FaclairDictionary EnglishGàidhlig

Discussing your life A’ bruidhinn mu do bheatha

Where were you born?Càit an do rugadh sibh?

Look out for the following pieces of vocabulary in this clip.

càit an do rugadh sibh? where were you born? (plural/polite)

càit an do rugadh tu? where were you born?

rugadh mi I was born

Video is playing in pop-over.

PersonNeach
GaelicGàidhlig
EnglishBeurla
Male Interviewer Mairead Nic a’ Phì.
Agus càit an do rugadh sibh?
Margaret MacPhee. And where were you born?
Mairead Obar Dheathain.
Rugadh mi ann an Obar Dheathain.
Aberdeen.
I was born in Aberdeen.
Male Interviewer Càit a bheil sibh a' fuireach an-dràsta? Where do you live now?
Mairead Tha mi a’ fuireach an seo, ann an Dùn Èideann. I live here, in Edinburgh.
Male Interviewer Dè an seòladh a th’ agaibh? What’s your address?
Mairead Fichead ’s a trì, Rathad Belmont. Twenty three, Belmont Road.
Male Interviewer Fichead ’s a trì, Rathad Belmont.
Ceart.
Tapadh leat.
Twenty three, Belmont Road.
Ok.
Thank you.
Woman Seo ma-thà. Here then.
Woman 2 Tapadh leibh.
Slàinte.
Thank you.
Cheers.
Woman Slàinte mhath.
Càit an do rugadh sibh?
Good health.
Where were you born?
Woman 2 Leòdhas.
Rugadh mi ann an Leòdhas.
Lewis.
I was born in Lewis.
Woman Ach tha sibh a’ fuireach ann an Glaschu an-dràsta? But you live in Glasgow just now?
Woman 2 Tha.
A bheil sibh eòlach air Leòdhas?
Yes.
Do you know Lewis?
Woman Chan eil.
Ach tha mi a' dol ann as t-samhradh.
No.
But I’m going there in the summer.
Woman Nise.
Sin m’ athair is mo mhàthair, agus sin mo bhràthair, Alasdair.
Agus, sin mise.
Now.
That’s my father and my mother, and that’s my brother, Alasdair.
And, that’s me.
Woman 2 Càit an do rugadh tu? Where were you born?
Woman Rugadh mise anns an Òban ach rugadh mo bhràthair ann am Barraigh. I was born in Oban but my brother was born in Barra.