FaclairDictionary EnglishGàidhlig

Food vocabulary Briathrachas mu bhiadh

Absolute Beginners (A1) - Useful Words (20 words)

Learn Gaelic words and phrases about food. People get an hungry in any language! Maybe you want to tell someone that you are hungry, or you like something. Sometimes, you want to tell others that something is tasty, or that it is unpleasant!Ionnsaich briathrachas Gàidhlig mu bhiadh. Bidh daoine acrach ann an cànan sam bith. 'S dòcha gum bi feum agad innse do chuideigin gu bheil an t-acras ort, no gu bheil thu measail air rudeigin. Uaireannan, bidh thu ag innse do chàch gu bheil blas math air rud, no gu bheil e gu math mì-chàilear!

Tha Fichead Facal ag obrachadh leis an fhaclair. Tagh facal sam bith san colbh Gàidhlig agus fosglaidh am faclair ann an taba ùr agus bidh gnè an fhacail ann.Twenty Words is integrated with the dictionary. Choose any word in the Gaelic column and the dictionary will open and you will see the gender of the Gaelic word.

Food Biadh  
vegetables glasraich <))
butter ìm <))
bread aran <))
egg ugh <))
milk bainne <))
meat feòil <))
potato buntàta <))
fish iasg <))
jam silidh <))
sandwiches ceapairean <))
juice sùgh <))
sausages isbeanan <))
apple ubhal <))
cake cèic <))
cheese càise <))
biscuit briosgaid <))
sweets mìlsean <))
sugar siùcar <))
cream uachdar <))
rice rus <))

If you want to say something is good:
This is good. Tha seo math.
This is tasty! Tha blas math air an seo!
Ma tha thu ag iarraidh ag ràdh gu bheil rud math, chanadh tu:
This is good. Tha seo math.
This is tasty!  Tha blas math air an seo!