FaclairDictionary EnglishGàidhlig

Dealing with people A’ dèiligeadh ri daoine

He isn't inChan eil e a-staigh

Look out for the following pieces of vocabulary in this clip.

To request to speak to someone in particular:

am faod mi bruidhinn ri …? may I speak to …?

am faod mi bruidhinn ri Ailean Stiùbhart? may I speak to Allan Stewart?

am faod mi bruidhinn ris a’ mhanaidsear? may I speak to the manager?

cha bhi e fada he won’t be long

am faod mi bruidhinn ris? may I speak to him?

am faod mi bruidhinn rithe? may I speak to her?

Video is playing in pop-over.

PersonNeach
GaelicGàidhlig
EnglishBeurla
Woman Halò.
Am faod mi bruidhinn ri Alasdair?
Hello.
May I speak to Alexander?
Mechanic Faodaidh.
Alasdair!
Thallaibh a-steach.
Yes.
Alexander!
In you go.
Woman Tapadh leibh. Thank you.
Mechanic Glè mhath. Very good.
Receptionist Seumas MacLeòid ’s a chuideachd, madainn mhath. James MacLeod and Co, good morning.
Woman Madainn mhath.
Am faod mi bruidhinn ri Ailean Stiùbhart?
Good morning.
Can I speak to Allan Stewart?
Receptionist Faodaidh, fuirichibh mionaid.
Ailein?
Yes, hang on a minute.
Allan?
Receptionist Feasgar math. Good afternoon.
Man Feasgar math.
Am faod mi bruidhinn ris a' mhanaidsear?
Good afternoon.
May I speak to the manager?
Receptionist Dè an t-ainm a th' oirbh? What’s your name?
Man MacFhionnlaigh.
Ùisdean MacFhionnlaigh.
MacInlay.
Hugh MacInlay.
Receptionist Fuirichibh mionaid.
Suidhibh sìos mionaid, mas e ur toil e.
Cha bhi e fada.
Hang on a minute.
Sit down for a minute, please.
He won’t be long.
Man Tapadh leibh. Thank you.