèin, le measgachadh leithid ainmean-àite, briathrachas naidheachd, gnathasan-cainnt is abairtean. Key vocabulary is also provided, with accompanying Gaelic audio. This is a selected from the vocabulary contained in the news report and may include a selection of place names, news terminology, useful colloquialisms and phrases.

Tha luchd-leasachaidh an làraich a’ moladh gun tèid am brabhsair-lìn as ùire a chleachdadh airson an t-susbaint seo fhaicinn. Am measg nam brabhsairean ùra (saor an-asgaidh) as urrainnear a chleachdadh, tha Google Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer agus Safari.The developers of the site recommend that an up-to-date web browser is used to ensure the content displays to its optimum. Suitable browsers (which are free to use) include the latest versions of Google Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer and Safari.

Gheibhear an làraich seo air tablaidean is fònaichean-làimhe ach, a chionn ‘s gur e bhidiothan làn-sgrion a-mhàin a sheallas iPhone, bithear a’ cluich faidhle-fuaim seach bhidio.The site should work on mobile devices, but since iPhones will only show video full-screen and hide the transcript, we play an audio file instead of the video.

Credits

This site uses technology from jPlayer and Mozilla Popcorn, and builds on an idea and code developed by Mark Boas and associates at Happyworm.

All videos used are courtesy of BBC An Là and the British Broadcasting Corporation, who retain all rights to them.

Site design and coding by Sealgar Ltd.

Video, audio and transcripts provided by bbc.co.uk/alba.