menushow menuhide
GàidhligEnglish
facebook icon twitter icon email icon

LEARNGAELIC WITH AN LÀ LEARNGAELIC LEIS AN LÀ

News (AN LÀ) Naidheachdan (AN LÀ)

Search Lorg

Pròiseict Ulbha a' soirbheachadh

[Angela NicIlleathain – Preseantair] Tha a' bhuidheann a tha air cùl pròiseact taigheadais Chaolas Ulbha gu math faisg air an targaid-ionmhais aca. Bha mu £400,000 a dhìth orra airson an sgeama. Chan eil aca ri thogail a-nis ach nas lugha na £4,000. Chan eil ach mu 100 duine a' fuireach ann an Caolas Ulbha, àite iomallach air taobh siar Mhuile agus mar a fhuair am fear-naidheachd againn Andreas Wolff a-mach, tha iomadh pròiseict eile aca cuideachd.

[Andreas Wolff – Neach-aithris] Uair sa mhìos bidh daoine bho air feadh an Eilein Mhuilich a’ cruinneachadh is iad a’ seinn còmhla. Ron seo, bha e doirbh do chuid sna h-àitichean as iomallaiche faotainn ann. Ach a-nis, tha bus gan toirt ann bho thaobh siar an eilein.

[Chrissie Dhòmhnallach] Tha sinn tighinn suas an seo agus tha sinn a' coinneachadh daoine, sin na tha mise ag iarraidh. Faicinn daoine bho An Ros, Mhuile. Ach chan eil iad an seo an-diugh, chan eil fhios càite bheil iad, chan eil fhios agam. Agus bidh sinn a’ seinn. Chan urrainn dhòmhsa seinn ach co-dhiù tha iad a’ seinn is tha mi ag èisteachd. Tha mi duilich gur e òran Beurla a tha iad a’ seinn, chan eil fhios agam carson a tha sin.

[Andreas Wolff – Neach-aithris] O chionn ghoirid, thòisich am bus seirbheis le clàr-ama a’ ruith, rud nach robh ann an caolas Ulbha co-dhiù bho chionn 10 bliadhna. Chan e a-mhàin nach robh còmhdhail phoblach ri fhaotainn ge-tà ach tha gainnead thaighean cuideachd na dhuilgheadas. Tha Alasdair Satchel dìreach air taigh a thogail e fhèin, as dèidh dha fear a lorg fad ùine mhòir.

[Alasdair Satchel] Bha duilgheadas aig an sgoil le na h-àireamhan cho beag. Bha dìreach mar, ochdnar san sgoil. So thug USCA – Ulva School Community Association – air dòigh agus thòisich iad a’ bruidhinn mu dheidhinn nan rudan as cudromaiche agus an rud as cudromaiche airson na daoine ‘s e taighean sàbhailte.

[Andreas Wolff – Neach-aithris] Thathar an dùil ri thaigh a thogail agus cosgaidh am pròiseact £400,000. Fhuair iad taic airgid à iomadach àite agus as coltach gu bheil a-nise nas lugha na £4000 a dhìth orra. Ach chan eil cùisean a’ dol a stad aig an sin. Thathar cuideachd an dòchas pontùn ùr a thogail agus leasachadh a bharrachd aig a’ chaolas fhèin.

[Cally Fleming] This will include toilets, showers, a mini launderette, a shop area, possibly a tearoom, visitor information and maybe other facilities as well and also help manage the increasing number of tourists that come to Ulva Ferry. Again, in anticipation of the forthcoming introduction of RET.

[Andreas Wolff – Neach-aithris] Chan eil ach beagan is 100 neach a’ fuireach san sgìre seo, ’s coltach gu bheil mòran dhuibh agus na gnìomhachasan beaga a’ coimhead air adhart ri na leasachaidhean seo. Andreas Wolff, BBC An Là, Caolas Ulbha.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The success of the Ulva project

[Angela MacLean – Presenter] The group behind the Sound of Ulva Housing Project is very close to its financial target. Around £400,000 was required for the scheme. They now have less than £4,000 to raise. There are only around 100 people living in the Sound of Ulva, a remote place on the west side of Mull and as our reporter Andreas Wolff found out, they have many other on-going projects too.

[Andreas Wolff – Reporter] Once a month people from all around the Isle of Mull gather and sing together. Before now, it was difficult for those in the most remote areas to get there. But now, a bus takes them there from the west side of the island.

[Chrissie MacDonald] We are coming up here and that there is an open invite, that’s what I want. Seeing people from the Ross of Mull. But they aren’t here today, I’m not sure where they are, I don’t know. And we sing. I can’t sing but anyway, they sing and I listen. I am disappointed that it’s English songs they are singing, I’m not sure why that is.

[Andreas Wolff – Reporter] Recently, a bus service with a timetable started running, something there’s not been in the Sound of Ulva for at least 10 years. It’s not merely a case of public transport not being available though, the shortage of houses has also been a problem. Alasdair Satchel has just built a house himself, after looking for one for a very long time.

[Alasdair Satchel] The school was struggling with small numbers. There were only like, eight in the school. So USCA - Ulva School Community Association – was set up and they started discussing the most crucial matters and the most important thing to the people was safe housing.

[Andreas Wolff – Reporter] They hope to build two houses and the project will cost £400,000. They received funding from several sources and it seems as thoughthey now require less than £4000. But things are not going to stop at that. They hope to build a new pontoon and to further develop the Sound itself.

[Cally Fleming] This will include toilets, showers, a mini launderette, a shop area, possibly a tearoom, visitor information and maybe other facilities as well and also help manage the increasing number of tourists that come to Ulva Ferry. Again, in anticipation of the forthcoming introduction of RET.

[Andreas Wolff – Reporter] There are only a little over 100 people living in this area and it would seem that many of them and the small businesses are looking forward to these developments. Andreas Wolff, BBC An Là, the Sound of Ulva.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pròiseict Ulbha a' soirbheachadh

(The success of the Ulva project)

Vocabulary Briathrachas

pròiseact taigheadais - housing project

targaid-ionmhais - financial target

sgeama - scheme

Caolas Ulbha - the sound of Ulbha

iomallach - remote

clàr-ama - timetable

CuideachadhHow to use this site

Tha Learn Gaelic le An Là ag amas air luchd-ionnsachaidh na Gàidhlig a tha, le beagan misneachd, deiseil airson ceum air adhart a ghabhail. Tha an t-susbaint freagarrach dhan h-uile neach-ionnsachaidh, ach bidh e nas cuideachaile do dhaoine a tha seachad air an ìre Tòiseachaidh.Learn Gaelic with An Là is aimed at learners who have already gained some confidence in Gaelic and want to take their learning to the next level. The material is suitable for all learners, but those who have progressed beyond the Beginner level will find this section particularly useful.

Bidh sinn a’ cur sgeulachdan bhon phrògram BBC An Là beò gach seachdain, le tar-sgrìobhadh Gàidhlig is eadar-theangachadh Beurla. Bidh dath an teacsa ag atharrachadh nuair a thèid facal a chluich. ‘S urrainnear cliogadh air facal sònraichte agus cluichidh am bhidio bhon sin a-mach. Dh’fhaodadh gum biodh seo cuideachail dha luchd-ionnsachaidh airson fuaimneachadh a dhearbhadh. Stories from the BBC ALBA Gaelic news programme "An Là" are uploaded on a weekly basis, with a Gaelic transcript and an English translation. As each Gaelic word is spoken, the accompanying text changes colour. Individual words can be selected with a simple click and the video will play from that point onwards. Learners may find this useful for checking pronunciation.

Bidh gach paragraf Gàidhlig a’ gluasad ri linn na h-aithris, ach faodar cuideachd na bàraichean-sgrolaidh a ghluasad gu earrann shònraichte den aithris.Each Gaelic paragraph automatically scrolls in conjunction with the news report, but the manual scrolling bars can also be used to move the text to a particular section of the report.

Chithear an tar-sgrìobhadh Gàidhlig anns a’ chiad dol a-mach. Ach, gheibhear eadar-theangachadh Beurla den tar-sgrìobhadh le bhith a’ taghadh Beurla no Gàidhlig agus Beurla.The Gaelic transcript is shown by default. However, you can see a translation of the transcript by selecting the English or Gaelic and English tabs.

Tha briathrachas cuideachd ri fhaotainn, le faidhlichean fuaim Gàidhlig na chois. Tha a’ bhriathrachas air a thaghadh bhon aithris fhèin, le measgachadh leithid ainmean-àite, briathrachas naidheachd, gnathasan-cainnt is abairtean. Key vocabulary is also provided, with accompanying Gaelic audio. This is a selected from the vocabulary contained in the news report and may include a selection of place names, news terminology, useful colloquialisms and phrases.

Tha luchd-leasachaidh an làraich a’ moladh gun tèid am brabhsair-lìn as ùire a chleachdadh airson an t-susbaint seo fhaicinn. Am measg nam brabhsairean ùra (saor an-asgaidh) as urrainnear a chleachdadh, tha Google Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer agus Safari.The developers of the site recommend that an up-to-date web browser is used to ensure the content displays to its optimum. Suitable browsers (which are free to use) include the latest versions of Google Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer and Safari.

Gheibhear an làraich seo air tablaidean is fònaichean-làimhe ach, a chionn ‘s gur e bhidiothan làn-sgrion a-mhàin a sheallas iPhone, bithear a’ cluich faidhle-fuaim seach bhidio.The site should work on mobile devices, but since iPhones will only show video full-screen and hide the transcript, we play an audio file instead of the video.

Credits

This site uses technology from jPlayer and Mozilla Popcorn, and builds on an idea and code developed by Mark Boas and associates at Happyworm.

All videos used are courtesy of BBC An Là and the British Broadcasting Corporation, who retain all rights to them.

Site design and coding by Sealgar Ltd.

Video, audio and transcripts provided by bbc.co.uk/alba.