menushow menuhide
GàidhligEnglish
facebook icon twitter icon email icon

LEARNGAELIC WITH AN LÀ LEARNGAELIC LEIS AN LÀ

News (AN LÀ) Naidheachdan (AN LÀ)

Search Lorg

Cur air bhog fèis leabhraichean ùr an Inbhir Nis

[Innes Rothach – Preseantair] Chaidh fèis leabhraichean ùr a chur air chois ann an Inbhir Nis an-diugh. Feuchaidh an Ness Book Fest, a bhios a’ ruith thairis air an deireadh-seachdain, ri sgrìobhadairean ionadail a thoirt gu aire an t-sluaigh. Tha iad cuideachd ag amas air daoine òga a bhrosnachadh gus a bhith a’ leughadh. Thadhail Ruairidh MacÌomhair air fear de thachartasan Gàidhlig na fèise.

[Ruairidh MacÌomhair – Neach-aithris] Clann aig Bun-sgoil Ghàidhlig Inbhir Nis, cruinn còmhla leis an ùghdar ionadail Ceitidh Hutton. Cothrom coinneachadh ris an sgrìobhadair agus cuid a charactaran bho a leabhraichean. Mar a bhiodh dùil, tha i a’ cur mòran luach ann an leughadh sa Ghàidhlig.

[Ceitidh Hutton] Tha mi smaointinn gu bheil sin gu math cudromach, gu bheil leabhar ga sgrìobhadh ann an Gàidhlig sa chiad àite an àite dìreach eadar-theangachadh a bhith ann. Agus cuideachd a thaobh phàrantan - tha sin gu math doirbh, leabhar a leughadh tro mheadhan na Gàidhlig mura b’ e sin a’ chiad chànan agadsa. So bha mi smaointinn, airson Broc ann an Cnoc, ‘s urrainn dha clann fileanta sin a leughadh no pàrantan gun mòran Ghàidhlig dìreach a bhith a’ dèanamh aon rosgrann mar ‘dè an t-ainm a th’ ort’ no rud mar sin agus fhathast bidh leabhar aca a tha iad a’ cleachdadh còmhla ris a’ chloinn.

[Ruairidh MacÌomhair – Neach-aithris]Tha mòran de na bhios a’ chlann a’ toirt dhachaigh a’ tighinn bhon sgoil. Agus tha tidsearan cuideachd mothachail air na buannachdan a tha an cois leughadh.

[Alison NicLeòid] Uill tha e uabhasach cudromach air sgàth, mar sgoil, tha sinn air a bhith a’ coimhead air leughadh agus cho cudromach ‘s a tha e leughadh airson toileachas. So faighinn cothrom a bhith coinneachadh còmhla ri ùghdaran, tha sin a’ toirt dhaibh mar, dìreach cothrom math fhios agad, bruidhinn riutha agus faighinn beachdan bhuapa. Agus tha e a’ toirt dhaibh briathrachas farsaing, tha e a’ toirt dhaibh an gràmair, a’ chainnt is a h-uile càil mar sin tha e uabhasach cudromach dhaibh agus dìreach na sgilean aca a leasachadh le bhith a’ leughadh.

[Ruairidh MacÌomhair – Neach-aithris] Bha taisbeanadh le Comhairle nan Leabhraichean cuideachd mar phàirt de thachartasan an latha. Tha seo uile ceangailte ri bhith a’ cur air adhart leughadh. Agus am beachd Ceitidh, bu chòir Gàidhlig a bhith aig cridhe fèis sam bith eile den t-seòrsa.

[Ceitidh Hutton] Tha mi smaointinn ma tha sinn a’ tòiseachadh rudeigin mar sin a-rithist feumaidh Gàidhlig a bhith ann aig toiseach tòiseachaidh. So tha mi an dòchas, ma tha sinn a’ dol air adhart an ath-bhliadhna bidh iad a’ smaoineachadh aig an toiseach o, bu chòir Gàidhlig a bhith ann aig an toiseach.

[Ruairidh MacÌomhair – Neach-aithris] Thathar an dùil gum biodh a’ chlann seo gam brosnachadh gus barrachd ùine a chur seachad am measg leabhraichean. Agus ‘s e deagh amas a th’ ann an sin airson fèis litreachais. Tha na tachartasan a tha a’ gabhail àite an seo dìreach mar phàirt de dh’fhèis leabhraichean Inbhir Nis, le tachartasan eile a’ gabhail àite air feadh a’ bhaile tron deireadh-sheachdain. Ruairidh MacÌomhair, BBC An Là, Bun-sgoil Ghàidhlig Inbhir Nis.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Launch of new book festival in Inverness

[Innes Munro – Presenter] A new book festival was launched in Inverness today. The Ness Book Fest, which runs over the weekend, will try to bring local writers to public attention. They also aim to encourage young people to read. Ruairidh MacIver went to one of the festival’s Gaelic events.

[Ruairidh MacIver - Reporter] Children at Inverness Gaelic School, gathered together with local author Ceitidh Hutton. A chance to meet the author and some of the characters from her books. As you would expect, she values reading in Gaelic very highly.

[Ceitidh Hutton] I think it’s very important that books are originally written in Gaelic instead of just being translated. And also with regards to parents, it’s quite difficult for them to read a book in Gaelic if it’s not their first language. So my thinking for ‘Broc ann an Cnoc’ was that children who are fluent can read it and parents who don’t have much Gaelic can perhaps try one sentence at a time, like ‘what is your name’ or something like that, and it means they’re still able to read a book with the children.

[Ruairidh MacIver - Reporter] Much of what the children take home comes from school. And teachers also are aware of the benefits of reading.

[Alison MacLeod] Well it’s very important because, as a school, we have been looking at reading and how important reading for pleasure is. This opportunity to meet with authors gives them a chance to speak to them and get ideas from them. It provides them with a wider vocabulary, it teaches them grammar, the language and things like that. Therefore it’s very important for them for developing their reading skills.

[Ruairidh MacIver – Reporter] An exhibition by the Gaelic Books Council was also included in the day’s events. This is all part of promoting reading. And in Ceitidh’s opinion, Gaelic should be at the heart of all festivals like this.

[Ceitidh Hutton] I think if we’re going to start something like this again that Gaelic needs to be included from the very beginning. So I hope, if we go ahead next year that they’ll think from the beginning that Gaelic should be included from the outset.

[Ruairidh MacIver – Reporter] It is hoped that these children will be encouraged to spend more time reading books. And that’s a good objective for a literature festival. The events which are taking place here are just a part of Inverness Book Festival, with other events taking place across the city throughout the weekend. Ruairidh MacIver, BBC An Là.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cur air bhog fèis leabhraichean ùr an Inbhir Nis

(Launch of new book festival in Inverness)

Vocabulary Briathrachas

ùghdar - author

eadar-theangachadh - translation

briathrachas - vocabulary

gràmar - grammar

fèis litreachais - literature festival

CuideachadhHow to use this site

Tha Learn Gaelic le An Là ag amas air luchd-ionnsachaidh na Gàidhlig a tha, le beagan misneachd, deiseil airson ceum air adhart a ghabhail. Tha an t-susbaint freagarrach dhan h-uile neach-ionnsachaidh, ach bidh e nas cuideachaile do dhaoine a tha seachad air an ìre Tòiseachaidh.Learn Gaelic with An Là is aimed at learners who have already gained some confidence in Gaelic and want to take their learning to the next level. The material is suitable for all learners, but those who have progressed beyond the Beginner level will find this section particularly useful.

Bidh sinn a’ cur sgeulachdan bhon phrògram BBC An Là beò gach seachdain, le tar-sgrìobhadh Gàidhlig is eadar-theangachadh Beurla. Bidh dath an teacsa ag atharrachadh nuair a thèid facal a chluich. ‘S urrainnear cliogadh air facal sònraichte agus cluichidh am bhidio bhon sin a-mach. Dh’fhaodadh gum biodh seo cuideachail dha luchd-ionnsachaidh airson fuaimneachadh a dhearbhadh. Stories from the BBC ALBA Gaelic news programme "An Là" are uploaded on a weekly basis, with a Gaelic transcript and an English translation. As each Gaelic word is spoken, the accompanying text changes colour. Individual words can be selected with a simple click and the video will play from that point onwards. Learners may find this useful for checking pronunciation.

Bidh gach paragraf Gàidhlig a’ gluasad ri linn na h-aithris, ach faodar cuideachd na bàraichean-sgrolaidh a ghluasad gu earrann shònraichte den aithris.Each Gaelic paragraph automatically scrolls in conjunction with the news report, but the manual scrolling bars can also be used to move the text to a particular section of the report.

Chithear an tar-sgrìobhadh Gàidhlig anns a’ chiad dol a-mach. Ach, gheibhear eadar-theangachadh Beurla den tar-sgrìobhadh le bhith a’ taghadh Beurla no Gàidhlig agus Beurla.The Gaelic transcript is shown by default. However, you can see a translation of the transcript by selecting the English or Gaelic and English tabs.

Tha briathrachas cuideachd ri fhaotainn, le faidhlichean fuaim Gàidhlig na chois. Tha a’ bhriathrachas air a thaghadh bhon aithris fhèin, le measgachadh leithid ainmean-àite, briathrachas naidheachd, gnathasan-cainnt is abairtean. Key vocabulary is also provided, with accompanying Gaelic audio. This is a selected from the vocabulary contained in the news report and may include a selection of place names, news terminology, useful colloquialisms and phrases.

Tha luchd-leasachaidh an làraich a’ moladh gun tèid am brabhsair-lìn as ùire a chleachdadh airson an t-susbaint seo fhaicinn. Am measg nam brabhsairean ùra (saor an-asgaidh) as urrainnear a chleachdadh, tha Google Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer agus Safari.The developers of the site recommend that an up-to-date web browser is used to ensure the content displays to its optimum. Suitable browsers (which are free to use) include the latest versions of Google Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer and Safari.

Gheibhear an làraich seo air tablaidean is fònaichean-làimhe ach, a chionn ‘s gur e bhidiothan làn-sgrion a-mhàin a sheallas iPhone, bithear a’ cluich faidhle-fuaim seach bhidio.The site should work on mobile devices, but since iPhones will only show video full-screen and hide the transcript, we play an audio file instead of the video.

Credits

This site uses technology from jPlayer and Mozilla Popcorn, and builds on an idea and code developed by Mark Boas and associates at Happyworm.

All videos used are courtesy of BBC An Là and the British Broadcasting Corporation, who retain all rights to them.

Site design and coding by Sealgar Ltd.

Video, audio and transcripts provided by bbc.co.uk/alba.