menushow menuhide
GàidhligEnglish
facebook icon twitter icon email icon

LEARNGAELIC WITH AN LÀ LEARNGAELIC LEIS AN LÀ

News (AN LÀ) Naidheachdan (AN LÀ)

Search Lorg

Measgachadh de dh’ iomagain agus a bhith dèanamh fiughair am measg oileanaich ùra

[Dòmhnall Angaidh Moireasdan] Tha 21% de dh’ òigridh na h-Alba a tha tòiseachadh cùrsaichean oilthigh am-bliadhna, am beachd a bhith ag obair tro àm teirm na h-oilthighe. Sin an ìre as àirde air feadh Bhreatainn air fad. Tha na figearan seo a rèir rannsachadh ùr a chaidh a dhèanamh airson sealladh a thoirt seachad mu na h-amasan agus na draghan a th’ air oileanaich ùra. Le barrachd, seo Kerr Gibb.

[Kerr Gibb – Neach-aithris] Chan fhada idir gus an tig briseadh na sìthe. An ceann mìos, bidh oilthighean air feadh na dùthcha air bhoil le seachdainean freshers. Ach ciamar a tha an fheadhainn a tha tighinn dhan oilthigh a’ faireachdainn mun ghnothach? thug ann iad agus seòrsa beatha a bhios aca?

[Kerr Gibb – Neach-aithris] Chaidh rannsachadh a dhèanamh air òigridh eadar 16-19 a tha dol dhan oilthigh am-bliadhna. Tha a’ mhòr chuid an dùil airgead a chosnadh uaireigin tron bhliadhna, le 21% an Alba an dùil a bhith ag obair tron teirm. Thuirt 2/3 gur iad fhèin a-mhàin a thagh cuspair cùrsa, le 15% ag aideachadh gun robh buaidh aig am pàrantan orra agus 4% a-mhàin ag ràdh gun tug tidsear buaidh air na thagh iad. Tha roinn an ìre mhath mòr de dh’ oileanaich ùra iomagaineach gum bi iad aonranach. Agus thagh mu leth am fòn-làimhe mar an aon rud nach deigheadh iad às aonais. Dh’inns 10% an Alba nach urrainn dhaibh còcaireachd idir agus bidh teadaidh a’ tighinn còmhla ri 5%. Tha Isabelle Bain an-dràsta air greis gnìomhachas mus tèid i do dh’ oilthigh Ghlaschu. Ach dìreach a tha toirt oirre dhol ann?

[Isabelle Bain] Am prìomh adhbhar gur ann airson dreuchd mhath fhaighinn aig deireadh an latha ach bidh a h-uile duine ag ràdh gu bheil an oilthigh, gum bi tòrr spòrs ann agus tha mi ag iarraidh dhol ann airson sin fhaighinn a-mach dhomh fhìn cuideachd.

[Kerr Gibb – Neach-aithris] Mar cha mhòr leth de dh’ oileanaich ùra, chan eil Isabelle, no Catriona Rennie a tha a’ dèanamh air Oilthigh Dhùn Èideann, an aghaidh a bhith dèanamh obair tron teirm nuair a thèid iad dhan oilthigh.

[Catriona Rennie] Mas urrainn dhomh obair fhaighinn, mar ceangailte ris a’ chùrsa agam tha mi smaoineachadh gun cuidich e, gu mòr. Gu h-àraidh leis an seòrsa cùrsa a tha mi a’ dèanamh. Ach tha mi smaoineachadh, tha e duilich dha daoine eile sin a dhèanamh uaireannan so tha obair sam bith, gheibh iad obair sam bith dìreach airson beagan airgead fhaighinn.

[Kerr Gibb – Neach-aithris] Tha Comann Riochdachaidh nan Oileanach aig Oilthigh Ghlaschu ann airson taic a chumail ri oileanaich ann an iomadh dòigh, bho àireamh fòn air a bheil seirbheis èisteachd tron oidhche dhan ionadachd aig meadhan a’ champas far am faigh oileanaich comhairle.

[Liam King] A lot of the students that come to us in September, sort of new students straight out from school, a lot of the concerns of those students are usually around fitting in, having enough money to live off and sort of I think as well the pressure of living up to a kind of, the typical university lifestyle. I think those are the 3 kind of, key concerns that students have when they come to us.

[Kerr Gibb – Neach-aithris] Measgachadh ma-thà de dh’ iomagain agus a bhith dèanamh fiughair am measg oileanaich ùra. Ach math cuideachd fios g’ eil taic is cuideachadh ann ma tha sin a dhìth. Kerr Gibb, BBC An Là, Glaschu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A mix of concerns and anticipation amongst new University students

[Donald Morrison – Presenter] 21% of young people in Scotland beginning University courses this year intend to find employment through the university term. That’s the highest percentage in the whole of Britain. These figures are according to new research conducted to give an insight into the aims and concerns of new students. With more, here’s Kerr Gibb.

[Kerr Gibb – Reporter] It won’t be long until the silence is broken. In a month, universities across the country will be buzzing with fresher weeks happening. But how are those coming to university feeling about it? What brought them there and what kind of life will they have?

[[Kerr Gibb – Reporter] Research was done on young people between 16-19 going to university this year. Most hope to earn money at some stage throughout the year, with 21% in Scotland hoping to be working during term time. 2/3 said that they chose their own course subject, with 15% admitting that their parents had an effect on their decision and only 4% saying that a teacher had an effect on their choice. A relatively large number of new students are worried they’ll be lonely. And around half chose their mobile phone as one thing they couldn’t go without. 10% in Scotland said they couldn’t cook at all and a teddy with be going along with 5% of them. Isabelle Bain is on a work placement at the moment before she goes to Glasgow University. But what exactly is driving her to go?

[[Isabelle Bain] Tha main reason is to get a good career at the end of the day but everyone says that going to university is a lot of fun and I want to go to find that out for myself too.

[[Kerr Gibb – Reporter] Like almost half of new students, neither Isebelle nor Catriona Rennie, who is bound for Edinburgh University, are against working during term time when they go to university.

[[Catriona Rennie] If I can get work related to my course I think it would help, greatly, especially with the kind of course I am doing. But I think it’s difficult for other people to do that sometimes so they take any job just so they can get a bit of money.

[[Kerr Gibb – Reporter] The Glasgow University Students Representative Council are there to support students in various ways, from a helpline through the night to their centre in the middle of the campus where students can get advice.

[[Liam King] A lot of the students that come to us in September, sort of new students straight out from school, a lot of the concerns of those students are usually around fitting in, having enough money to live off and sort of I think as well the pressure of living up to a kind of, the typical university lifestyle. I think those are the 3 kind of, key concerns that students have when they come to us

[[Kerr Gibb – Reporter] A real mix then of concerns and anticipation amongst new students. But it is also good to know there is support and help there if it’s needed. Kerr Gibb, BBC An Là, Glasgow.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Measgachadh de dh’ iomagain agus a bhith dèanamh fiughair am measg oileanaich ùra

(A mix of concerns and anticipation amongst new University students)

Vocabulary Briathrachas

cùrsaichean - courses

iomagaineach - worried

aonranach - lonely

greis gnìomhachas - work placement

Oilthigh Ghlaschu - Glasgow University

Oilthigh Dhùn Èideann - Edinburgh University

Comann Riochdachaidh nan Oileanach - Students Representative Council

CuideachadhHow to use this site

Tha Learn Gaelic le An Là ag amas air luchd-ionnsachaidh na Gàidhlig a tha, le beagan misneachd, deiseil airson ceum air adhart a ghabhail. Tha an t-susbaint freagarrach dhan h-uile neach-ionnsachaidh, ach bidh e nas cuideachaile do dhaoine a tha seachad air an ìre Tòiseachaidh.Learn Gaelic with An Là is aimed at learners who have already gained some confidence in Gaelic and want to take their learning to the next level. The material is suitable for all learners, but those who have progressed beyond the Beginner level will find this section particularly useful.

Bidh sinn a’ cur sgeulachdan bhon phrògram BBC An Là beò gach seachdain, le tar-sgrìobhadh Gàidhlig is eadar-theangachadh Beurla. Bidh dath an teacsa ag atharrachadh nuair a thèid facal a chluich. ‘S urrainnear cliogadh air facal sònraichte agus cluichidh am bhidio bhon sin a-mach. Dh’fhaodadh gum biodh seo cuideachail dha luchd-ionnsachaidh airson fuaimneachadh a dhearbhadh. Stories from the BBC ALBA Gaelic news programme "An Là" are uploaded on a weekly basis, with a Gaelic transcript and an English translation. As each Gaelic word is spoken, the accompanying text changes colour. Individual words can be selected with a simple click and the video will play from that point onwards. Learners may find this useful for checking pronunciation.

Bidh gach paragraf Gàidhlig a’ gluasad ri linn na h-aithris, ach faodar cuideachd na bàraichean-sgrolaidh a ghluasad gu earrann shònraichte den aithris.Each Gaelic paragraph automatically scrolls in conjunction with the news report, but the manual scrolling bars can also be used to move the text to a particular section of the report.

Chithear an tar-sgrìobhadh Gàidhlig anns a’ chiad dol a-mach. Ach, gheibhear eadar-theangachadh Beurla den tar-sgrìobhadh le bhith a’ taghadh Beurla no Gàidhlig agus Beurla.The Gaelic transcript is shown by default. However, you can see a translation of the transcript by selecting the English or Gaelic and English tabs.

Tha briathrachas cuideachd ri fhaotainn, le faidhlichean fuaim Gàidhlig na chois. Tha a’ bhriathrachas air a thaghadh bhon aithris fhèin, le measgachadh leithid ainmean-àite, briathrachas naidheachd, gnathasan-cainnt is abairtean. Key vocabulary is also provided, with accompanying Gaelic audio. This is a selected from the vocabulary contained in the news report and may include a selection of place names, news terminology, useful colloquialisms and phrases.

Tha luchd-leasachaidh an làraich a’ moladh gun tèid am brabhsair-lìn as ùire a chleachdadh airson an t-susbaint seo fhaicinn. Am measg nam brabhsairean ùra (saor an-asgaidh) as urrainnear a chleachdadh, tha Google Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer agus Safari.The developers of the site recommend that an up-to-date web browser is used to ensure the content displays to its optimum. Suitable browsers (which are free to use) include the latest versions of Google Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer and Safari.

Gheibhear an làraich seo air tablaidean is fònaichean-làimhe ach, a chionn ‘s gur e bhidiothan làn-sgrion a-mhàin a sheallas iPhone, bithear a’ cluich faidhle-fuaim seach bhidio.The site should work on mobile devices, but since iPhones will only show video full-screen and hide the transcript, we play an audio file instead of the video.

Credits

This site uses technology from jPlayer and Mozilla Popcorn, and builds on an idea and code developed by Mark Boas and associates at Happyworm.

All videos used are courtesy of BBC An Là and the British Broadcasting Corporation, who retain all rights to them.

Site design and coding by Sealgar Ltd.

Video, audio and transcripts provided by bbc.co.uk/alba.