menushow menuhide
GàidhligEnglish
facebook icon twitter icon email icon

Grammar Gràmar

Look@​LearnGaelic

Gheibhear fuasgladh air iomadh cheist tro na bhidiothan seo Let these videos help with your grammar dilemmas

Derek MacAoidh talking about colours
A' sgriobhadh

Just a wee bit of information on pronouns Beagan fiosrachaidh mu riochdairean

Look@LearnGaelic screenshot

This site is aimed at school pupils, but the units are also suitable for learners Tha an làrach seo ag amas air sgoilearan ach tha aonadan ann a tha freagarrach do luchd-ionnsachaidh

Taic agus faidhleachan fuaime do luchd-ionnsachaidh aig a bheil beagan Gàidhlig mar-thà Comprehensive guides to grammar with sound files are available. This site is best for learners who already have some Gaelic