ClàrMenu
FaclairDictionary EnglishGàidhlig

Making comparison A’ dèanamh coimeas

CheaperNas saoire

Look out for the following pieces of vocabulary in this clip.

tha e nas daoire it is dearer (more expensive)

nas daoire dearer

tha e nas saoire it is cheaper

nas saoire cheaper

tha … nas saoire na … … is cheaper than …

a bheil … nas saoire na …? is … cheaper than …?

tha … nas daoire na … … is dearer than …

a bheil … nas daoire na …? is … dearer than …?

Video is playing in pop-over.

PersonNeach
GaelicGàidhlig
EnglishBeurla
Man Tha ICI nas saoire an-diugh, tha mi a' faicinn.
Agus tha Hanson sìos cuideachd.
Seall sin.
Tha Tesco nas daoire an-diugh.
Agus, tha Prudential nas daoire cuideachd.
Uill, tha sinn a’ dèanamh glè mhath, nach eil?
ICI is cheaper today, I see.
And Hanson is down too.
Look at that.
Tesco is dearer today.
And Prudential is dearer too.
Well, we are doing very well, aren’t we?
Boy Tha. Yes.
Salesman Tha am fear seo nas saoire, seall.
A bheil sibh a-nis ag iarraidh an COP agaibh air ais?
This one is cheaper, look.
Do you now want your COP back?
Woman Tha.
Tha e nas daoire, ach tha e nas fheàrr.
Yes.
It’s dearer, but it’s better.