FaclairDictionary EnglishGàidhlig

Discussing everyday routine A’ bruidhinn mu rudan làitheil

When do you get up in the morning? (plural / polite)Cuin a bhios sibh ag èirigh anns a' mhadainn?

Look out for the following pieces of vocabulary in this clip.

cuin a bhios sibh …? when do you …? (plural/polite)

cuin a bhios sibh ag èirigh? when do you get up?

cuin a bhios tu a’ dol a dh’obair? when do you go to work?

eadar between

eadar leth-uair an dèidh seachd agus ochd uairean between half past seven and eight o’ clock

Video is playing in pop-over.

PersonNeach
GaelicGàidhlig
EnglishBeurla
Teacher Ailein!
Madainn mhath.
Càit an robh thu?
Allan!
Good morning.
Where were you?
Ailean Tha mi duilich. I’m sorry.
Teacher Cuin a bhios tu ag èirigh anns a’ mhadainn, Ailein?
Naoi uairean?
When do you get up in the morning, Allan?
Nine o’clock?
Ailean Ochd uairean. Eight o’clock.
Teacher Ochd uairean?
Huh!
Naoi uairean!
Eight o’clock?
Huh!
Nine o’clock!
Man Tha mi duilich Anna.
Feumaidh mi falbh.
I’m sorry Anna.
I have to go.
Anna Ò.
Carson?
Oh.
Why?
Man Tha mi ag obair a-màireach. I’m working tomorrow.
Anna A bheil?
Tha mi duilich.
Cuin a bhios tu a’ dol a dh’obair?
Are you?
I’m sorry.
When do you go to work?
Man Aig leth-uair an dèidh sia.
Tìoraidh an-dràsta.
Mòran taing.
At half past six.
Cheerio for now.
Many thanks.
Anna Tapadh leat airson tighinn. Thank you for coming.
Woman Halò. Hello.
Woman 2 Halò. Hello.
Woman Tha i math an-diugh. It’s nice today.
Woman 2 Tha. Yes.
Woman Halò.
Cò tha seo?
Tha thu brèagha, nach eil?
Hello.
Who’s this?
You’re beautiful, aren’t you?
Woman 2 Tha an cnatan oirre an-dràsta. She has the cold just now.
Woman Nighean bhochd!
Cuin a bhios sibh ag èirigh anns a’ mhadainn?
Poor girl!
When do you get up in the morning?
Woman 2 Eadar leth-uair an dèidh seachd agus ochd uairean. Between seven thirty and eight o’clock.
Woman Chan eil sin dona.
Bidh sinne ag èirigh aig sia uairean.
That’s not bad.
We get up at six o’clock.