menushow menuhide
GàidhligEnglish
facebook icon twitter icon email icon

LEARNGAELIC WITH AN LÀ LEARNGAELIC LEIS AN LÀ

News (AN LÀ) Naidheachdan (AN LÀ)

Search Lorg

Cion nam ban an craoladh naidheachdan

[Iain MacAonghais – Preseantair] Nise, chan eil boireannaich gu leòr ag obair ann an craoladh naidheachdan, sin a rèir aithisg a thàinig bho Chomataidh Thaghte a' Chonaltraidh aig Taigh nam Morairean. Tha grunn mholaidhean aca ge-tà dha na buidhnean craolaidh a bheireadh, nam beachd-san, piseach air cùisean. Nam measg sin, barrachd bhoireannaich nas sine a tharraing chun na h-obrach. Tha an aithris seo aig Alasdair MacIllFhinnein.

[Alasdair MacIllFhinnein – Neach-aithris] Thathar ag ràdh anns an aithisg gun saoileadh tòrr gu bheil e uile ceart gu leòr agus gu bheil a’ cheart uimhir de bhoireannaich ann an craoladh naidheachdan ‘s a tha fireannaich. Ach a rèir na h-aithisg, chan ann mar sin a tha cùisean. A rèir rannsachaidh a chaidh a dhèanamh bho chionn ghoirid, tha triùir luchd-naidheachd fireann ann airson gach neach-naidheachd boireann air cuid de na prògraman naidheachd as motha. Agus tha iad cuideachd ag ràdh gu bheil a’ chùis a cheart cho dona a thaobh eòlaichean a tha nochdadh air prògraman naidheachd. Ann an rannsachadh a chaidh a dhèanamh ann an 2010, cha robh ach sia thar fhichead a-mach às a’ cheud eòlaiche boireann air prògraman naidheachd. Tha mì-chinnt ann ge-tà mu dheidhinn na th’anns an aithisg.

[Ailean Caimbeul] Chan eil de dh’eòlas agam air tha a’ tachairt air cùl cùisean ach dh’fheumainn a ràdh a’ sealltainn air seirbheis craolaidh Gàidhlig gun saoil mi gu bheil an suidheachadh cothromach. Gu bheil a’ cheart uimhir ghuthan boireann a’ tighinn thugam ‘s a tha guthan fireann.

[Anna Souter] Uill chanainn gum biodh e glè mhath, tha mi smaointinn gu bheil còir aig co-ionannachd a bhith ann ach a-rithist tha mi ag ràdh a rèir do chomais, chan e idir do ghnè, fhios agad gu bheil, saoilidh mi, tha boireannaich a’ dèanamh deagh obair.

[Alasdair MacIllFhinnein – Neach-aithris] Tha tòrr molaidhean anns an aithisg seo airson craoladairean a tha sàs ann an naidheachdan. Nam measg tha iad airson ‘s gun dèan na craoladairean seo barrachd oidhirp airson boireannaich a tharraing chun an obair sa chiad àite. Tha iad cuideachd airson an aon àrdachadh pàighidh agus cothroman obrach fhaicinn eadar an chuid boireannaich agus fireannaich.

[Alasdair MacIllFhinnein – Neach-aithris] Bha grunn mholaidhean aca a thaobh màthraichean cuideachd. Nam measg iad sin, gu robh còir aig craoladairean barrachd trèanadh a thoirt do mhàthraichean a tha tilleadh a dh’ obair às dèidh fòrladh màthaireil, uairean obrach nas freagarraiche a thoirt do bhoireannaich a tha coimhead às dèidh daoine eile a leithid clann agus taic a thoirt do bhoireannaich aig a bheil clann fon cùram, mar eisimpleir goireasan an leithid creche a chur air dòigh aig an àite-obrach.

[Alasdair MacIllFhinnein – Neach-aithris] Tha loidhne gu math cumhachdach anns an aithisg a tha ag ràdh nach ann ri craoladairean a-mhàin a tha iad a’ bruidhinn ach ri Ofcom agus an Riaghaltas cuideachd agus seo mar a tha e a' dol: ‘Tha na làithean far nach fhaicear agus nach cluinnear boireannaich air an naidheachdan agus prògraman aithriseach seachad. Anns na làithean seo ge-tà, far am bu chòir boireannaich agus fireannaich a bhith co-ionann, ‘s e briseadh dùil a bh’ ann faicinn cho fada air falbh ‘s a tha craoladairean, Ofcom agus an Riaghaltas bho co-ionannachd eadar an ghnè.’ Le sin, chan eil càil a choltas ann gum bi a’ chùis seo seachad airson greis fhathast. Alasdair MacIllFhinnein, BBC An Là.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Not enough women in news broadcasting

[Iain Macinnes - Presenter] Now, there aren’t enough women working in news broadcasting, according to a report published by the Communications Select Committee at the House of Lords. They do however have many recommendations for broadcasters which, in their opinion, would improve matters. Among these is attracting more older women to this line of work. Alasdair Maclennan has this report.

[Alasdair Maclennan - Reporter] Tha report states that on the surface things appear adequate and that women are as well represented in news broadcasting as men. But according to the report, things are not as they seem. According to recent research, women are outnumbered three to one on some of the main news programmes. It is also stated that the situation is just as bad when it comes to experts on news programmes. Research carried out in 2010 found that only 26% of experts appearing on news programmes were female. There is however uncertainty with what appears in the report.

[Alan Campbell] I’m not certain what happens behind the scenes but I would say, looking at the Gaelic broadcasting service, that the situation is fair. There are just as many female voices as male.

[Anne Souter] Well, I think it would be quite good. I think there should be equality but again according to ability I think, not your sex. You know, I think women are doing a great job.

[Alasdair Maclennan - Reporter] There are many recommendations in this report for broadcasters that are involved in news. Among these, they would like broadcasters to make more effort to attract females to this line of work. They also want equal pay and job opportunities for men and women.

[Alasdair Maclennan - Reporter] They have many recommendations for mothers too. Among these were that broadcasters should provide training for mothers returning to work after maternity leave, more suitable working hours for women who look after others, including children, and that support should be offered to women with children under their care, for example providing facilities such as a creche in the workplace.

[Alasdair Maclennan - Reporter] There is a very powerful line in the report which highlights that they are not only speaking to broadcasters but to Ofcom and the Government too and here is how it goes: “The days where women were not seen or heard on the news and current affairs programmes are gone. Nevertheless, in this era of equality, it was disappointed to discover how much further broadcasters, Ofcom and the Government have to go to achieve genuine gender balance.” Consequently, it would appear that this issue will not be resolved any time soon. Alasdair Maclennan, BBC An Là.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cion nam ban an craoladh naidheachdan

(Not enough women in news broadcasting)

Vocabulary Briathrachas

Taigh nam Morairean - House of Lords

aithisg - report

neach-naidheachd - journalist

cothromach - fair

co-ionannachd - equality

fòrladh màthaireil - maternity leave

An Riaghaltas - Government

CuideachadhHow to use this site

Tha Learn Gaelic le An Là ag amas air luchd-ionnsachaidh na Gàidhlig a tha, le beagan misneachd, deiseil airson ceum air adhart a ghabhail. Tha an t-susbaint freagarrach dhan h-uile neach-ionnsachaidh, ach bidh e nas cuideachaile do dhaoine a tha seachad air an ìre Tòiseachaidh.Learn Gaelic with An Là is aimed at learners who have already gained some confidence in Gaelic and want to take their learning to the next level. The material is suitable for all learners, but those who have progressed beyond the Beginner level will find this section particularly useful.

Bidh sinn a’ cur sgeulachdan bhon phrògram BBC An Là beò gach seachdain, le tar-sgrìobhadh Gàidhlig is eadar-theangachadh Beurla. Bidh dath an teacsa ag atharrachadh nuair a thèid facal a chluich. ‘S urrainnear cliogadh air facal sònraichte agus cluichidh am bhidio bhon sin a-mach. Dh’fhaodadh gum biodh seo cuideachail dha luchd-ionnsachaidh airson fuaimneachadh a dhearbhadh. Stories from the BBC ALBA Gaelic news programme "An Là" are uploaded on a weekly basis, with a Gaelic transcript and an English translation. As each Gaelic word is spoken, the accompanying text changes colour. Individual words can be selected with a simple click and the video will play from that point onwards. Learners may find this useful for checking pronunciation.

Bidh gach paragraf Gàidhlig a’ gluasad ri linn na h-aithris, ach faodar cuideachd na bàraichean-sgrolaidh a ghluasad gu earrann shònraichte den aithris.Each Gaelic paragraph automatically scrolls in conjunction with the news report, but the manual scrolling bars can also be used to move the text to a particular section of the report.

Chithear an tar-sgrìobhadh Gàidhlig anns a’ chiad dol a-mach. Ach, gheibhear eadar-theangachadh Beurla den tar-sgrìobhadh le bhith a’ taghadh Beurla no Gàidhlig agus Beurla.The Gaelic transcript is shown by default. However, you can see a translation of the transcript by selecting the English or Gaelic and English tabs.

Tha briathrachas cuideachd ri fhaotainn, le faidhlichean fuaim Gàidhlig na chois. Tha a’ bhriathrachas air a thaghadh bhon aithris fhèin, le measgachadh leithid ainmean-àite, briathrachas naidheachd, gnathasan-cainnt is abairtean. Key vocabulary is also provided, with accompanying Gaelic audio. This is a selected from the vocabulary contained in the news report and may include a selection of place names, news terminology, useful colloquialisms and phrases.

Tha luchd-leasachaidh an làraich a’ moladh gun tèid am brabhsair-lìn as ùire a chleachdadh airson an t-susbaint seo fhaicinn. Am measg nam brabhsairean ùra (saor an-asgaidh) as urrainnear a chleachdadh, tha Google Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer agus Safari.The developers of the site recommend that an up-to-date web browser is used to ensure the content displays to its optimum. Suitable browsers (which are free to use) include the latest versions of Google Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer and Safari.

Gheibhear an làraich seo air tablaidean is fònaichean-làimhe ach, a chionn ‘s gur e bhidiothan làn-sgrion a-mhàin a sheallas iPhone, bithear a’ cluich faidhle-fuaim seach bhidio.The site should work on mobile devices, but since iPhones will only show video full-screen and hide the transcript, we play an audio file instead of the video.

Credits

This site uses technology from jPlayer and Mozilla Popcorn, and builds on an idea and code developed by Mark Boas and associates at Happyworm.

All videos used are courtesy of BBC An Là and the British Broadcasting Corporation, who retain all rights to them.

Site design and coding by Sealgar Ltd.

Video, audio and transcripts provided by bbc.co.uk/alba.