FaclairDictionary EnglishGàidhlig

Asking permission Ag iarraidh cead

May I close the door?Am faod mi an doras a dhùnadh?

Look out for the following pieces of vocabulary in this clip.

am faod sinn an uinneag a dhùnadh? may we close the window?

am faod mi an doras fhosgladh? may I open the door?

am faod mi an uinneag fhosgladh? may I open the window?

ro fhuar too cold

tha i ro fhuar it is too cold

ro bhlàth too warm

a bheil sibh ro bhlàth? are you too warm? (plural/polite)

am faod mi … fhaighinn? may I get …?

am faod mi seo fhaighinn? may I get this?

Video is playing in pop-over.

PersonNeach
GaelicGàidhlig
EnglishBeurla
Janitor Halò? Hello?
Librarian Am faod mi an doras fhosgladh? Can I open the door?
Janitor Chan fhaod, tha mi duilich.
'S e doras smàlaidh a th’ ann.
No, sorry.
It’s a fire door.
Tutor Ciamar a tha thu a-nochd, Ailein? How are you tonight, Allan?
Allan Tha gu dòigheil tapadh leat. I’m fine thank you.
Tutor A Mhàiri, dè bha thu a’ dèanamh an-diugh? Mary, what were you doing today?
Mary Bha mi ag obair. I was working.
Tutor Dè an obair a th’ agad? What’s your job?
Mary 'S e nurs a th’ annam. I’m a nurse.
Woman Gabhaibh mo leisgeul, am faod mi an doras a dhùnadh? Excuse me, can I close the door?
Tutor Faodaidh, faodaidh. Yes, yes.
Woman Gabhaibh mo leisgeul, am faod mi an uinneag fhosgladh? Excuse me, can I open the window?
Man Faodaidh gu dearbh.
A bheil sibh ro bhlàth?
You can indeed.
Are you too warm?
Woman Tha. Yes.
Man Tha i a’ fàs fuar nach eil? It’s getting cold isn’t it?
Woman Tha, tha i ro fhuar.
Am faod sinn an uinneag a dhùnadh?
Yes, it’s too cold.
Can we close the window?
Man Faodaidh.
Gabhaibh mo leisgeul.
Am faod sinn an uinneag a dhùnadh?
Yes.
Excuse me.
Can we close the window?
Staff Faodaidh gu dearbh.
Seo a-nis.
You can indeed.
There you go.