FaclairDictionary EnglishGàidhlig

Food, Drink and Eating

Biadh, Deoch agus Ithe

Look@LearnGaelic - Àrd Ìre (C1)Look@LearnGaelic - Proficient (C1)

Bhidiothan a chuidicheas thu le gnàthasan-cainnte, gràmar is briathrachas. Gaelic videos to help you develop your idioms, grammar and vocabulary.

Tha an Look@LearnGaelic ag obrachadh leis an fhaclair. Tagh an taba ‘teacsa Gàidhlig’ agus tagh facal sam bith san teacsa agus fosglaidh am faclair ann an taba ùr agus bidh mìneachadh den fhacal ann. Look@LearnGaelic is integrated with the dictionary. Select the tab ‘Gaelic text’ and choose any word and the dictionary will open and you will see the English explanation of the Gaelic word.

Video is playing in pop-over.

Subtitles: Gaelic Fo-thiotalan: Gàidhlig Subtitles: English Fo-thiotalan: Beurla Subtitles: none Às aonais fo-thiotalan Download text (Gaelic and English) Faigh an teacsa (Gàidhlig agus Beurla)

Biadh, Deoch agus Ithe

Gaelic Gàidhlig

Biadh, deoch agus ithe

Presenter: Seumas Dòmhnallach (James MacDonald)

[SEUMAS] Taigeis, buntàta agus snèap. Bidh thu a' bruich a h-uile càil, a' pronnadh a' bhuntàta agus a' pronnadh na snèip. Agus sin e. Sin agad biadh nàiseanta na h-Alba, a bha a' còrdadh cho math ris a' bhàrd nàiseanta, Raibeart Burns.

Chan e facal snog a th' ann an taigeis. Chan eil na tha na broinn uabhasach tlachdmhor - pìosan cridhe, adha agus sgamhain. Ach, mura bi thu a' smaoineachadh air an sin, tha i glè bhlasta. Cuideachd, dh'fhaodadh biadh nàiseanta eadar-dhealaichte a bhith againn. Dh'ith an fheadhainn a chruinnich aig a' chiad Suipeir Burns ceann caorach.

Taigeis, bàrdachd, uisge-beatha agus a' phìob mhòr - sin an t-suipeir air a bheil sinn eòlach an-diugh, le còcaire a' giùlan na taigeis, cuideigin a' cluiche na pìoba agus daoine ag aithris na bàrdachd. Tha sinn a' gabhail ris gur e taigeis neo a' mharag Ghallda mar a chanas cuid - am biadh nàiseanta againn. Gheibh thu fiù 's i anns na bùithtean èisg is shlisneagan.

Ach, dè nam biodh againn ri biadh nàiseanta ùr a thaghadh? Dè bhiodh ann? Marag eile 's dòcha - marag dhubh Steòrnabhaigh. A' mharag dhubh, measgachadh de mhin-choirce, geir, spìosraidh agus fuil ann an craiceann no nas trice an-diugh - plastaig. Mmm... Mo mhionnan, tha i math... ach tha e nas fheàrr gun a bhith ag ithe na plastaig. Tha maragan dubha eil ann, ach 's e marag dhubh Steòrnabhaigh an tè as ainmeile, agus am beachd mòrain, an tè as blasta. Carson? Tha bùidsearan Leòdhais a' cumail sin aca fhèin.

Am bradan - sin biadh a tha math agus Albannach. No dè mu dheidhinn "smokies" Obar Bhrothaig? Adag a tha sin. Bidh iad a' smocadh na h-adaig nan dòigh fhèin. Tha deagh ainm aig feòil-mhairt na h-Alba agus bithear a' reic na feòla air feadh an t-saoghail.

Bidh cuid a' fanaid is iad ag ràdh gur e "Mars Bar" air a fhraidhigeadh am biadh as fheàrr le Albannaich. Chan fhaca mi fhìn a-riamh e, agus tha mi an dòchas nach fhaic. 'S dòcha gum biodh curaidh freagarrach. 'S caomh leis a h-uile duine curaidh. Cha bhuin e dhan dùthaich seo bho thùs, ach tha beachd ann gu bheil an aon rud fìor mun taigeis. No, dh'fhaodadh sinn a dhol air ais gu ceann caorach, an rud a bha iad ag ithe aig a' chiad Suipeir Burns. Ach, càite am faigheadh tu ceann caorach le slisneagan?

Sin e. Bheir sinn sùil air cuid dhe na facail a chleachd mi.

Snèap. Snèap.

Bidh thu a' bruich a h-uile càil, a' pronnadh a' bhuntàta agus a' pronnadh na snèip.

Taigeis. Taigeis.

Còcaire a' giùlan na taigeis.

Pìob. Pìob.

Cuideigin a' cluiche na pìoba.

Bàrdachd. Bàrdachd.

Daoine ag aithris na bàrdachd.

Plastaig. Plastaig.

Mo mhionnan, tha i math... ach tha e nas fheàrr gun a bhith ag ithe na plastaig.

Adag. Adag.

Adag a tha sin.

Bidh iad a' smocadh na h-adaig nan dòigh fhèin.

Feòil. Feòil.

Tha deagh ainm aig feòil-mhairt na h-Alba agus bithear a' reic na feòla air feadh an t-saoghail.

Sin e ma-thà. Mar sin leat an-dràsta.

Food, Drink and Eating

English Beurla

Food, drink and eating

Presenter: Seumas Dòmhnallach (James MacDonald)

[SEUMAS (JAMES)] Haggis, neeps and tatties (potato and turnip!). You cook everything, mash the potatoes and mash the neeps. And that's it. That's the national dish of Scotland, which Robert Burns, our national poet, enjoyed so much.

Haggis isn't a very nice word. The things it's made from aren't very appealing - pieces of heart, liver and lungs. But, if you don't think about that, it is very tasty. We might also have had a completely different national dish. The guests at the very first Burns Supper ate a sheep's head.

Haggis, poetry, whisky and the bagpipes - that's the supper we're all familiar with these days, with a chef carrying the haggis, someone playing the bagpipes and people reciting the poetry. We acknowledge that haggis - or the Lowland pudding as some call it - is our national dish. You can even buy it in fish and chip shops.

But what if we had to choose a new national dish? What would it be? Perhaps another pudding - Stornoway black pudding. The black pudding, a blend of oatmeal, dripping, spices and blood in skin - or more commonly nowadays - plastic. Mmm ... I swear, it's delicious ... but it's better if you don't eat the plastic. There are other black puddings, but Stornoway black pudding is the most renowned, and in the opinion of many people, the best-tasting. Why? The butchers of Lewis keep that to themselves.

The salmon - that's good food and Scottish. Or what about Arbroath "smokies"? That's a haddock. They smoke the haddock in their own way. Scottish beef has a good reputation and the meat is sold all around the world.

Some people mock and say that a deep-fried "Mars Bar" is the most popular food in Scotland. I have never seen one, and I hope I never do. Perhaps curry would be a suitable dish. Everyone likes a curry. It doesn't originally come from this country, but there's a theory that the same is true of haggis. Or we could go back to the sheep's head, the dish they ate at the first Burns Supper. But where would you get sheep's head and chips?

That's it. Let's take a look at some of the words I used.

Neeps. Neeps.

You cook everything, mash the potatoes and mash the neeps.

Haggis. Haggis.

A cook carrying the haggis.

Bagpipes. Bagpipes.

Someone playing the bagpipes.

Poetry. Poetry.

People reciting the poetry.

Plastic. Plastic.

I swear, it's delicious ... but it's better if you don't eat the plastic.

Haddock. Haddock.

That's a haddock.

They smoke the haddock in their own way.

Meat. Meat.

Scottish beef has a good reputation and the meat is sold all around the world.

That's it, then. Goodbye for now.

Biadh, Deoch agus Ithe

Gaelic Gàidhlig

Biadh, deoch agus ithe

Presenter: Seumas Dòmhnallach (James MacDonald)

[SEUMAS] Taigeis, buntàta agus snèap. Bidh thu a' bruich a h-uile càil, a' pronnadh a' bhuntàta agus a' pronnadh na snèip. Agus sin e. Sin agad biadh nàiseanta na h-Alba, a bha a' còrdadh cho math ris a' bhàrd nàiseanta, Raibeart Burns.

Chan e facal snog a th' ann an taigeis. Chan eil na tha na broinn uabhasach tlachdmhor - pìosan cridhe, adha agus sgamhain. Ach, mura bi thu a' smaoineachadh air an sin, tha i glè bhlasta. Cuideachd, dh'fhaodadh biadh nàiseanta eadar-dhealaichte a bhith againn. Dh'ith an fheadhainn a chruinnich aig a' chiad Suipeir Burns ceann caorach.

Taigeis, bàrdachd, uisge-beatha agus a' phìob mhòr - sin an t-suipeir air a bheil sinn eòlach an-diugh, le còcaire a' giùlan na taigeis, cuideigin a' cluiche na pìoba agus daoine ag aithris na bàrdachd. Tha sinn a' gabhail ris gur e taigeis neo a' mharag Ghallda mar a chanas cuid - am biadh nàiseanta againn. Gheibh thu fiù 's i anns na bùithtean èisg is shlisneagan.

Ach, dè nam biodh againn ri biadh nàiseanta ùr a thaghadh? Dè bhiodh ann? Marag eile 's dòcha - marag dhubh Steòrnabhaigh. A' mharag dhubh, measgachadh de mhin-choirce, geir, spìosraidh agus fuil ann an craiceann no nas trice an-diugh - plastaig. Mmm... Mo mhionnan, tha i math... ach tha e nas fheàrr gun a bhith ag ithe na plastaig. Tha maragan dubha eil ann, ach 's e marag dhubh Steòrnabhaigh an tè as ainmeile, agus am beachd mòrain, an tè as blasta. Carson? Tha bùidsearan Leòdhais a' cumail sin aca fhèin.

Am bradan - sin biadh a tha math agus Albannach. No dè mu dheidhinn "smokies" Obar Bhrothaig? Adag a tha sin. Bidh iad a' smocadh na h-adaig nan dòigh fhèin. Tha deagh ainm aig feòil-mhairt na h-Alba agus bithear a' reic na feòla air feadh an t-saoghail.

Bidh cuid a' fanaid is iad ag ràdh gur e "Mars Bar" air a fhraidhigeadh am biadh as fheàrr le Albannaich. Chan fhaca mi fhìn a-riamh e, agus tha mi an dòchas nach fhaic. 'S dòcha gum biodh curaidh freagarrach. 'S caomh leis a h-uile duine curaidh. Cha bhuin e dhan dùthaich seo bho thùs, ach tha beachd ann gu bheil an aon rud fìor mun taigeis. No, dh'fhaodadh sinn a dhol air ais gu ceann caorach, an rud a bha iad ag ithe aig a' chiad Suipeir Burns. Ach, càite am faigheadh tu ceann caorach le slisneagan?

Sin e. Bheir sinn sùil air cuid dhe na facail a chleachd mi.

Snèap. Snèap.

Bidh thu a' bruich a h-uile càil, a' pronnadh a' bhuntàta agus a' pronnadh na snèip.

Taigeis. Taigeis.

Còcaire a' giùlan na taigeis.

Pìob. Pìob.

Cuideigin a' cluiche na pìoba.

Bàrdachd. Bàrdachd.

Daoine ag aithris na bàrdachd.

Plastaig. Plastaig.

Mo mhionnan, tha i math... ach tha e nas fheàrr gun a bhith ag ithe na plastaig.

Adag. Adag.

Adag a tha sin.

Bidh iad a' smocadh na h-adaig nan dòigh fhèin.

Feòil. Feòil.

Tha deagh ainm aig feòil-mhairt na h-Alba agus bithear a' reic na feòla air feadh an t-saoghail.

Sin e ma-thà. Mar sin leat an-dràsta.

Food, Drink and Eating

English Beurla

Food, drink and eating

Presenter: Seumas Dòmhnallach (James MacDonald)

[SEUMAS (JAMES)] Haggis, neeps and tatties (potato and turnip!). You cook everything, mash the potatoes and mash the neeps. And that's it. That's the national dish of Scotland, which Robert Burns, our national poet, enjoyed so much.

Haggis isn't a very nice word. The things it's made from aren't very appealing - pieces of heart, liver and lungs. But, if you don't think about that, it is very tasty. We might also have had a completely different national dish. The guests at the very first Burns Supper ate a sheep's head.

Haggis, poetry, whisky and the bagpipes - that's the supper we're all familiar with these days, with a chef carrying the haggis, someone playing the bagpipes and people reciting the poetry. We acknowledge that haggis - or the Lowland pudding as some call it - is our national dish. You can even buy it in fish and chip shops.

But what if we had to choose a new national dish? What would it be? Perhaps another pudding - Stornoway black pudding. The black pudding, a blend of oatmeal, dripping, spices and blood in skin - or more commonly nowadays - plastic. Mmm ... I swear, it's delicious ... but it's better if you don't eat the plastic. There are other black puddings, but Stornoway black pudding is the most renowned, and in the opinion of many people, the best-tasting. Why? The butchers of Lewis keep that to themselves.

The salmon - that's good food and Scottish. Or what about Arbroath "smokies"? That's a haddock. They smoke the haddock in their own way. Scottish beef has a good reputation and the meat is sold all around the world.

Some people mock and say that a deep-fried "Mars Bar" is the most popular food in Scotland. I have never seen one, and I hope I never do. Perhaps curry would be a suitable dish. Everyone likes a curry. It doesn't originally come from this country, but there's a theory that the same is true of haggis. Or we could go back to the sheep's head, the dish they ate at the first Burns Supper. But where would you get sheep's head and chips?

That's it. Let's take a look at some of the words I used.

Neeps. Neeps.

You cook everything, mash the potatoes and mash the neeps.

Haggis. Haggis.

A cook carrying the haggis.

Bagpipes. Bagpipes.

Someone playing the bagpipes.

Poetry. Poetry.

People reciting the poetry.

Plastic. Plastic.

I swear, it's delicious ... but it's better if you don't eat the plastic.

Haddock. Haddock.

That's a haddock.

They smoke the haddock in their own way.

Meat. Meat.

Scottish beef has a good reputation and the meat is sold all around the world.

That's it, then. Goodbye for now.

look@LearnGaelic is a series of videos aimed at learners of Scottish Gaelic. It features a variety of styles, including interviews with experts and Gaelic learners, monologues and conversations. Use the links above to select subtitles in English or Gaelic - or to turn them off altogether. 'S e sreath de bhidiothan gu sònraichte do luchd-ionnsachaidh na Gàidhlig a th' ann an look@LearnGaelic. Bidh measgachadh de mhonologan ann, agallamhan le eòlaichean is luchd-ionnsachaidh, agus còmhraidhean. Gheibhear fo-thiotalan anns a' Ghàidhlig agus ann am Beurla.