FaclairDictionary EnglishGàidhlig

Pets (2) Peataichean (2)

Absolute Beginners (A1) - Useful Words (20 words)

Here’s another vocab list to help you discuss pets.Seo liosta eile de dh’fhaclan a chuidicheas thu a bhruidhinn mu pheataichean.

Tha Fichead Facal ag obrachadh leis an fhaclair. Tagh facal sam bith san colbh Gàidhlig agus fosglaidh am faclair ann an taba ùr agus bidh gnè an fhacail ann.Twenty Words is integrated with the dictionary. Choose any word in the Gaelic column and the dictionary will open and you will see the gender of the Gaelic word.

Where does your pet live?Càite am bi am peata agad a’ fuireach?

English Gàidhlig  
a kennel taigh-chon <))
a basket basgaid <))
a cage cèidse <))
a fishbowl bobhla-èisg <))
an aviary eun-lann <))

And what do they like to eat? Agus dè as toigh leotha a dh’ithe?

English Gàidhlig  
food biadh <))
seed sìol <))
bone cnàimh <))
water uisge <))
milk bainne <))

Useful items for some pets Rudan a bhios feumail do chuid a pheataichean

English Gàidhlig  
toys dèideagan <))
a lead iall <))
a collar coilear <))

Commands Òrduighean

English Gàidhlig  
come! trobhad! <))
go! thalla! <))
(come to) heel! gu mo chois! <))
sit! suidh! <))
lie! laigh! <))
wait! fuirich! <))
down! sìos! <))

Learn some more words and phrases to help you discuss pets. Ionnsaich tuilleadh fhaclan is abairtean airson bruidhinn mu pheataichean.