FaclairDictionary EnglishGàidhlig

Talking about the family A’ bruidhinn mun teaghlach

That's my sister / brotherSin mo phiuthar / bhràthair

Look out for the following pieces of vocabulary in this clip.

an teaghlach the family

bràthair brother

mo bhràthair my brother

do bhràthair your brother

piuthar sister

mo phiuthar my sister

do phiuthar your sister

After mo (my) and do (your), the first sound changes for both bràthair and piuthar. They become bhràthair and phiuthar. This is true for most nouns beginning with a consonant.

Here is a fuller family set:

mac son

nighean daughter

bràithrean brothers

peathraichean sisters

seanair grandfather

seanmhair grandmother

pàrant parent

pàrantan parents

antaidh aunt

uncail uncle

Video is playing in pop-over.

PersonNeach
GaelicGàidhlig
EnglishBeurla
Female Staff Feasgar math, Eilidh.
Ciamar a tha thu an-diugh?
Good afternoon, Helen.
How are you today?
Eilidh Glè mhath, tapadh leibh. Very good, thank you.
Female Staff Agus cò tha seo? And who’s this?
Eilidh Seo Calum, mo bhràthair. This is Malcolm, my brother.
Female Staff Halò, a Chaluim.
A bheil thu gu math an-diugh?
Hello, Malcolm.
Are you well today?
Calum Tha.
Tapadh leibh.
Yes.
Thank you.
Woman Sin Niall.
Agus sin Mòrag, mo phiuthar.
Agus sin mo bhràthair Iain, agus Anna.
That’s Neil.
And that’s Morag, my sister.
And that’s my brother John, and Anna.
Man Agus càit a bheil sibh a’ fuireach? And where do you live?
Woman Tha mi a’ fuireach ann am Bealach.
Càit a bheil sibh fhèin a’ fuireach?
I live in Balloch.
Where do you live yourself?
Man Anns an Inbhir Bheag.
Ach tha mi ag obair ann an Glaschu.
In Inverbeg.
But I work in Glasgow.
Woman A bheil?
Dè an obair a th’ agaibh?
Do you?
What’s your job?
Man 2 Alasdair?
Seo Màiri, mo phiuthar.
Alexander?
This is Mary, my sister.
Alasdair Do phiuthar? Your sister?
Woman A bheil thu a’ dol a-mach a-nochd? Are you going out tonight?
Woman 2 Tha.
Tha mi a’ dol gu dannsa ann an Langside.
Yes.
I’m going to a dance in Langside.
Woman Sin Dòmhnall, mo bhràthair. That’s Donald, my brother.
Woman 2 Do bhràthair?
Tha do bhràthair brèagha!
Your brother?
Your brother’s handsome!
Woman Och a Mhàiri! Och Mary!