FaclairDictionary EnglishGàidhlig

Asking permission Ag iarraidh cead

May we go inside?Am faod sinn a dhol a-steach?

Look out for the following pieces of vocabulary in this clip.

am faod mi sin a dhèanamh? may I do/make that?

chan eil tìde gu leòr ann there is not enough time

Video is playing in pop-over.

PersonNeach
GaelicGàidhlig
EnglishBeurla
Man Càit a bheil thu a’ dol? Where are you going?
Woman Ò, is toigh leam sin.
Agus tha sin snog cuideachd.
Oh, I like that.
And that’s nice too.
Man Trobhad. Come on.
Woman Am faod sinn a dhol a-steach? Can we go in?
Man Chan fhaod, chan eil tìde gu leòr ann.
Tha an trèan a’ falbh ann an còig mionaidean.
No, there’s not enough time.
The train leaves in 5 minutes.
Mum Càit a bheil thu? Where are you?
Boy Tha mi an seo. I’m here.
Mum Greas ort a ghràidh.
Feumaidh sinn falbh.
Hurry up dear.
We have to go.
Boy Chan eil mi deiseil fhathast. I’m not ready yet.
Mum Chan eil tìde gu leòr ann.
Faodaidh tu sin a dhèanamh a-nochd.
There’s not enough time.
You can do that tonight.