FaclairDictionary EnglishGàidhlig

Making requests A’ dèanamh iarrtas

Can I go to a party with you?An tèid mi gu partaidh còmhla riut?

Look out for the following pieces of vocabulary in this clip.

an tèid thu …? will you go …?

an tèid sibh …? will you go …? (plural/polite)

... cuide rithe … with her

… gan cuideachadh … to help them

an tèid thu ann còmhla rium? will you go with me?

an tèid thu ga iarraidh? will you go to get it?

Possible answers to questions beginning with an tèid … ?

thèid yes (to questions beginning with an tèid … ?)

cha tèid no (to questions beginning with an tèid … ?)

Video is playing in pop-over.

PersonNeach
GaelicGàidhlig
EnglishBeurla
Husband Tapadh leatsa a Dhotair. Thank you Doctor.
Dotair ’S e do bheatha, tìoraidh an-dràst’. You’re welcome, cheerio just now.
Husband Cheerio. Cheerio.
Wife Fhuair mi sin bhon dotair.
An tèid thu ga iarraidh?
I got that from the doctor.
Will you go and get it?
Husband Thèid.
An tèid mi dhan bhùth cuideachd?
A bheil bainne gu leòr againn?
Yes.
Will I go to the shop too?
Do we have enough milk?
Wife Chan eil.
Feumaidh tu bainne is aran fhaighinn.
Is faigh pizza no rudeigin dhut fhèin.
Cha bhi mise ag iarraidh càil a-nochd.
No.
You must get bread and milk.
And get pizza or something for yourself.
I won't want anything tonight.
Husband Gheibh mi botal Lucozade dhut. I'll get you a bottle of Lucozade.
Wife Tapadh leat. Thank you.
Woman Dè tha ceàrr?
Càit a bheil Iain?
Càit a bheil an fhàinne agad?
What is wrong?
Where is Iain?
Where is your ring?
Woman 2 Chan eil Iain a’ tighinn.
Tha e seachad.
Chan eil e gu diofar.
Dè tha thu a' dèanamh a-nochd?
Iain is not coming.
It is over.
It does not matter.
What are you doing tonight?
Woman Bha dùil agam fhìn a dhol dhan taigh-dhealbh.
An tèid thu còmhla rium?
I expected to go to the cinema.
Will you come with me?
Woman 2 Thèid gu dearbh.
Dè tha sinn a' dol a dh’fhaicinn?
I'll certainly come.
What are we going to see?
Woman Four Weddings and a Funeral. Four Weddings and a Funeral.
Girl 1 Thalla.
Siuthad.
Thalla is bruidhinn ris.
Go.
Go on.
Go and talk to him.
Girl 2 An tèid thu gu partaidh còmhla rium a-nochd? Will you come to a party with me tonight?
Boy Cha tèid.
Tha mi a' dol a chluich ball-coise.
No.
I am going to play football.
Girl 1 Dè thuirt e? What did he say?
Girl 2 Cha do bhruidhinn mi ris.
Cha toigh leam idir e.
I dodn't talk to him.
I don't like him at all.