menushow menuhide
GàidhligEnglish
facebook icon twitter icon email icon

LEARNGAELIC WITH AN LÀ LEARNGAELIC LEIS AN LÀ

News (AN LÀ) Naidheachdan (AN LÀ)

Search Lorg

Seachdain Ghriomasaigh

[Màiri Rodgers – Presenter] Tha seachdain sònraichte eile a’ dol air adhart ann am Griomasaigh. Gheibh muinntir an àite cothrom sùil a thoirt taobh a-staigh buidhnean agus gnìomhachasan ionadail agus gheibh iad blasad dhen mhaorach ainmeil aca. Chaidh a chur aig dòigh a dh’ aona-ghnothaich taobh a-muigh àm luchd-turais airson cothrom a thoirt do sluagh Uibhist fhèin pàirt a ghabhail anns an tachartais. Chaidh Shona NicDhòmhnaill ann a thoirt blasad air dhuinne.

[Shona NicDhòmhnaill – Neach-aithris] ‘S e fearann is cànan cuspair seachdain Ghriomasaigh, a’ chiad turas a chaidh seachdain de chuirmean, òraidean agus cothroman tadhal air diofar phròiseactan stèidhichte air an eilean a chur air dòigh.

[Linda NicLeòid] Tha leithid a bhuidhnean air an eilean fhèin, sin uile air a thoirt còmhla eadar can, far a bheil iad a’ togail nam bàtaichean, Kallin Shellfish fhèin, Clòimh Uibhist – Uist Wool, Blacklands Centre cuideachd san t-àite seo agus iomadach rud a tha tachairt air an eilean dìreach air a thoirt còmhla, beagan sanasachd a dhèanamh.

[Shona NicDhòmhnaill – Neach-aithris] Chan eil dùil gum faicear mòran de luchd-turais aig na bhios a dol, gu dearbha cha b’e de bh’ ann am beachd a’ bhuidheann nuair a chaidh seo a dhealbhachadh bho thoiseach.

[Linda NicLeòid] Uill an àm seo dhen bhliadhna tha cùisean air socrachadh, tha an uair air a dhol air ais a-nis ‘s tha na h-oidhcheannan beagan nas fhaide ‘s dìreach rudeigin a bhith ann dha na daoine. Agus tha mi smaoineachadh gum bi e soirbheachail, tha daoine air tighinn a-mach an-diugh dhan a’ bhùth-obrach a th’ againn.

[Shona NicDhòmhnaill – Neach-aithris] Faodaidh daoine tadhal a dh’ fhaicinn an obair a tha dol far a bheil eathraichean gan càradh ann am Griomasaigh. Cuideachd gheibh daoine blasad de dh’ iasg agus maorach aig gnìomhachas giullachd anns na Ceallan.

[Shona NicDhòmhnaill – Neach-aithris] Thòisich an t-seachdain le cothrom ionnsachaidh mu dheidhinn clàradh dhaoine airson fiosrachadh a ghlèidheadh còmhla ris an dotair Mairead Bennett.

[An t-Oll Mairead Bennett] Tha e fhathast cudromach a bhith a, mar a chanas sinn sa Bheurla, handing on tradition. Agus tha rudan ùr tighinn a-steach cuideachd. Agus tha, uill coimhead cò tha fuireach sna h-àitichean, carson a thàinig iad, dè rud a tha tarraingeach dhan eilean seo, bheil i nas fheàrr na àitichean eile, an do dh’ ionnsaich iad rudeigin ann an seo no ciamar a dh’ atharraich an dòigh-beatha no beul-aithris no tradition?.

[Shona NicDhòmhnaill – Neach-aithris] An dèidh òran snìomh a chluinntinn far clàr, bhiodh e gu math iomchaidh dhan luchd-èisteachd a dhol a choimhead a’ mhuilinn shìos an rathad. Chaidh pìos ùr a chur as am-bliadhna agus gheibh muinntir an àite a’ chiad chothrom sin fhaicinn. Bidh taisbeanadh ann dhen t-snàmh aig Clòimh Uibhist agus na thathar a’ dèanamh leis. Sin far am bi a’ bhùth a bhios a’ reic an t-snàth.

[Shona NicDhòmhnaill – Neach-aithris] An seo aig Ceann na h-Àirigh, air feadh an latha bidh cothrom ann èisteachd ri clàran bhon BhBC agus bho tasglann Comunn Coimhearsnachd Ghriomasaigh. Còmhla ris an sin bidh bùithtean-obrach eile ann. Air an oidhche bidh òraidean ri chluinntinn air diofar chuspairean. Agus an uair sin oidhche Shathairne this an t-seachain gu crìoch le teine mòr agus cèilidh. Shona NicDhòmhnaill, BBC An Là, ann an Griomasaigh.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grimsay Week

[Màiri Rodgers – Presenter] There’s another special week taking place in Grimsay. Locals will get an opportunity to visit local groups and businesses and get to taste their famous shellfish. It was set up intentionally to take place out with the tourist season to give local Uist people the opportunity to take part in the event. Shona MacDonald went to get a taste of the event.

[Shona MacDonald – Reporter] Land and language is the theme of Grimsay Week, the first time that a week of events, talks and opportunities to visit special projects on the island, has been set up.

[Linda MacLeod] There are many groups on the island itself, including where they build the boats, Kallin Shellfish itself, Uist Wool, Blacklands Centre and there are also various other projects coming together on Grimsay and it’s good opportunity to advertise that.

[Shona MacDonald – Reporter] They don’t expect to see many tourists at the events, certainly it wasn’t the intention of the group when this was first planned.

[Linda MacLeod] Well at this time of year things have quietened down, the clocks have now gone back and the nights are a little longer so it’s good for there to be something on for people. And I think it will be successful, people have come out today to our workshop.

[Shona MacDonald – Reporter] People can visit where they repair boats on Grimsay. People can also taste the fish and shellfish in the processing business in Kallin.

[Shona MacDonald – Reporter] The week began with a chance to learn about oral history and recordings with the Dr Margaret Bennett.

[Dr. Margaret Bennett] It’s really important to be, as we say in English, handing on tradition. And there are new practices coming in too. We’ll look at who is living where and why they came, what attracted them to this island, is it better than other places, did they learn anything here or how did they change their way of life or their folklore or traditions?.

[Shona MacDonald – Reporter] After hearing a recording of a spinning song, it’s very apt the listeners go and have a look at the mill down the road. It had a new extension added this year and locals will get the first look at that. There will be an exhibition on the Uist Wools’ yarn and how it is used. That’s where the shop which will be selling the wool will be.

[Shona MacDonald – Reporter] Here at Ceann na h-Àirigh throughout the day there will be an opportunity to listen to recordings from the BBC and from the archives of Grimsay Community Association. Together with that will be more workshops. At night there will be talks on different subjects. And then on Saturday night the week will conclude with big bonfire and a cèilidh. Shona MacDonald, BBC An Là in Grimsay.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seachdain Ghriomasaigh

(Grimsay Week)

Vocabulary Briathrachas

Griomasaigh - Grimsay

maorach - shellfish

fearann - land

luchd-turais - tourists

sanasachd - advertising

eathraichean - boats

muileann - mill

CuideachadhHow to use this site

Tha Learn Gaelic le An Là ag amas air luchd-ionnsachaidh na Gàidhlig a tha, le beagan misneachd, deiseil airson ceum air adhart a ghabhail. Tha an t-susbaint freagarrach dhan h-uile neach-ionnsachaidh, ach bidh e nas cuideachaile do dhaoine a tha seachad air an ìre Tòiseachaidh.Learn Gaelic with An Là is aimed at learners who have already gained some confidence in Gaelic and want to take their learning to the next level. The material is suitable for all learners, but those who have progressed beyond the Beginner level will find this section particularly useful.

Bidh sinn a’ cur sgeulachdan bhon phrògram BBC An Là beò gach seachdain, le tar-sgrìobhadh Gàidhlig is eadar-theangachadh Beurla. Bidh dath an teacsa ag atharrachadh nuair a thèid facal a chluich. ‘S urrainnear cliogadh air facal sònraichte agus cluichidh am bhidio bhon sin a-mach. Dh’fhaodadh gum biodh seo cuideachail dha luchd-ionnsachaidh airson fuaimneachadh a dhearbhadh. Stories from the BBC ALBA Gaelic news programme "An Là" are uploaded on a weekly basis, with a Gaelic transcript and an English translation. As each Gaelic word is spoken, the accompanying text changes colour. Individual words can be selected with a simple click and the video will play from that point onwards. Learners may find this useful for checking pronunciation.

Bidh gach paragraf Gàidhlig a’ gluasad ri linn na h-aithris, ach faodar cuideachd na bàraichean-sgrolaidh a ghluasad gu earrann shònraichte den aithris.Each Gaelic paragraph automatically scrolls in conjunction with the news report, but the manual scrolling bars can also be used to move the text to a particular section of the report.

Chithear an tar-sgrìobhadh Gàidhlig anns a’ chiad dol a-mach. Ach, gheibhear eadar-theangachadh Beurla den tar-sgrìobhadh le bhith a’ taghadh Beurla no Gàidhlig agus Beurla.The Gaelic transcript is shown by default. However, you can see a translation of the transcript by selecting the English or Gaelic and English tabs.

Tha briathrachas cuideachd ri fhaotainn, le faidhlichean fuaim Gàidhlig na chois. Tha a’ bhriathrachas air a thaghadh bhon aithris fhèin, le measgachadh leithid ainmean-àite, briathrachas naidheachd, gnathasan-cainnt is abairtean. Key vocabulary is also provided, with accompanying Gaelic audio. This is a selected from the vocabulary contained in the news report and may include a selection of place names, news terminology, useful colloquialisms and phrases.

Tha luchd-leasachaidh an làraich a’ moladh gun tèid am brabhsair-lìn as ùire a chleachdadh airson an t-susbaint seo fhaicinn. Am measg nam brabhsairean ùra (saor an-asgaidh) as urrainnear a chleachdadh, tha Google Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer agus Safari.The developers of the site recommend that an up-to-date web browser is used to ensure the content displays to its optimum. Suitable browsers (which are free to use) include the latest versions of Google Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer and Safari.

Gheibhear an làraich seo air tablaidean is fònaichean-làimhe ach, a chionn ‘s gur e bhidiothan làn-sgrion a-mhàin a sheallas iPhone, bithear a’ cluich faidhle-fuaim seach bhidio.The site should work on mobile devices, but since iPhones will only show video full-screen and hide the transcript, we play an audio file instead of the video.

Credits

This site uses technology from jPlayer and Mozilla Popcorn, and builds on an idea and code developed by Mark Boas and associates at Happyworm.

All videos used are courtesy of BBC An Là and the British Broadcasting Corporation, who retain all rights to them.

Site design and coding by Sealgar Ltd.

Video, audio and transcripts provided by bbc.co.uk/alba.