menushow menuhide
GàidhligEnglish
facebook icon twitter icon email icon

LEARNGAELIC WITH AN LÀ LEARNGAELIC LEIS AN LÀ

News (AN LÀ) Naidheachdan (AN LÀ)

Search Lorg

Iomairt airson Gàidhlig Dhàil Riata ath-bheothachadh - ann an Gàidhlig Dhàil Riata

[Iain MacIlleathain – Preseantair] Nise tha iomairt air tòiseachadh fiach té de sheann dualchainntean Gàidhlig Earra-Ghàidheil ath-bheothachadh. Théid clàraidhean agus taisbeanaidhean duidseatach a dhèanamh do Ghàidhlig Dhail Riata, gus an téid aig duine sam bith a thogail. Tha sin a’ leantainn air obair a’ chànanaiche Nils Holmer, a reinn iomadh clàradh Gàidhlig anns an sgìre. Seo Calum MacIlleathain.

[Calum MacIlleathain – Neach-aithris] Gur dòcha nach eil Gàidhlig Dhail Riata cho aithnichte ri dualchainntean eile Earra-Ghàidheil. A réir fear a tha air cànan na sgìre a rannsachadh, buinidh an dualchainnt do sgìre farsaing tìr-mór Earra-Ghàidheil, a’ gabhail a-steach Cnapadal, Cille Mhàrtainn, Comhghall ‘s Eilean Bòid am measg eile. Mar phàirt de phròiseact ùr, tha dòchas ann gun téid clàraidhean is sgrìobhaidhean den dualchainnt a thoirt cruinn còmhla ann an cruth duidseatach.

[Àdhamh Ó Broin] Gu leòr a ghnothaichean eile ás an dùthaich seo leithid bàrdachd agas seann òrain agas sean-fhacail agas gnothaichean mar sin agas fiosrachamh mun cuairt air ainmean-àite ‘s na h-uile gnothaichean, gum faigh ead sin ann an làraich-lìn mar a their’ tu, far an tig na h-uile gnothaichean sin còmhla - obair Holmer, an obair a tha mi hé air a bhith a’ dèanamh bho cheann cóig bhlianaichean, obair aig leithid Dàibhidh Clement agas Fred MacAmhlaigh a reinn clàramh anns an dùthaich seo - gun toir sinn na h-uile gnothaichean còmhla agas gun dèan sinn làrach-lìn far am faod daoine a tha ag iarraidh an dualchainnt seo ionnsachamh na h-uile gnothaichean a th’ ann den dualchainnt fhaodainn anns an aon àite.

[Calum MacIlleathain – Neach-aithris] Tha Àdhamh a’ bruidhinn dualchainnt Dhail Riata gu cunbhalach, agas e cuideachd air a theagasg dhan chloinn aige. Ach a réir rannsachadh a chaidh a dhèanamh o chionn beagan bhlianaichean leis an Dotair Will Lamb, tha cunnart ann gum bàsaich gach dualchainnt Ghàidhlig - ach a-mhàin Leòdhas agas Uibhist a Deas.

[Àdhamh Ó Broin] Tha sinn cho cleach•te ri bhith, mar a their’ tu, toilichte nach duair a’ chànan am bàs. Gu bheil sinn a-nis cho, mar a their’ tu, toileach na dualchainntean mar a their tu, a dhol air chall. ‘S tha mi ‘m bheachd gun e rud car truagh a tha sin.

[Calum MacIlleathain – Neach-aithris] Tha dòchas ann a-nise gun cuir daoine taic ris a' phròiseact, agus Àdhamh air son dearbhadh gum bith e comasach ath-bheothachadh a thoirt air Ghàidhlig Dhail Riata.

[Àdhamh Ó Broin] Tha mi ‘m beachd gu bheil seo a’ sealltainn chan ann ach do dh’Albainn hé agas do na h-Albannaich ach do dhaoine air feamh an t-saoghail, gun téid aig dualchainnt a bha an imfhios am bàs fhaodainn tighinn air ais beò agas cha ruig u leas ach do chridhe a chur ris a’ ghnothach agas tachraidh e.

[Calum MacIlleathain – Neach-aithris] Calum MacIlleathain, BBC An Là, Achadh an Droighinn.

Tha LearnGaelic gu math taingeil do dh’Àdhamh Ó Broin airson an aithris seo a sgrìobhadh ann an Gàidhlig Dhail Riata.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A campaign to revive Dalriada Gaelic

[Iain Maclean – Presenter] A scheme has begun to try and revive an old Argyll Gaelic dialect. Digital recordings and exhibitions of Dalriada Gaelic will be made so anybody can learn it. This follows on from the work of linguist Nils Holmer, who made many Gaelic recordings in the area. Here’s Calum Maclean.

[Calum Maclean – Reporter] Dalriada Gaelic is perhaps not as well-known as other Argyll dialects. According to a man who has researched the language of the area, the dialect belongs to a broad area of mainland Argyll which takes in Knapdale, Kilmartin, Cowal and the Isle of Bute amongst others. As part of the new project, there’s hope that recordings and transcripts of the dialect will be collated in digital form.

[Àdhamh Ó Broin] There’s lots of other things in this country such as poetry and old songs and proverbs and things like that, information about place names and everything and to get one website where it could all come together – Holmer’s work, work I’ve been collating myself over the past five years, the work of people such as Davie Clement and Fred MacAulay who did recordings in this country – that we bring it all together on a website in one place so that anybody who wishes to learn all about the dialect can access it.

[Calum Maclean – Reporter] Àdhamh regularly speaks the Dalriada dialect and he’s also taught it to his children. But according to research conducted by Dr Will Lamb a few years ago, there’s a danger that all Gaelic dialects apart from the Lewis and South Uist ones will die off.

[Àdhamh Ó Broin] We’re so used to being happy that the language itself hasn’t died, that we are almost happy to let the dialects die off. In my opinion this is a sad thing.

[Calum Maclean – Reporter] There’s hope now that people will support this project as Adam wants to show that it’s possible to revive Dalriada Gaelic.

[Àdhamh Ó Broin] I think this shows not just to Scotland itself and the Scots but to people around the world that a dialect that was in the verge of dying can be revived. All you need to do is put your heart into it and it will happen.

[Calum Maclean – Reporter] Calum Maclean, BBC An Là, Auchindrain.

LearnGaelic are grateful to Àdhamh Ó Broin who kindly wrote this piece in Dalriada Gaelic.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iomairt airson Gàidhlig Dhàil Riata ath-bheothachadh - ann an Gàidhlig Dhàil Riata

(A campaign to revive Dalriada Gaelic)

Vocabulary Briathrachas

Earra-Ghàidheal - Argyll

dualchainntean - dialects

Cnapadal - Knapdale

Cille Mhàrtainn - Kilmartin

Comhghall - Cowal

Eilean Bhòid - Isle of Bute

sean-fhacal - proverb

cunbhalach - regularly

ath-bheothachadh - rejuvenation

Achadh an Droighinn - Auchindrain

CuideachadhHow to use this site

Tha Learn Gaelic le An Là ag amas air luchd-ionnsachaidh na Gàidhlig a tha, le beagan misneachd, deiseil airson ceum air adhart a ghabhail. Tha an t-susbaint freagarrach dhan h-uile neach-ionnsachaidh, ach bidh e nas cuideachaile do dhaoine a tha seachad air an ìre Tòiseachaidh.Learn Gaelic with An Là is aimed at learners who have already gained some confidence in Gaelic and want to take their learning to the next level. The material is suitable for all learners, but those who have progressed beyond the Beginner level will find this section particularly useful.

Bidh sinn a’ cur sgeulachdan bhon phrògram BBC An Là beò gach seachdain, le tar-sgrìobhadh Gàidhlig is eadar-theangachadh Beurla. Bidh dath an teacsa ag atharrachadh nuair a thèid facal a chluich. ‘S urrainnear cliogadh air facal sònraichte agus cluichidh am bhidio bhon sin a-mach. Dh’fhaodadh gum biodh seo cuideachail dha luchd-ionnsachaidh airson fuaimneachadh a dhearbhadh. Stories from the BBC ALBA Gaelic news programme "An Là" are uploaded on a weekly basis, with a Gaelic transcript and an English translation. As each Gaelic word is spoken, the accompanying text changes colour. Individual words can be selected with a simple click and the video will play from that point onwards. Learners may find this useful for checking pronunciation.

Bidh gach paragraf Gàidhlig a’ gluasad ri linn na h-aithris, ach faodar cuideachd na bàraichean-sgrolaidh a ghluasad gu earrann shònraichte den aithris.Each Gaelic paragraph automatically scrolls in conjunction with the news report, but the manual scrolling bars can also be used to move the text to a particular section of the report.

Chithear an tar-sgrìobhadh Gàidhlig anns a’ chiad dol a-mach. Ach, gheibhear eadar-theangachadh Beurla den tar-sgrìobhadh le bhith a’ taghadh Beurla no Gàidhlig agus Beurla.The Gaelic transcript is shown by default. However, you can see a translation of the transcript by selecting the English or Gaelic and English tabs.

Tha briathrachas cuideachd ri fhaotainn, le faidhlichean fuaim Gàidhlig na chois. Tha a’ bhriathrachas air a thaghadh bhon aithris fhèin, le measgachadh leithid ainmean-àite, briathrachas naidheachd, gnathasan-cainnt is abairtean. Key vocabulary is also provided, with accompanying Gaelic audio. This is a selected from the vocabulary contained in the news report and may include a selection of place names, news terminology, useful colloquialisms and phrases.

Tha luchd-leasachaidh an làraich a’ moladh gun tèid am brabhsair-lìn as ùire a chleachdadh airson an t-susbaint seo fhaicinn. Am measg nam brabhsairean ùra (saor an-asgaidh) as urrainnear a chleachdadh, tha Google Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer agus Safari.The developers of the site recommend that an up-to-date web browser is used to ensure the content displays to its optimum. Suitable browsers (which are free to use) include the latest versions of Google Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer and Safari.

Gheibhear an làraich seo air tablaidean is fònaichean-làimhe ach, a chionn ‘s gur e bhidiothan làn-sgrion a-mhàin a sheallas iPhone, bithear a’ cluich faidhle-fuaim seach bhidio.The site should work on mobile devices, but since iPhones will only show video full-screen and hide the transcript, we play an audio file instead of the video.

Credits

This site uses technology from jPlayer and Mozilla Popcorn, and builds on an idea and code developed by Mark Boas and associates at Happyworm.

All videos used are courtesy of BBC An Là and the British Broadcasting Corporation, who retain all rights to them.

Site design and coding by Sealgar Ltd.

Video, audio and transcripts provided by bbc.co.uk/alba.