ClàrMenu
FaclairDictionary EnglishGàidhlig

Telling people things Ag innse rudan do dhaoine

You did not tell meCha do dh'innis

Look out for the following pieces of vocabulary in this clip.

cha do dh’innis … … did not tell

an do dh’innis thu do dhuine eile? did you tell anyone else?

cuin a tha thu a’ dol a dh’innse dhomh …? when are you going to tell me …?

cuin a tha thu a’ dol a dh’innse dha …? when are you going to tell him …?

… an rud a chuala tu … what you heard

… mu dheidhinn na bainnse …about the wedding

… mu na thachair … about what happened

dè tha thu a’ dol a dh’innse dhomh? what are you going to tell me?

dè tha thu a’ dol a dh’innse dha? what are you going to tell him?

dè tha thu a’ dol a dh’innse dhi? what are you going to tell her?

dè tha thu a’ dol a dh’innse dhaibh? what are you going to tell them?

Video is playing in pop-over.

PersonNeach
GaelicGàidhlig
EnglishBeurla
Eairdsidh Halò, a Nèill. Hello, Neil.
Niall Haidh Eairdsidh.
A bheil thu ag iarraidh pinnt?
Hi Archie.
Do you want a pint?
Eairdsidh Tha, gu dearbh. Yes, indeed.
Niall An do dh’ innis mi dhut gu bheil partaidh gu bhith againn a-nochd? Did I tell you that we are having a party tonight?
Eairdsidh Cha do dh’innis. No.
Niall Tha mi duilich.
Bha mi a’ smaoineachadh gun do dh’innis mi dhut.
I’m sorry.
I thought that I’d told you.
Eairdsidh Cha do dh’innis. No.
Niall Naoi uairean.
Gheibh thu pinnt an uair sin.
Nine o’ clock.
You’ll get a pint then.
Woman 1 Meal do naidheachd, a ghràidh.
Tha sin àlainn.
Càit an d’ fhuair thu e?
Congratulations dear.
That’s lovely.
Where did you get it?
Woman 2 Chaidh sinn a-steach dhan bhaile feasgar Disathairne. We went into town Saturday afternoon.
Woman 1 Tha sin brèagha.
An do dh’innis thu do dhuine eile?
That’s beautiful.
Have you told anyone else?
Woman 2 Cha do dh’innis. No.