FaclairDictionary EnglishGàidhlig

Outlander Outlander

Absolute Beginners (A1) - Useful Words (20 words)

Tha Fichead Facal ag obrachadh leis an fhaclair. Tagh facal sam bith san colbh Gàidhlig agus fosglaidh am faclair ann an taba ùr agus bidh gnè an fhacail ann.Twenty Words is integrated with the dictionary. Choose any word in the Gaelic column and the dictionary will open and you will see the gender of the Gaelic word.

English Gàidhlig  
Claire Sorcha <))
Jamie Seumaidh <))
Frank Frang <))
Black Jack Seoc Dubh <))
MacKenzie MacCoinnich <))
The MacKenzie Clan Clann MhicCoinnich <))
Angus / Anghus Aonghas <))
Dougal Dùghall <))
The Jacobites Na Seumasaich <))
The British Army An t-Airm Breatannach <))
A Scotsman / Scottish Albannach <))
Sassenach (A person from England / English) Sasannach <))
Nurse Banaltram / Nurs <))
Hero Gaisgeach <))
Highlander Gàidheal <))
The Highlands A’ Ghàidhealtachd <))
Scotland Alba <))
Inverness Inbhir Nis <))
I love you Tha gaol agam ort <))
Clan MacKenzie forever! Clann MhicCoinnich gu bràth! <))

Remember the dictionary with audio files and more! In addition to this we have plenty of free online resources to begin your own Gaelic-learning adventure and we have our course finder too. Cuimhnich gu bheil am faclair ann le faidhlichean fuaim is eile! A bharrachd air an sin, tha goireasan gu leòr ann airson Gàidhlig ionnsachadh air-loidhne aig gach ìre agus tha liosta de chùrsaichean ann cuideachd.