menushow menuhide
GàidhligEnglish
facebook icon twitter icon email icon

LEARNGAELIC WITH AN LÀ LEARNGAELIC LEIS AN LÀ

News (AN LÀ) Naidheachdan (AN LÀ)

Search Lorg

Am pìobaire Calum Caimbeul ga chuimhneachadh

[Iain Macaonghais – Preseantair] Nise, tha leabhar ga dheasachadh làn de phuirt a sgrìobh am pìobaire Uibhisteach Calum Caimbeul, nach maireann. Chaidh cuid de na puirt agus na sgeulachdan a th'air an cùlaibh a thaisbeanadh ann an Glaschu a-raoir aig Fèis Piping Live. Bha Mgr Caimbeul na thidsear pìobaireachd ann an Uibhist airson còrr is fichead bliadhna. Chaochail e còmhla ris an nighinn aige, an duine aice agus an dithis chloinne ann am fior dhroch stoirm - ann an 2005.Tha an aithris-sa aig Anne Lundon.

[Anne Lundon – Neach-aithris] Saor, croitear agus tidsear pìobaireachd. Bha an t-Uibhisteach Calum Caimbeul aithnichte airson a’ chuid obrach sa sgìre, mus do bhàsaich e còmhla ris an nighinn aige Murdina, an duine aicese Eàirdsidh agus an dithis chloinne anns an stoirm ann an 2005. Tubaist uabhasach a thug buaidh mhòr air an sgìre. Bhathas a’ cuimhneachadh a thàlant aig tachartas mar phàirt de Piping Live a-raoir agus a theaghlach air leabhar a chur ri chèile de phuirt a sgrìobh Mgr Caimbeul.

[Niall Caimbeul] Nuair a bhàsaich m’ athair, bha e fhèin air a bhith ag obair còmhla ri mo phiuthar, Murdina, iad fhèin a’ feuchainn ris an leabhar a chur ri chèile. As dèidh dha bàsachadh, bha agamsa ris an taigh aige agus rudan a chur air dòigh agus thug sin mìosan ga dhèanamh. Beag air bheag bha mi faighinn port ann am bogsa ann an suid agus ann am folder bheag ann an àiteigin eile agus bha mi gan cur còmhla agus an ceann bliadhna, nuair a bha mi deiseil de rudan a dhèanamh, dh’ fhosgail mi am bogsa agus bha e làn de stuth pìobaireachd.

[Ashleigh NicDhòmhnaill] Thòisich mi nuair a bha mi naoi bliadhna a dh’ aois agus bhon uair sin bha e gam theagaisg gus an robh mi 18/19. Bha e uabhasach fhèin math agus bha e èibhinn cuideachd so rinn sin gu math furasta e ionnsachadh cuideachd agus bha sinn càirdeach agus ‘s e deagh charaidean a bha annainn cuideachd. Uill tha e mìorbhaileach an obair a rinn e air na puirt agus gu bheil e dìreach mìorbhaileach gu bheil iad ann an leabhar a-nis ‘s gum bi daoine eile gan ionnsachadh airson bliadhnaichean ri thighinn.

[Niall Caimbeul] Tha mi smaointinn gur e, ‘s e rud tha seo a tha toirt togail dhan teaghlach air fad. Tha e uabhasach doirbh èisteachd ri pìobaireachd ma chaidh do thogail ann an taigh far an robh pìobaire agus an uair sin gu bheil am pìobaire a tha siud air falbh. Tha mi smaointinn nam biodh e a’ faicinn na thachair an-diugh gum biodh e gu math toilichte, tha mi an dòchas gum biodh co-dhiù.

[Anne Lundon – Neach-aithris] Tha Piping Live a’ ruith fad seachdain gach bliadhna agus daoine tighinn bho fad is farsaing air a shon agus airson co-fharpais na cruinne a tha aig an deireadh-sheachdain. Ged nach eil an leabhar ri fhaighinn fhathast, bhathas airson an cothrom a ghabhail aire dhaoine a thoirt chun na cùise aig fear de na tachartasan as motha san t-saoghal son pìobaireachd. Thèid an leabhar Ceòl Chaluim a chur air bhog gu h-oifigeil san Oban anns an Dàmhair. Anne Lundon, BBC An Là, Glaschu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Remembering the late piper Calum Campbell

[Iain Macinnes – Presenter] Now, a book is being edited full of tunes written by the late Uist piper Calum Campbell is being edited. Many of the tunes and stories behind them were showcased in Glasgow last night at the Piping Live festival. Mr Campbell was a piping teacher in Uist for more than 20 years. He passed away along with his daughter, her husband and their two children in a violent storm in 2005. Anne Lundon has this report.

[Anne Lundon – Reporter] Joiner, crofter and piping teacher. Uist man Calum Campbell was renowned for his work in the area, before he died along with his daughter Murdina, her husband Archie and their two children in the storm in 2005. A terrible tragedy which had a big effect on the area. His talent was remembered at an event last night as part of Piping Live with his family having compiled a book of the tunes Mr Campbell wrote.

[Neil Campbell] When my father died, he had been working with my sister Murdina, trying to put the book together. After his passing, I had to sort house and organise his things an that took months to do. Little by little I found a tune in a box somewhere and in a little folder elsewhere and I was gathered them together and within a year, when I was finished, I opened the box and it was filled with piping material.

[Ashleigh MacDonald] I started when I was nine years old and from them he taught me until I was 18/19. He was really good and funny too so that made it really easy to learn and also, we were related and good friends too. Well it’s marvellous the work he did on the tunes and it’s just wonderful that they are now in a book and that other people will be learning them for years to come.

[Neil Campbell] I think that this is something that has raised the whole family’s spirits. It’s very difficult to listen to piping if you were raised in a house where there once was a piper who is no longer there. I think that if he had seen what was happening today he’d be very happy, I hope he would be anyway.

[Anne Lundon – Reporter] Piping Live runs for a week each year and people come from far and wide for it and for the world championships at the weekend. Although the book isn’t available yet, they wanted to take the opportunity to make people aware of it at one of the world’s biggest piping events. The book Ceòl Chaluim will be published officially in Oban in October. Anne Lundon, BBC An Là, Glasgow.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Am pìobaire Calum Caimbeul ga chuimhneachadh

(Remembering the late piper Calum Campbell)

Vocabulary Briathrachas

pìobaire - piper

saor - joiner

croitear - crofter

cur air bhog - publish

co-fharpais na cruinne - world championship

CuideachadhHow to use this site

Tha Learn Gaelic le An Là ag amas air luchd-ionnsachaidh na Gàidhlig a tha, le beagan misneachd, deiseil airson ceum air adhart a ghabhail. Tha an t-susbaint freagarrach dhan h-uile neach-ionnsachaidh, ach bidh e nas cuideachaile do dhaoine a tha seachad air an ìre Tòiseachaidh.Learn Gaelic with An Là is aimed at learners who have already gained some confidence in Gaelic and want to take their learning to the next level. The material is suitable for all learners, but those who have progressed beyond the Beginner level will find this section particularly useful.

Bidh sinn a’ cur sgeulachdan bhon phrògram BBC An Là beò gach seachdain, le tar-sgrìobhadh Gàidhlig is eadar-theangachadh Beurla. Bidh dath an teacsa ag atharrachadh nuair a thèid facal a chluich. ‘S urrainnear cliogadh air facal sònraichte agus cluichidh am bhidio bhon sin a-mach. Dh’fhaodadh gum biodh seo cuideachail dha luchd-ionnsachaidh airson fuaimneachadh a dhearbhadh. Stories from the BBC ALBA Gaelic news programme "An Là" are uploaded on a weekly basis, with a Gaelic transcript and an English translation. As each Gaelic word is spoken, the accompanying text changes colour. Individual words can be selected with a simple click and the video will play from that point onwards. Learners may find this useful for checking pronunciation.

Bidh gach paragraf Gàidhlig a’ gluasad ri linn na h-aithris, ach faodar cuideachd na bàraichean-sgrolaidh a ghluasad gu earrann shònraichte den aithris.Each Gaelic paragraph automatically scrolls in conjunction with the news report, but the manual scrolling bars can also be used to move the text to a particular section of the report.

Chithear an tar-sgrìobhadh Gàidhlig anns a’ chiad dol a-mach. Ach, gheibhear eadar-theangachadh Beurla den tar-sgrìobhadh le bhith a’ taghadh Beurla no Gàidhlig agus Beurla.The Gaelic transcript is shown by default. However, you can see a translation of the transcript by selecting the English or Gaelic and English tabs.

Tha briathrachas cuideachd ri fhaotainn, le faidhlichean fuaim Gàidhlig na chois. Tha a’ bhriathrachas air a thaghadh bhon aithris fhèin, le measgachadh leithid ainmean-àite, briathrachas naidheachd, gnathasan-cainnt is abairtean. Key vocabulary is also provided, with accompanying Gaelic audio. This is a selected from the vocabulary contained in the news report and may include a selection of place names, news terminology, useful colloquialisms and phrases.

Tha luchd-leasachaidh an làraich a’ moladh gun tèid am brabhsair-lìn as ùire a chleachdadh airson an t-susbaint seo fhaicinn. Am measg nam brabhsairean ùra (saor an-asgaidh) as urrainnear a chleachdadh, tha Google Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer agus Safari.The developers of the site recommend that an up-to-date web browser is used to ensure the content displays to its optimum. Suitable browsers (which are free to use) include the latest versions of Google Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer and Safari.

Gheibhear an làraich seo air tablaidean is fònaichean-làimhe ach, a chionn ‘s gur e bhidiothan làn-sgrion a-mhàin a sheallas iPhone, bithear a’ cluich faidhle-fuaim seach bhidio.The site should work on mobile devices, but since iPhones will only show video full-screen and hide the transcript, we play an audio file instead of the video.

Credits

This site uses technology from jPlayer and Mozilla Popcorn, and builds on an idea and code developed by Mark Boas and associates at Happyworm.

All videos used are courtesy of BBC An Là and the British Broadcasting Corporation, who retain all rights to them.

Site design and coding by Sealgar Ltd.

Video, audio and transcripts provided by bbc.co.uk/alba.