ClàrMenu
FaclairDictionary EnglishGàidhlig

Talking about consumer issues A’ bruidhinn mu chùisean luchd-caitheimh

It'll last him for yearsNì e an gnothach dha airson bliadhnaichean

Look out for the following pieces of vocabulary in this clip.

tha i air a dèanamh gu math it is well-made

This is for feminine nouns.

nì i an gnothach it will do

nì e an gnothach dhomh … it will do me … (masculine noun)

nì i an gnothach dhomh … it will do me … (feminine noun)

nì iad an gnothach dhomh … they will do me …

… airson bhliadhnaichean … for years

… airson iomadh bliadhna … for many a year

nì iad an gnothach dhomh airson bhliadhnaichean they will do me for years

nì i an gnothach dha airson bhliadhnaichean it will do him for years

tha iad air an dèanamh gu math they are well-made

freagarrach suitable

Video is playing in pop-over.

PersonNeach
GaelicGàidhlig
EnglishBeurla
Male Staff Tha mi a’ smaoineachadh gu bheil an tè seo freagarrach. I think that this one is suitable.
Mother A bheil i mòr gu leòr? Is it big enough?
Male Staff O tha.
Nì i an gnothach dha airson bhliadhnaichean.
Oh yes.
It will do him for years.
Woman 1 Tha iad air an dèanamh gu math. They are well-made.
Woman 2 Ò tha. Oh yes.
Woman 1 Nì iad an gnothach dhomh airson bliadhnaichean. They will do me for years.
Woman 2 Tapadh leibh. Thank you.