menushow menuhide
GàidhligEnglish
facebook icon twitter icon email icon

LEARNGAELIC WITH AN LÀ LEARNGAELIC LEIS AN LÀ

News (AN LÀ) Naidheachdan (AN LÀ)

Search Lorg

Leabhar mu eachdraidh sgioba ball-coise An Rubha ga fhoillseachadh

[Iain Macaonghais – Preseantair] Nise nuair a bha na ceudan a’ leantainn slighe Batan na Bànrigh tro na h-eileanan a-raoir, bha tachartas mòr eile a’ dol ann an sgìre An Rubha. Bha Ionad Stoodie san sgìre loma-làn agus leabhar ùr mu eachdraidh sgioba ball-coise An Rubha ga fhoillseachadh. Air a sgrìobhadh le Mata MacÌomhair, tha Playing for The Red Jersey a' comharrachadh ceithir fichead bliadhna bho chluich an Rubha an toiseach, ‘s mar a fhuair Dòmhnall MacLaomain a-mach bha sgeulachdan gu leòr ann mun luchd-leantainn cuideachd.

[Dòmhnall MacLaomain – Neach-aithris] A-raoir aig Ionad Stoodie bha Mata MacÌomhair a’ foillseachadh an leabhair ùir aige mu eachdraidh sgioba An Rubha, Playing For The Red Jersey, agus bha e furasta fhaicinn bho na h-àireamhan a bha an làthair cho measail ‘s a tha na Rubhaich air an sgioba aca agus a bha i a’ ciallachadh do na cluicheadairean – sean is òg.

[Iain ‘Sheordie’ MacCoinnich] An uair sin bha e ciallachadh dhomh a h-uile càil. Mar a bha na balaich ag ràdh an siud a-staigh, nuair a bha iad ag ràdh nam faiceadh iad an geansaidh agad air an t-sreang aodaich gu robh iad pròiseil dha-rìribh agus b’e geansaidh dearg a bh’ann an uair sin agus bha thu pròiseil dha-rìribh a’ cluich airson An Rubha agus cha robh thu ag iarraidh cluich airson a’ chòrr aig an àm tha sin.

[Dòmhnall MacLaomain – Neach-aithris] Chan eil an leabhar-sa a-mhàin mu dheidhinn sàr chluicheadairean agus sàr sgiobaidhean An Rubha thairis air an ceithir fichead bliadhna dh’fhalbh, ged a tha gu leòr dhen sin ann. Tha e cuideachd mu dheidhinn tha an sgioba-sa a’ ciallachadh do mhuinntir na sgìre agus an strì a th’air a bhith aca cumail an sgioba a’ dol.

[Màta MacÌomhair] Aig deireadh nan còigeadan cha robh iad anns an lìog ann an Leòdhas agus cha robh cluicheadairean aca agus mura b ’e an oidhirp a rinn dithis dhaoine cha robh sgioba An Rubha air a thighinn tron sin. Ach thàinig iad tron sin agus bha deich bliadhna mhath aca nuair a bha iad a’ feuchainn ri togail sgioba a-rithist agus tha mi smaoineachadh gun e sin na deich bliadhna a bha sin, tha mi creidsinn gu robh iad, chan e a-mhàin cudromach ach bha iad cuideachd a’ sealltainn cho làidir agus a bha spiorad ann an sgìre An Rubha.

[Dòmhnall MacLaomain – Neach-aithris] Ro mhìle ‘s a seachd, mus deach an stand ùr seo a thogail, b’ àbhaist seada iarainn a bhith air an taobh-sa den phàirce agus far a bheil mi seasamh an-dràsta, b’ àbhaist buidheann de luchd-taic a bhith a’ cruinneachadh, a bha ainmeil air feadh nan eileanan. B’ iad Na Grumblies.

[Màta MacÌomhair] Bha mi ag iarraidh daoine sa choimhearsnachd sgrìobhadh thugam ‘s rinn iad sin ach cha mhòr nach robh a h-uile duine aca ag ainmeachadh Nan Grumblies. Nise bha mi fhìn eòlach air Na Grumblies ‘s bha iad a’ seasamh anns an aon àite aig a h-uile gèam. Ma bha sinn a’ dèanamh math, cha robh iad a’ dèanamh math gu leòr. Ma bha sinn a’ call, cha robh iad a’ dèanamh oidhirp gu leòr. Ach bha iad a’ tighinn chun a h-uile gèam, bha iad ag èigheachd son an sgioba agus aig deireadh an latha sin dìreach an seòrsa luchd-taic a dh’fheumadh tu.

[Dòmhnall MacLaomain – Neach-aithris] ‘S iomadh sgeulachd èibhinn a th’ ann mu na Grumblies. Seo fear mu Alasdair Sheonaidh Dòmhnallach à Garrabost.

[Murchadh ‘Am Biodan’ MacLeòid] ‘S e an còmhnaidh Ivor Finlayson, och bha e math agus bha e a’ cur tòrr tadhail. Bha e a’ missigeadh feadhainn mar a bhiodh, an t-ainm a th’air, Suarez, gun luaidh air balaich anns an Eilean agus bha Willie John ag ràdh ris an-còmhnaidh, “Feuch gun ist thu, nach e chuireadh," ars esan sin "an tadhal cha mhòr cho luachmhor ‘s a fhuair sinn a-riamh anns an Highland Amateur Cup agus tha mi cinnteach nuair a bhàsaicheas mis’ gun tig e chun an tiodhlacaidh agam.” ‘S fhreagair Alasdair, “Tha mi cinnteach gu missigeadh e sin cuideachd!”

[Dòmhnall MacLaomain – Neach-aithris] Ged nach eil mòran de na seann Ghrumblies a-nis còmhla rinn, ‘s e prìomh theachdaireachd na h-oidhche gum feum an obair mhòr a tha air a bhith air a dhèanamh thairis air na bliadhnaichean, a chumail a’ dol agus gum bi na Grumblies as ùr fhathast aig oir na pàirce ag èigheachd an seann abairt ainmeil, “Come away the reds!” Dòmhnall MacLaomain, BBC An Là, An Rubha.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A book about Point FC is published

[Iain Macinnes – Presenter] Now, when hundreds were following the Queen’s baton route through the islands last night, there was another major event taking place in the district of Point. Ionad Stoodie in the area was absolutely full, with a book about the history of Point Football Club being launched. Written by Matthew MacIver, Playing For The Red Jersey celebrates 80 years since Point first played, and as Donald Lamont discovered there were plenty stories about the supporters too.

[Donald Lamont – Reporter] Last night at Ionad Stoodie Matthew MacIver was launching his new book about Point Football Club’s history, Playing For The Red Jersey, and it was easy to see from the amount of people present how fond the people from Point are of their team and what it means to the players –old and young.

[Iain ‘Sheordie’ MacKenzie] At the time it meant everything to me. As the boys were saying inside, they would say if they saw your jersey hanging on the clothes line, they’d be very proud and it was a red jersey then, and you were very proud to be playing for Point and you didn’t want to play for anyone else at that time.

[Donald Lamont – Reporter] This book isn’t only about excellent Point players and teams over the last 80 years, although it does contain plenty of that. It’s also about what this team means to the people of the area and the struggle they’ve experienced to keep the team going.

[Matthew MacIver] At the end of the fifties they were not in the Lewis league and they didn’t have players and if it wasn’t for the efforts of two people, Point Football Club would not have made it through that. But they did come through that and they then had ten good years when they were trying to rebuild the team, and I think in those ten years, I believe they were not only important but they showed how strong the community spirit in Point was.

[Donald Lamont – Reporter] Before 2007, prior to the erection of this new stand, an old iron shed stood on this side of the park and where I am standing now is where a team of supporters would gather that were well-known all over the island. They were the Grumblies.

[Matthew MacIver] I wanted people in the community to write to me and they did that, but almost all of them named the Grumblies. Now, I was acquainted with the Grumblies myself and they would stand in the same place at each game. If we were doing well, we weren’t doing well enough. If we were losing, we weren’t putting enough effort in. But they came to every game, they would cheer for the team and at the end of the day, that’s the kind of support you would need.

[Donald Lamont – Reporter] There are many funny stories about the Grumblies. Here’s one about Alasdair Seonaidh MacDonald from Garrabost.

[Donald Lamont – Reporter] Although many of the old Grumblies are no longer with us, the main message of the evening was that all the hard work that has been done over the years must continue and that the new Grumblies will still stand pitch side shouting the old famous chant “come away the reds!” Donald Lamont, BBC An Là, Point.

[Murdo ‘Am Biodan’ MacLeod] It was always Ivor Finlayson, he was good and scored lots of goals. He missed some too like, what’s his name, Suarez and Willie John would say to Alasdair all the time, “Be quiet, he scored our most precious goal in the Highland Amateur Cup and I’m sure when I die he’ll come to my funeral.” And Alasdair answered, “I’m sure he’ll miss that too!”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leabhar mu eachdraidh sgioba ball-coise An Rubha ga fhoillseachadh

(A book about Point FC is published)

Vocabulary Briathrachas

An Rubha - Point

loma-làn - absolutely full

luchd-leantainn / luchd-taic - supporters

a’ foillseachadh - publishing

measail - fond

CuideachadhHow to use this site

Tha Learn Gaelic le An Là ag amas air luchd-ionnsachaidh na Gàidhlig a tha, le beagan misneachd, deiseil airson ceum air adhart a ghabhail. Tha an t-susbaint freagarrach dhan h-uile neach-ionnsachaidh, ach bidh e nas cuideachaile do dhaoine a tha seachad air an ìre Tòiseachaidh.Learn Gaelic with An Là is aimed at learners who have already gained some confidence in Gaelic and want to take their learning to the next level. The material is suitable for all learners, but those who have progressed beyond the Beginner level will find this section particularly useful.

Bidh sinn a’ cur sgeulachdan bhon phrògram BBC An Là beò gach seachdain, le tar-sgrìobhadh Gàidhlig is eadar-theangachadh Beurla. Bidh dath an teacsa ag atharrachadh nuair a thèid facal a chluich. ‘S urrainnear cliogadh air facal sònraichte agus cluichidh am bhidio bhon sin a-mach. Dh’fhaodadh gum biodh seo cuideachail dha luchd-ionnsachaidh airson fuaimneachadh a dhearbhadh. Stories from the BBC ALBA Gaelic news programme "An Là" are uploaded on a weekly basis, with a Gaelic transcript and an English translation. As each Gaelic word is spoken, the accompanying text changes colour. Individual words can be selected with a simple click and the video will play from that point onwards. Learners may find this useful for checking pronunciation.

Bidh gach paragraf Gàidhlig a’ gluasad ri linn na h-aithris, ach faodar cuideachd na bàraichean-sgrolaidh a ghluasad gu earrann shònraichte den aithris.Each Gaelic paragraph automatically scrolls in conjunction with the news report, but the manual scrolling bars can also be used to move the text to a particular section of the report.

Chithear an tar-sgrìobhadh Gàidhlig anns a’ chiad dol a-mach. Ach, gheibhear eadar-theangachadh Beurla den tar-sgrìobhadh le bhith a’ taghadh Beurla no Gàidhlig agus Beurla.The Gaelic transcript is shown by default. However, you can see a translation of the transcript by selecting the English or Gaelic and English tabs.

Tha briathrachas cuideachd ri fhaotainn, le faidhlichean fuaim Gàidhlig na chois. Tha a’ bhriathrachas air a thaghadh bhon aithris fhèin, le measgachadh leithid ainmean-àite, briathrachas naidheachd, gnathasan-cainnt is abairtean. Key vocabulary is also provided, with accompanying Gaelic audio. This is a selected from the vocabulary contained in the news report and may include a selection of place names, news terminology, useful colloquialisms and phrases.

Tha luchd-leasachaidh an làraich a’ moladh gun tèid am brabhsair-lìn as ùire a chleachdadh airson an t-susbaint seo fhaicinn. Am measg nam brabhsairean ùra (saor an-asgaidh) as urrainnear a chleachdadh, tha Google Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer agus Safari.The developers of the site recommend that an up-to-date web browser is used to ensure the content displays to its optimum. Suitable browsers (which are free to use) include the latest versions of Google Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer and Safari.

Gheibhear an làraich seo air tablaidean is fònaichean-làimhe ach, a chionn ‘s gur e bhidiothan làn-sgrion a-mhàin a sheallas iPhone, bithear a’ cluich faidhle-fuaim seach bhidio.The site should work on mobile devices, but since iPhones will only show video full-screen and hide the transcript, we play an audio file instead of the video.

Credits

This site uses technology from jPlayer and Mozilla Popcorn, and builds on an idea and code developed by Mark Boas and associates at Happyworm.

All videos used are courtesy of BBC An Là and the British Broadcasting Corporation, who retain all rights to them.

Site design and coding by Sealgar Ltd.

Video, audio and transcripts provided by bbc.co.uk/alba.