menushow menuhide
GàidhligEnglish
facebook icon twitter icon email icon

LEARNGAELIC WITH AN LÀ LEARNGAELIC LEIS AN LÀ

News (AN LÀ) Naidheachdan (AN LÀ)

Search Lorg

Deasbad ag èirigh mu chrodh ag ionaltradh anns a’ Phloc

[Innes Rothach - Preseantair] Tha deasbad a’ leantainn anns a’ Ploc an-dràsta air am bu chòir crodh a bhith ag ionaltradh air sràidean a’ bhaile a-rithist. Tha còig bliadhna deug ann bhon a dh’aontaich croitearan gu saor-thoileach na beathaichean aca a chumail a-mach às a’ bhaile. Ach tha iad a-nise ag ràdh gum faodar gun till iad an cuid chruidh dhan a’ Phloc – rud, a rèir choltais, nach eil a’ còrdadh ri mòr-chuid de mhuinntir a’ bhaile. Tha Alasdair MacLeòid anns a’ Phloc dhuinn a-nochd. Alasdair.

[Alasdair MacLeòid – Neach-naidheachd] Uill, oidhche bhrèagha dha-rìribh anns a’ Phloc a-nochd, gnothaichean dòigheil gu leòr ach chan eil cùisean buileach dòigheil am measg cuid de mhuinntir a’ bhaile. Siud le cunnart ann is coltas ann gun till crodh gu meadhan a’ bhaile às dèidh dhaibh a bhith air falbh fad còig bliadhna deug. Siud le aonta eadar Urras Nàiseanta na h-Alba agus croitearan na sgìre air thighinn gu ceann a’ dol timcheall is bruidhinn ri daoine anns a’ bhaile na bu tràithe, tha e coltach nach eil mòran dhen a tha a’ fuireach anns a’ bhaile airson gun till iad.

[Alasdair MacLeòid – Neach-naidheachd] A bharrachd air cliù a bhith aig an àit’ seo airson a’ bhòidhchead, tha Am Ploc ainmeil airson an crodh a tha, no a bha a’ dol timcheall ach chan eil iad air a bhith an seo fad bliadhnaichean is aont’ air a bhith ann eadar Urras Nàiseanta na h-Alba agus croitearan an àill gum faodadh na beathaichean a chur air talamh an Urrais gus nach biodh iad a’ dol timcheall meadhan a’ bhaile.

[Màiri Sìne Chaimbeul] Sin Urras Nàiseanta na h-Alba a tha ag ràdh nach eil iadsan airson a chumail a’ dol agus siud an t-uachdaran anns a’ bhaile seo, Urras Nàiseanta na h-Alba, ann an dòigh tha e an àirde ma tha daoine airson rud a chur air dòigh airson còig bliadhna deug eile, tha e an àirde ri Urras Nàiseanta na h-Alba.

[Alasdair MacLeòid – Neach-naidheachd] Ged a bha an crodh ann, a rèir cuid, ‘s e cleachdadh meadhanach ùr a th’ ann, crodh a bhith anns a’ bhaile. Rud nach robh idir ann sa seann làithean.

[Catriona Koster] Crodh a bh’ againn aig an dròbh dar a thàinig iad dhachaigh a bhith air am bleoghainn, as t-samhradh, bha sinne gan cur suas air na monaidhean, pìos mòr bho na taighean, cha robh iad timcheall air na taighean idir.

[Alasdair MacLeòid – Neach-naidheachd] Tha daoine ann a tha airson gun till na beathaichean agus gu bheil àite aca airson dualchas a’ bhaile, cuid ge-ta le ceistean air slàinte agus sàbhailteachd.

[ Tristan Southall] They have these considerable risks from health and infections that s certainly in the context of having cows directly outside playparks, directly outside primary schools, directly outside restaurants, shops, it’ s petty obvious that there is a risk associated with that .

[Elsie NicIlleMhoire] Bha iad a’ dèanamh salchar, is buaireadh is a h-uile rud air an t-sràid a bha sin. Bha sin ann ceanna, ach cha b’ urrainn dhaibh a bhith ann a-nise le cho trang ‘s a tha e, cha b’ urrainn.

[Catriona Koster] Chan eil mise airson crodh a bhith sa bhaile idir. Chan eil. Chan eil biadh ann dhaibh. Agus chan eil uisge, mar gun chanadh tusa, bùrn, ann an Leòdhas, chan eil uisge’ ann dhaibh, chan eil ann ach a’ mhuir.

[Alasdair MacLeòid – Neach-naidheachd] Croitearan an àite ag ràdh gu bheil làn cead aca an crodh a thoirt a-steach am baile air ais ach ma thig iad, chan eil fhios a’m dè seòrsa fàilte a ghabh na beathaichean bochd’ sin.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Debate arising about cattle grazing in Plockton

[Innes Munro - Presenter] There is ongoing debate in Plockton just now on whether cattle should graze on the streets of the town again. Fifteen years have passed since crofters voluntarily agreed to keep their animals out of the town. But they are now saying that they may bring back most of their cattle to Plockton – something, it would appear, that is not relished by the majority of the townspeople. Alasdair MacLeod is in Plockton for us tonight. Alasdair.

[Alasdair MacLeod – Reporter] Well, an absolutely lovely night in Plockton tonight, affairs orderly enough, but matters have not been quite so pleasant amongst some of the people of the town. That’s with risk and likelihood that the cattle will return to the middle of the town after they have been away for fifteen years. That’s with agreement between the National Trust for Scotland and crofters of the area coming to an end and going round talking to people earlier, it would appear that not many of those who live in the area are for their return.

[Alasdair MacLeod – Reporter] In addition for its reputation for beauty, Plockton is famous for cattle that go, or went, around but they have not been here for years and there has been an agreement that was between the National Trust for Scotland and crofters with the desire that the animals could be put on the Trust’s ground so that they would not be going around the town.

[Mary Jane Campbell] That’s the National Trust for Scotland saying that they don’t want to keep it going and that’s the landlord in this town, the National Trust for Scotland, in a way it’s up to whether people want to set something up for another fifteen years, it’s up to the National Trust for Scotland.

[Alasdair MacLeod – Reporter] Although there was cattle, according to some, it’s quite a new tradition, cattle in the town. Something that didn’t happen in the olden days.

[Catherine Koster] Cattle we had at the drove when they came home to be milked, in the summer, we put them up in the mountains, a good bit away from the houses, they weren’t around the houses at all.

[Alasdair MacLeod – Reporter] There are people who want the animals to return and that they have a place in the town’s heritage, many, however, have questions on health and safety.

[Tristan Southall] They have these considerable risks from health and infections that s certainly in the context of having cows directly outside playparks, directly outside primary schools, directly outside restaurants, shops, it’ s petty obvious that there is a risk associated with that .

[Elsie Gilmour] They were making a mess and fouling and everything else on that road. That was happening at the end and they couldn’t be there now with how busy it is, they couldn’t.

[Catherine Koster] I don’t want cattle to be in the town at all. No. There is no food for them. And there is no water, or as you would say ‘water’ in Lewis, there is no water for them, there is only the sea.

[Alasdair MacLeod – Reporter] Crofters of the area say that they have full permission to bring their cattle back in to the town but if they come, I don’t know what sort of welcome the poor animals will get.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deasbad ag èirigh mu chrodh ag ionaltradh anns a’ Phloc

(Debate arising about cattle grazing in Plockton)

Vocabulary Briathrachas

Am Ploc - Plockton

anns a’ Phloc - In Plockton

Note the change in the dative, or prepositional, case

crodh - cattle

ag ionaltradh - grazing

saor-thoileach - voluntarily

mòr-chuid - majority

dha-rìribh - indeed, in earnest

còig bliadhna deug - fifteen years

Note the noun 'bliadhna' takes the singular form after a number and as it is in the teens that it is in between 'còig' and 'deug'.

Urras Nàiseanta na h-Alba - National Trust for Scotland

bòidhchead - beauty

àill - desire, wish

cliù - reputation

dar - when

You might be more familiar with the word 'nuair', this is used in the same way.

a’ bleoghainn - milking

dualchas - heritage

ceanna - end

CuideachadhHow to use this site

Tha Learn Gaelic le An Là ag amas air luchd-ionnsachaidh na Gàidhlig a tha, le beagan misneachd, deiseil airson ceum air adhart a ghabhail. Tha an t-susbaint freagarrach dhan h-uile neach-ionnsachaidh, ach bidh e nas cuideachaile do dhaoine a tha seachad air an ìre Tòiseachaidh.Learn Gaelic with An Là is aimed at learners who have already gained some confidence in Gaelic and want to take their learning to the next level. The material is suitable for all learners, but those who have progressed beyond the Beginner level will find this section particularly useful.

Bidh sinn a’ cur sgeulachdan bhon phrògram BBC An Là beò gach seachdain, le tar-sgrìobhadh Gàidhlig is eadar-theangachadh Beurla. Bidh dath an teacsa ag atharrachadh nuair a thèid facal a chluich. ‘S urrainnear cliogadh air facal sònraichte agus cluichidh am bhidio bhon sin a-mach. Dh’fhaodadh gum biodh seo cuideachail dha luchd-ionnsachaidh airson fuaimneachadh a dhearbhadh. Stories from the BBC ALBA Gaelic news programme "An Là" are uploaded on a weekly basis, with a Gaelic transcript and an English translation. As each Gaelic word is spoken, the accompanying text changes colour. Individual words can be selected with a simple click and the video will play from that point onwards. Learners may find this useful for checking pronunciation.

Bidh gach paragraf Gàidhlig a’ gluasad ri linn na h-aithris, ach faodar cuideachd na bàraichean-sgrolaidh a ghluasad gu earrann shònraichte den aithris.Each Gaelic paragraph automatically scrolls in conjunction with the news report, but the manual scrolling bars can also be used to move the text to a particular section of the report.

Chithear an tar-sgrìobhadh Gàidhlig anns a’ chiad dol a-mach. Ach, gheibhear eadar-theangachadh Beurla den tar-sgrìobhadh le bhith a’ taghadh Beurla no Gàidhlig agus Beurla.The Gaelic transcript is shown by default. However, you can see a translation of the transcript by selecting the English or Gaelic and English tabs.

Tha briathrachas cuideachd ri fhaotainn, le faidhlichean fuaim Gàidhlig na chois. Tha a’ bhriathrachas air a thaghadh bhon aithris fhèin, le measgachadh leithid ainmean-àite, briathrachas naidheachd, gnathasan-cainnt is abairtean. Key vocabulary is also provided, with accompanying Gaelic audio. This is a selected from the vocabulary contained in the news report and may include a selection of place names, news terminology, useful colloquialisms and phrases.

Tha luchd-leasachaidh an làraich a’ moladh gun tèid am brabhsair-lìn as ùire a chleachdadh airson an t-susbaint seo fhaicinn. Am measg nam brabhsairean ùra (saor an-asgaidh) as urrainnear a chleachdadh, tha Google Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer agus Safari.The developers of the site recommend that an up-to-date web browser is used to ensure the content displays to its optimum. Suitable browsers (which are free to use) include the latest versions of Google Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer and Safari.

Gheibhear an làraich seo air tablaidean is fònaichean-làimhe ach, a chionn ‘s gur e bhidiothan làn-sgrion a-mhàin a sheallas iPhone, bithear a’ cluich faidhle-fuaim seach bhidio.The site should work on mobile devices, but since iPhones will only show video full-screen and hide the transcript, we play an audio file instead of the video.

Credits

This site uses technology from jPlayer and Mozilla Popcorn, and builds on an idea and code developed by Mark Boas and associates at Happyworm.

All videos used are courtesy of BBC An Là and the British Broadcasting Corporation, who retain all rights to them.

Site design and coding by Sealgar Ltd.

Video, audio and transcripts provided by bbc.co.uk/alba.