FaclairDictionary EnglishGàidhlig

using 'tro' with personal pronouns a' cleachdadh 'tro' le riochdairean pearsanta

tro: Through

We often use the preposition through with a pronoun (me, you, it), to give us phrases such as "through me” and "through you”. In Gaelic this sentence structure is different as prepositions can join with pronouns to give us a new word. They are called prepositional pronouns. ’S tric a chleachdas sinn roimhearan (me tro) còmhla ri riochdairean (mi, thu, e/i) airson abairtean leithid "tromham" agus “tromhad” a thoirt dhuinn. Chan ionnan an structar seo ri seantansan anns a’ Bheurla a chionn ’s gum faighear facal ùr Gàidhlig nuair a thig roimhear agus riochdair ri chèile. ’S e roimhearan riochdail a chanar riutha seo.

English Gàidhlig Audio
through tro <))

A few examples Mar eisimpleir

trO (through) + MI (I/me) = trOMHAM, = "through me”

trI (before) + THU (you) = trOMHAD, = "through you”

For most prepositions there is a list of seven prepositional pronouns. Don’t worry - this sounds scarier than it actually is! Why not learn the lists like a times table? They’re used so often in conversation that you’ll have them sussed in no time. Here's the table for tro (before). Anns a’ chumantas tha liosta de sheachd roimhearan riochdail aig roimhearan. Na gabh dragh – chan eil a’ chùis idir cho eagalach ’s a shaoileadh tu! Nach ionnsaich tu na liostaichean mar chlàr nan uireadan? Bithear gan cleachdadh tric ’s minig ann an còmhradh ’s gum bi iad air do theangaidh an ceartair. Seo an clàr airson 'tro'.

AudioÈist
through + I / me tro + mi tromham <))
through + you tro + thu tromhad <))
through + him / it tro + e troimhe <))
through + her / it tro + i troimhpe <))
through + us tro + sinn tromhainn <))
through + you (plural/polite) tro + sibh tromhaibh <))
through + them tro + iad tromhpa <))

ExamplesEisimpleirean

English Gàidhlig Audio
a pin went through it chaidh prìne troimhe <))

tro will lenite the subsequent noun (where possible): Sèimhichidh tro an t-ainmear a thig na dhèidh:

English Gàidhlig Audio
through a wall tro bhalla <))