menushow menuhide
GàidhligEnglish
facebook icon twitter icon email icon

LEARNGAELIC WITH AN LÀ LEARNGAELIC LEIS AN LÀ

News (AN LÀ) Naidheachdan (AN LÀ)

Search Lorg

Sgoil Ghàidhlig ùr an Loch Abar

[Iain MacIlleathain – Preseantair] Feasgar math. Dh’ fhosgail Bun-sgoil Ghàidhlig Loch Abair ann an Caol a’ Ghearastain an-diugh. Tha 70 sgoilear innte an-dràsta ach tha dòchas ann gun èirich an àireamh sin anns na bliadhnaichean ri thighinn. Chosg an sgoil ùr mu £7.5m agus a bharrachd air a bhith na àite teagaisg tha e na goireas coimhearsnachd cuideachd. Seo Alasdair MacIllInnein.

[Alasdair MacIllInnein – Neach-aithris] ‘S e latha brèagha a bh’ ann an-diugh anns a’ Ghearastan agus Bun-sgoil Ghàidhlig ùr Loch Abair a’ fosgladh a dorsan do sgoilearan airson a’ chiad uair. Bha ionad Gàidhlig stèidhichte anns a’ Ghearastan fad iomadh bliadhna, ach ‘s e clach-mhìle a th’ann dha foghlam Gàidhlig sa sgìre an-diugh gu bheil sgoil fa leth a-nise fosgailte ann an sgìre a tha gu math brèagha cuideachd.

[Alasdair MacIllInnein – Neach-aithris] Chosg an sgoil mu £7.5m agus i mar phàirt do sgeama luach còrr is £50m airson seirbheisean foghlaim anns an sgìre a leasachadh. ‘S e Iain Iòsaph MacNèill à Barraigh Ceannard na Bun-sgoile agus tha esan den bheachd gur e latha mòr dha-rìribh a tha seo dhan h-uile duine a tha an sàs ann.

[Iain Iòsaph MacNèill] Uill abair latha gu dearbha fhèin airson sgìre Loch Abair agus Comhairle na Gàidhealtachd agus gu dearbha fhèin latha eireachdail airson an sgoil a’ fosgladh an-diugh. Tha sinn gu dearbha fhèin air ar beò-ghlacadh na sgoilearan, am pàrantan, sinn fhìn an luchd-obrach, Comhairle na Gàidhealtachd agus cuideachd na coimhearsnachdan ionadail againn agus na coimhearsnachdan cuideachd fad is farsaing gu bheil an sgoil a tha seo a’ fosgladh an-diugh airson foghlam a thoirt seachad tro mheadhan na Gàidhlig.

[Alasdair MacIllInnein – Neach-aithris] ‘S e sgoil mhòr a th’ innte agus i loma-làn ghoireasan. Na measg tha ceithir seòmraichean teagaisg, leis a’ chomas a dhà uimhir a chur ris an sgoil ma tha feum air, a bharrachd air goireasan cròileagain. Tha cuideachd seòmraichean ann a dh’fhaodas a’ choimhearsnachd cleachdadh airson rudan mar clasaichean oidhche. Aig an ìre-sa tha 70 sgoilear innte agus a rèir choltais, tha an gnothach a’ còrdadh riutha.

[Laura] Tha e a’ còrdadh rium gu math agus tha na tidsearan gu math còir rinn agus tha an sgoil cho math. Agus bha mi a’ cluich a-mach aig àm cluiche agus bha e sgoinneil.

[Alasdair MacIllinnein – Neach-aithris] ‘S e seo an dàrna sgoil Ghàidhlig a tha Comhairle na Gàidhealtachd air a thogail, leis an sgoil eile stèidhichte ann an Inbhir Nis. Thug iad cuideachd cead seachad airson sgoil Ghàidhlig eile ann am Port Rìgh. A thaobh na sgoile ùir ann an Loch Abar ge-tà, tha a h-uile coltas ann gum bi i na deagh ghoireas airson leasachadh na Gàidhlig san sgìre.

[Iain Iòsaph MacNèill] Tha mise smaointinn gun dèan seo leasachadh gu dearbha fhèin air Gàidhlig anns an sgìre seo. Chan e a-mhàin gu bheil sgoil againn ach cuideachd tha sinn a’ cur fàilte air pàrantan agus pàiste, a’ tòiseachadh bho 0-3 agus tha sinn cuideachd a’ cur fàilte air cròileagan a bharrachd air an sgoil-àraich againn fhìn agus leis an sin tha cothrom aig sgoilearan tòiseachadh aig ìre gu math òg agus a bhith air am bogadh sa chànan agus cuideachd sa chultar a tha againn ann an Gàidhlig.

[Alasdair MacIllInnein – Neach-aithris] Le sgoiltean Gàidhlig eile a’ cur thairis leis an àireamh de sgoilearan, tha a h-uile dòchas ann gur e sin a thachras an seo agus gur e bliadhnaichean soirbheachail a tha ri thighinn airson Bun-sgoil Ghàidhlig Loch Abar. Alasdair MacIllInnein, BBC An Là, Loch Abar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A new Gaelic school in Lochaber

[Iain Maclean – Presenter] Good afternoon. Lochaber Gaelic School opened in Caol, Fort William today. There are 70 pupils in the school at the moment but it is hoped that this number will rise in years to come. The new school cost around £7.5m and as well as being a place for teaching it is also a community facility. Here’s Alasdair MacLennan.

[Alasdair MacLennan – Reporter] It was a lovely day today in Fort William, with the new Gaelic School in Lochaber opening its doors to pupils for the first time. There’s been a Gaelic unit based in Fort William for many years, but it is a milestone for Gaelic education in this area today that a separate school has now opened in an area that is also very pretty.

[Alasdair MacLennan – Reporter] The school cost around £7.5m, as part of a scheme worth more than £50m to develop education in the area. John Joseph MacNeil from Barra is the Head Teacher of the primary school and he thinks that this is a special day for everyone involved.

[John Joseph MacNeil] Well what a day indeed for the Lochaber area and Highland Council and it’s certainly an historic day with the opening of the school today. We are very excited - pupils, parents, ourselves the staff, Highland Council and also local communities and communities far and wide – that this school is opening today to provide education through the medium of Gaelic.

[Alasdair MacLennan – Reporter] It’s a big school, full of facilities. Among these are four teaching rooms, with capability to double this number if required, as well as nursery facilities. There are also rooms the community can use for things such as night classes. At this stage there are 70 pupils in the school and seemingly, they’re enjoying it.

[Laura] I’m really enjoying it and the teachers are very kind to us and the school is very good. And I was playing outside at play time and it was excellent.

[Alasdair MacLennan – Reporter] This is the second school Highland Council has built, with the other school situated in Inverness. They have also given the go-ahead for another Gaelic school in Portree. With regards to the new school in Lochaber though, there’s every possibility that it’ll be a good facility for developing Gaelic in the area.

[John Joseph MacNeil] I think this will certainly help to develop Gaelic in this area. Not only do we have a primary school but we also welcome parents and toddlers, starting from 0-3, and nursery level, as well as our own pre-school. As a result, there’s an opportunity for pupils to start at a very young age and to be immersed in the Gaelic language and culture.

[Alasdair Maclennan – Reporter] With other Gaelic schools overflowing with pupils, there’s every hope that the same will happen here and that there are many successful years ahead for Lochaber Gaelic School. Alasdair MacLennan, BBC An Là, Lochaber.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sgoil Ghàidhlig ùr an Loch Abar

(A new Gaelic school in Lochaber)

Vocabulary Briathrachas

Bun-sgoil Ghàidhlig Loch Abair - Lochaber Gaelic Primary School

An Gearastan - Fort William

sgoilear - pupil

clach-mhìle - milestone

Comhairle na Gàidhealtachd - Highland Council

CuideachadhHow to use this site

Tha Learn Gaelic le An Là ag amas air luchd-ionnsachaidh na Gàidhlig a tha, le beagan misneachd, deiseil airson ceum air adhart a ghabhail. Tha an t-susbaint freagarrach dhan h-uile neach-ionnsachaidh, ach bidh e nas cuideachaile do dhaoine a tha seachad air an ìre Tòiseachaidh.Learn Gaelic with An Là is aimed at learners who have already gained some confidence in Gaelic and want to take their learning to the next level. The material is suitable for all learners, but those who have progressed beyond the Beginner level will find this section particularly useful.

Bidh sinn a’ cur sgeulachdan bhon phrògram BBC An Là beò gach seachdain, le tar-sgrìobhadh Gàidhlig is eadar-theangachadh Beurla. Bidh dath an teacsa ag atharrachadh nuair a thèid facal a chluich. ‘S urrainnear cliogadh air facal sònraichte agus cluichidh am bhidio bhon sin a-mach. Dh’fhaodadh gum biodh seo cuideachail dha luchd-ionnsachaidh airson fuaimneachadh a dhearbhadh. Stories from the BBC ALBA Gaelic news programme "An Là" are uploaded on a weekly basis, with a Gaelic transcript and an English translation. As each Gaelic word is spoken, the accompanying text changes colour. Individual words can be selected with a simple click and the video will play from that point onwards. Learners may find this useful for checking pronunciation.

Bidh gach paragraf Gàidhlig a’ gluasad ri linn na h-aithris, ach faodar cuideachd na bàraichean-sgrolaidh a ghluasad gu earrann shònraichte den aithris.Each Gaelic paragraph automatically scrolls in conjunction with the news report, but the manual scrolling bars can also be used to move the text to a particular section of the report.

Chithear an tar-sgrìobhadh Gàidhlig anns a’ chiad dol a-mach. Ach, gheibhear eadar-theangachadh Beurla den tar-sgrìobhadh le bhith a’ taghadh Beurla no Gàidhlig agus Beurla.The Gaelic transcript is shown by default. However, you can see a translation of the transcript by selecting the English or Gaelic and English tabs.

Tha briathrachas cuideachd ri fhaotainn, le faidhlichean fuaim Gàidhlig na chois. Tha a’ bhriathrachas air a thaghadh bhon aithris fhèin, le measgachadh leithid ainmean-àite, briathrachas naidheachd, gnathasan-cainnt is abairtean. Key vocabulary is also provided, with accompanying Gaelic audio. This is a selected from the vocabulary contained in the news report and may include a selection of place names, news terminology, useful colloquialisms and phrases.

Tha luchd-leasachaidh an làraich a’ moladh gun tèid am brabhsair-lìn as ùire a chleachdadh airson an t-susbaint seo fhaicinn. Am measg nam brabhsairean ùra (saor an-asgaidh) as urrainnear a chleachdadh, tha Google Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer agus Safari.The developers of the site recommend that an up-to-date web browser is used to ensure the content displays to its optimum. Suitable browsers (which are free to use) include the latest versions of Google Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer and Safari.

Gheibhear an làraich seo air tablaidean is fònaichean-làimhe ach, a chionn ‘s gur e bhidiothan làn-sgrion a-mhàin a sheallas iPhone, bithear a’ cluich faidhle-fuaim seach bhidio.The site should work on mobile devices, but since iPhones will only show video full-screen and hide the transcript, we play an audio file instead of the video.

Credits

This site uses technology from jPlayer and Mozilla Popcorn, and builds on an idea and code developed by Mark Boas and associates at Happyworm.

All videos used are courtesy of BBC An Là and the British Broadcasting Corporation, who retain all rights to them.

Site design and coding by Sealgar Ltd.

Video, audio and transcripts provided by bbc.co.uk/alba.