FaclairDictionary EnglishGàidhlig

Numbers 2

Àireamhan 2

Look@LearnGaelic - Àrd Ìre (C1)Look@LearnGaelic - Proficient (C1)

Bhidiothan a chuidicheas thu le gnàthasan-cainnte, gràmar is briathrachas. Gaelic videos to help you develop your idioms, grammar and vocabulary.

Tha an Look@LearnGaelic ag obrachadh leis an fhaclair. Tagh an taba ‘teacsa Gàidhlig’ agus tagh facal sam bith san teacsa agus fosglaidh am faclair ann an taba ùr agus bidh mìneachadh den fhacal ann. Look@LearnGaelic is integrated with the dictionary. Select the tab ‘Gaelic text’ and choose any word and the dictionary will open and you will see the English explanation of the Gaelic word.

Video is playing in pop-over.

Subtitles: Gaelic Fo-thiotalan: Gàidhlig Subtitles: English Fo-thiotalan: Beurla Subtitles: none Às aonais fo-thiotalan Download text (Gaelic and English) Faigh an teacsa (Gàidhlig agus Beurla)

Àireamhan 2

Gaelic Gàidhlig

Àireamhan Òrdail

Presenter: Angela Mackay

[ANGELA] Roimhe, bha sinn a' cunntadh bhrògan. Seallaibh, tha sreath dhiubh agam an seo. Seadh, agus a' bhròg dhearg seo, 's i a' chiad thè, a' chiad bhròg san tsreath againn;

agus an dàrna bròg;
an treas bròg;
a' cheathramh bròg;
a' chòigeamh bròg;
an t-siathamh bròg;
an t-seachdamh bròg;
an ochdamh bròg;
an naodhamh bròg;
an deicheamh bròg.

Glè mhath. Faodaidh sinn cumail oirnn.

An aonamh bròg dheug;
an dàrna bròg dheug ...
An t-seachdamh bròg dheug;
an ochdamh bròg dheug;
an naodhamh bròg dheug;
an fhicheadamh bròg;
an fhicheadamh bròg is a h-aon.

Iocamaid! Abair samh a tha san tè ud!

An fhicheadamh bròg is a dhà ...

Tha an uiread de bhrògan agam. Feumaidh mi cuidhteas fhaighinn de chuid dhiubh!

Seadh, an tritheadamh bròg is h-aon;
an tritheadamh bròg is a dhà ...

Is fìor thoil leam brògan ge-tà. Bhiodh e doirbh dhomh gin dhiubh a shadail amach. Bòtannan, sandalan, rud sam bith a chuireas tu air do chasan. Is gann gun urrainn dhomh a dhol seachad air bùth bhrògan. Feumaidh mi co-dhiù coimhead orra.

An naochadamh bròg is a naoi;
a' cheudamh bròg.

Seadh, a' cheudamh bròg, uill 's e bòtann car mòr a th' ann, ach chan urrainn dhomh a shadail a-mach san sgudal. Oh chan urrainn. Bha na bòtannan seo orm nuair a thachair mi ris an duine agam a' chiad uair. 'Eil fhios agaibh, tha sgeulachd air cùl gach rud an seo, sgeulachd is cuimhneachan.

A' cheudamh bròg is h-aon;
a' cheudamh bròg is a dhà ...

Sin agaibh an sandal a bha orm nuair a chaidh an dithis againn a Mhallorca an darna trup. 'S e na bòtannan a bha orm a chiad uair! Tha mi a' smaointinn gur h-e na bòtannan a ghlac a shùil a' chiad uair agus cha b' e na casan a bh' annta!

A' cheudamh bròg, fichead is a h-aon;
a' cheudamh bròg, fichead is a dhà ...

A bheil duine agaibh an sin aig a bheil na tha seo de dh' ablach bhrògan? Is gann gu bheil seo ach an deicheamh cuid dhiubh uile!

A' cheudamh bròg, seasgad is a h-ochd - mas e brog a chanadh tu rithe ...
An naoi ceudamh bròg, naochad is a naoi;

am mìleamh bròg;
am mìleamh bròg is a h-aon ...

Chan eil na tha seo ach an leth chuid dhiubh!

Am mìleamh bròg, ceud caogad is a seachd ...

Tha mi gus bàsachadh leis a seo. Cuiridh sinn crìoch orra uaireigin eile!

Sin agaibh e an-dràsta. Mar sin leibh.

NOTAICHEAN–COISE

Sin agaibh na h-àireamhan òrdail. Cuimhnichibh gu bheil cùisean rud beag eadar dhealaichte le ainmearan boireann agus ainmearan fireann. Ma chumas sibh nur cuimhne gu bheil na h-àireamhan caran coltach ri buadhairean, no facail thuairisgeulach, dìreach mar "seann" agus "dearg". Mar sin tha

"an t-seann bhròg dhearg" agaibh, ach
"an seann doras dearg".

Mar an ceudna,

"an t-seachdamh bròg dheug", ach
"an seachdamh doras deug".

Ged is e buadhairean a th' anns na h-àireamhan, chan eil ach aon, dhà agus a' chiad da-rìribh ag adhbharachadh sèimheachadh san ainmear. Cluinnear cuideachd rudan mar:

"an aonamh bròg air fhichead" neo
"an t-aonamh doras air fhichead".

Cuimhnichibh gu bheil barrachd na aon siostam cunntaidh againn sa Ghàidhlig, agus nach eil ann ach dòigh eile ri ràdh.

Numbers 2

English Beurla

Ordinal Numbers

Presenter: Angela Mackay

[ANGELA] Earlier, we were counting shoes. Look, I have a row of them here. Yes, and this red shoe, it's the first one, the first shoe in our row;

and the second shoe;
the third shoe,
the fourth shoe;
the fifth shoe;
the sixth shoe,
the seventh shoe;
the eighth shoe
the ninth shoe;
the tenth shoe.

Very good. We can carry on.

The eleventh shoe;
the twelfth shoe ...
The seventeenth shoe;
the eighteenth shoe;
the nineteenth shoe;
the twentieth shoe;
the twenty-first shoe.

Phew! What a smell from that one!

The twenty-second shoe ...

I have so many shoes. I'll have to get rid of some of them.

Right, the thirty-first shoe;
the thirty-second shoe ...

I really love shoes though. It would be hard for me to throw any of them out. Boots (wellies), sandals, anything you would wear on your feet. I can hardly pass a shoe shop. I have to at least look at them.

The ninety-ninth shoe;
the hundredth shoe.

Yes, the hundredth shoe, well, it's more of a big boot, but I can't throw it out into the rubbish. No, I can't. I was wearing these boots when I met my husband for the first time. You know, there's a story behind everything here, a story and memories.

The hundred and first shoe;
the hundred and second shoe ...

That's the sandal I was wearing when the two of us went to Majorca for the second time. I wore the boots the first time! I think it was the boots that first caught his eye and not the legs that were in them!

The hundred and twenty-first shoe;
the hundredth and twenty-second shoe ...

Do any of you have so many old, worn-out shoes? This is barely the tenth part of them!

The hundred and sixty-eighth shoe - if you'd call that a shoe ...
The nine hundred and ninety ninth shoe;

the thousandth shoe;
the thousand and first shoe ...

These are only half of them all!

The thousand, one hundred and fifty-seventh shoe ...

I'm nearly dying here. We'll finish them another time.

That's all for now. Goodbye.

FOOTNOTES

There you have the ordinal numbers. Remember that there are slight differences when you have feminine nouns and masculine nouns. Bear in mind that numbers are similar to adjectives, or descriptive words like "old" and "red". That gives you

"the old red shoe" but
"the old red door".

In the same way,

"the seventeenth shoe", but
"the seventeenth door".

Although the numbers are adjectives, only one, two and first really cause aspiration in the noun. You will also hear things like

"the first shoe on twenty" or
"the first door on twenty".

Remember that we have more than one counting system in Gaelic, and that it's just another way of saying it.

Àireamhan 2

Gaelic Gàidhlig

Àireamhan Òrdail

Presenter: Angela Mackay

[ANGELA] Roimhe, bha sinn a' cunntadh bhrògan. Seallaibh, tha sreath dhiubh agam an seo. Seadh, agus a' bhròg dhearg seo, 's i a' chiad thè, a' chiad bhròg san tsreath againn;

agus an dàrna bròg;
an treas bròg;
a' cheathramh bròg;
a' chòigeamh bròg;
an t-siathamh bròg;
an t-seachdamh bròg;
an ochdamh bròg;
an naodhamh bròg;
an deicheamh bròg.

Glè mhath. Faodaidh sinn cumail oirnn.

An aonamh bròg dheug;
an dàrna bròg dheug ...
An t-seachdamh bròg dheug;
an ochdamh bròg dheug;
an naodhamh bròg dheug;
an fhicheadamh bròg;
an fhicheadamh bròg is a h-aon.

Iocamaid! Abair samh a tha san tè ud!

An fhicheadamh bròg is a dhà ...

Tha an uiread de bhrògan agam. Feumaidh mi cuidhteas fhaighinn de chuid dhiubh!

Seadh, an tritheadamh bròg is h-aon;
an tritheadamh bròg is a dhà ...

Is fìor thoil leam brògan ge-tà. Bhiodh e doirbh dhomh gin dhiubh a shadail amach. Bòtannan, sandalan, rud sam bith a chuireas tu air do chasan. Is gann gun urrainn dhomh a dhol seachad air bùth bhrògan. Feumaidh mi co-dhiù coimhead orra.

An naochadamh bròg is a naoi;
a' cheudamh bròg.

Seadh, a' cheudamh bròg, uill 's e bòtann car mòr a th' ann, ach chan urrainn dhomh a shadail a-mach san sgudal. Oh chan urrainn. Bha na bòtannan seo orm nuair a thachair mi ris an duine agam a' chiad uair. 'Eil fhios agaibh, tha sgeulachd air cùl gach rud an seo, sgeulachd is cuimhneachan.

A' cheudamh bròg is h-aon;
a' cheudamh bròg is a dhà ...

Sin agaibh an sandal a bha orm nuair a chaidh an dithis againn a Mhallorca an darna trup. 'S e na bòtannan a bha orm a chiad uair! Tha mi a' smaointinn gur h-e na bòtannan a ghlac a shùil a' chiad uair agus cha b' e na casan a bh' annta!

A' cheudamh bròg, fichead is a h-aon;
a' cheudamh bròg, fichead is a dhà ...

A bheil duine agaibh an sin aig a bheil na tha seo de dh' ablach bhrògan? Is gann gu bheil seo ach an deicheamh cuid dhiubh uile!

A' cheudamh bròg, seasgad is a h-ochd - mas e brog a chanadh tu rithe ...
An naoi ceudamh bròg, naochad is a naoi;

am mìleamh bròg;
am mìleamh bròg is a h-aon ...

Chan eil na tha seo ach an leth chuid dhiubh!

Am mìleamh bròg, ceud caogad is a seachd ...

Tha mi gus bàsachadh leis a seo. Cuiridh sinn crìoch orra uaireigin eile!

Sin agaibh e an-dràsta. Mar sin leibh.

NOTAICHEAN–COISE

Sin agaibh na h-àireamhan òrdail. Cuimhnichibh gu bheil cùisean rud beag eadar dhealaichte le ainmearan boireann agus ainmearan fireann. Ma chumas sibh nur cuimhne gu bheil na h-àireamhan caran coltach ri buadhairean, no facail thuairisgeulach, dìreach mar "seann" agus "dearg". Mar sin tha

"an t-seann bhròg dhearg" agaibh, ach
"an seann doras dearg".

Mar an ceudna,

"an t-seachdamh bròg dheug", ach
"an seachdamh doras deug".

Ged is e buadhairean a th' anns na h-àireamhan, chan eil ach aon, dhà agus a' chiad da-rìribh ag adhbharachadh sèimheachadh san ainmear. Cluinnear cuideachd rudan mar:

"an aonamh bròg air fhichead" neo
"an t-aonamh doras air fhichead".

Cuimhnichibh gu bheil barrachd na aon siostam cunntaidh againn sa Ghàidhlig, agus nach eil ann ach dòigh eile ri ràdh.

Numbers 2

English Beurla

Ordinal Numbers

Presenter: Angela Mackay

[ANGELA] Earlier, we were counting shoes. Look, I have a row of them here. Yes, and this red shoe, it's the first one, the first shoe in our row;

and the second shoe;
the third shoe,
the fourth shoe;
the fifth shoe;
the sixth shoe,
the seventh shoe;
the eighth shoe
the ninth shoe;
the tenth shoe.

Very good. We can carry on.

The eleventh shoe;
the twelfth shoe ...
The seventeenth shoe;
the eighteenth shoe;
the nineteenth shoe;
the twentieth shoe;
the twenty-first shoe.

Phew! What a smell from that one!

The twenty-second shoe ...

I have so many shoes. I'll have to get rid of some of them.

Right, the thirty-first shoe;
the thirty-second shoe ...

I really love shoes though. It would be hard for me to throw any of them out. Boots (wellies), sandals, anything you would wear on your feet. I can hardly pass a shoe shop. I have to at least look at them.

The ninety-ninth shoe;
the hundredth shoe.

Yes, the hundredth shoe, well, it's more of a big boot, but I can't throw it out into the rubbish. No, I can't. I was wearing these boots when I met my husband for the first time. You know, there's a story behind everything here, a story and memories.

The hundred and first shoe;
the hundred and second shoe ...

That's the sandal I was wearing when the two of us went to Majorca for the second time. I wore the boots the first time! I think it was the boots that first caught his eye and not the legs that were in them!

The hundred and twenty-first shoe;
the hundredth and twenty-second shoe ...

Do any of you have so many old, worn-out shoes? This is barely the tenth part of them!

The hundred and sixty-eighth shoe - if you'd call that a shoe ...
The nine hundred and ninety ninth shoe;

the thousandth shoe;
the thousand and first shoe ...

These are only half of them all!

The thousand, one hundred and fifty-seventh shoe ...

I'm nearly dying here. We'll finish them another time.

That's all for now. Goodbye.

FOOTNOTES

There you have the ordinal numbers. Remember that there are slight differences when you have feminine nouns and masculine nouns. Bear in mind that numbers are similar to adjectives, or descriptive words like "old" and "red". That gives you

"the old red shoe" but
"the old red door".

In the same way,

"the seventeenth shoe", but
"the seventeenth door".

Although the numbers are adjectives, only one, two and first really cause aspiration in the noun. You will also hear things like

"the first shoe on twenty" or
"the first door on twenty".

Remember that we have more than one counting system in Gaelic, and that it's just another way of saying it.

look@LearnGaelic is a series of videos aimed at learners of Scottish Gaelic. It features a variety of styles, including interviews with experts and Gaelic learners, monologues and conversations. Use the links above to select subtitles in English or Gaelic - or to turn them off altogether. 'S e sreath de bhidiothan gu sònraichte do luchd-ionnsachaidh na Gàidhlig a th' ann an look@LearnGaelic. Bidh measgachadh de mhonologan ann, agallamhan le eòlaichean is luchd-ionnsachaidh, agus còmhraidhean. Gheibhear fo-thiotalan anns a' Ghàidhlig agus ann am Beurla.