FaclairDictionary EnglishGàidhlig

Hallowe'en Oidhche Shamhna

Absolute Beginners (A1) - Useful Words (20 words)

Hallowe’en is one of the oldest nights in the Scottish calendar, full of heritage and tradition. Here’s a list of spooky words for Hallowe’en. Tha Oidhche Shamhna cho aosta ri càil sam bith eile a th’ anns a’ mhìosachan Albannach, agus tha an dà chuid dualchas is traidisean na chois. Seo liosta de dh’ fhaclan eagalach airson Oidhche Shamhna.

Tha Fichead Facal ag obrachadh leis an fhaclair. Tagh facal sam bith san colbh Gàidhlig agus fosglaidh am faclair ann an taba ùr agus bidh gnè an fhacail ann.Twenty Words is integrated with the dictionary. Choose any word in the Gaelic column and the dictionary will open and you will see the gender of the Gaelic word.

Word Facal  
Hallowe’en Oidhche Shamhna <))
Witch Bana-bhuidseach <))
Sguab Broom <))
Turnip Snèap <))

Previous Scottish generations used a turnip to make a lantern instead of a pumpkin. Bhiodh ar sinn-seanairean a’ cleachdadh snèap an àite peapag airson lòchran a dhèanamh.

Word Facal  
Pumpkin Peapag <))
Lantern Lòchran <))
Ghost Taibhs <))
Ghoul Bòcan <))
Skull Claigeann <))
Scary Eagalach <))
Terrible Uabhasach <))
Spider Damhan-allaidh <))
Monster Uilebheist <))
Magic Draoidheachd <))
Guiser Samhnair <))
Dark Dorcha <))
Moon Gealach <))
Apples Ùbhlan <))

In the olden days, Scottish kids would play a traditional game with apples. Sna seann làithean, bhiodh clann Albannach a’ cluich geama traidiseanta le ùbhlan.

Word Facal  
Costume Èideadh <))
Mask Aodann-coimheach <))