ClàrMenu
FaclairDictionary EnglishGàidhlig

Talking about consumer issues A’ bruidhinn mu chùisean luchd-caitheimh

Say this Can seo

Here are the words and phrases that you have heard in this lesson.

’s fhiach e e it is worth it

tha iad air an dèanamh gu math they are well-made

nì i an gnothach dha airson bhliadhnaichean it will do him for years

tha e a’ tighinn às a chèile it is falling apart

an àite an fhir seo instead of this one

abair deagh sheirbheis what good service

’s e droch sheirbheis a tha sinn a’ faighinn an seo we are getting bad service here

Video is playing in pop-over.

PersonNeach
GaelicGàidhlig
EnglishBeurla
Let’s practise what you’ve learnt
it is worth it - ’s fhiach e e
Let’s say it together
it is worth it - ’s fhiach e e
Say it on your own
it is worth it - ’s fhiach e e
Let’s try another one
they are well-made – tha iad air an dèanamh gu math
Say it with me
they are well-made – tha iad air an dèanamh gu math
Say it on your own
they are well-made – tha iad air an dèanamh gu math
Let’s try another phrase
it is falling apart – tha e a’ tighinn às a chèile
Practise with me
it is falling apart – tha e a’ tighinn às a chèile
Practise on your own
it is falling apart – tha e a’ tighinn às a chèile
Listen to me
what good service – abair deagh sheirbheis
Repeat with me
what good service – abair deagh sheirbheis
Your turn
what good service – abair deagh sheirbheis