FaclairDictionary EnglishGàidhlig

Skills and Ability

Sgilean is Comasan

Look@LearnGaelic - Àrd Ìre (C1)Look@LearnGaelic - Proficient (C1)

Bhidiothan a chuidicheas thu le gnàthasan-cainnte, gràmar is briathrachas. Gaelic videos to help you develop your idioms, grammar and vocabulary.

Tha an Look@LearnGaelic ag obrachadh leis an fhaclair. Tagh an taba ‘teacsa Gàidhlig’ agus tagh facal sam bith san teacsa agus fosglaidh am faclair ann an taba ùr agus bidh mìneachadh den fhacal ann. Look@LearnGaelic is integrated with the dictionary. Select the tab ‘Gaelic text’ and choose any word and the dictionary will open and you will see the English explanation of the Gaelic word.

Video is playing in pop-over.

Subtitles: Gaelic Fo-thiotalan: Gàidhlig Subtitles: English Fo-thiotalan: Beurla Subtitles: none Às aonais fo-thiotalan Download text (Gaelic and English) Faigh an teacsa (Gàidhlig agus Beurla)

Sgilean is Comasan

Gaelic Gàidhlig

Sgilean is Comasan

Presenter: Derek MacAoidh (Derek MacKay)

[DEREK] Gu tric sa Ghàidhlig bidh sinn a' cleachdadh structar a dh'fhaodadh a bhith doirbh do luchd-ionnsachaidh. Nuair a thòisicheas sinn air an cànan ionnsachadh, tòisichidh sinn le structaran car sìmplidh, mar: "Tha mi a' dràibheadh." Às dèidh greis 's dòcha gum bi sinn a' cleachdadh structaran mar, "Dràibhidh mi an càr," no, "Dhràibh mi an càr."

Ach dè mu dheidhinn rud mar: "Is urrainn dhomh an càr a dhràibheadh"? A bheil thu air a leithid a chluinntinn? 'S e structar gu math cumanta a th' ann sa Ghàidhlig, far am bi an rud a bhios tu a' dèanamh, no am prìomh ghnìomhair a' tighinn aig deireadh a' chlàsa.

Sa chliop seo bheir sinn sùil air suidheachaidhean far a bheil thu comasach air rudeigin a dhèanamh. 'S e sin suidheachaidhean far a bheil an structar seo glè fheumail. An urrainn dhut snàmh? Is dòcha gun urrainn. Mura h-urrainn gedthà, 's urrainn dhut leasanan snàimh fhaighinn ann an iomadach àite san latha an-diugh.

Bidh thu air cluinntinn leis na bha sin gu bheil 'urrainn' agus 'do' a' dol còmhla. Mar sin canaidh mise, "'S urrainn dhomh am bogsa seo a thogail. "An urrainn dhutsa a thogail, no a bheil e ro throm dhut?" Mar sin tha mise làidir gu leòr airson a bhith a' togail a' bhogsa. Tha an comas agam an rud a thogail; 's urrainn dhomh am bogsa thogail.

Smaoinich, dè as urrainn dhut dèanamh an-dràsta? An urrainn dhut mo chluinntinn an seo? An urrainn dhut a' ghrian fhaicinn? Tha am pathadh orm. An urrainn dhut cupa tì a dhèanamh dhomh? Gabhaidh mise drùdhag bainne agus còig siùcaran, mas e do thoil e! Ma tha thu comasach air gin de na rudan sin a dhèanamh, canaidh tu, "'S urrainn." Mura h-eil thu comasach air gin dhiubh, can, "Chan urrainn."

Sin, cha mhòr, e airson 'urrainn', ach aon rud. Can gun robh thu uaireigin comasach air rud a dhèanamh. B' àbhaist dhomh a bhith nam sheòrsa de 'lùthchleasaiche' - co-dhiù bhithinn a' cur car a' mhuiltein bho àm gu àm! B' urrainn dhomh car a' mhuiltein a chur nuair a bha mi na b' òige. Chan urrainn a-nis gedthà! Dè a b' urrainn dhutsa a dhèanamh nach urrainn dhut a-nis? Am b' urrainn dhut ionnsramaid-chiùil a chluich no an 't-Seann Triubhas' a dhannsadh? Am b' urrainn? B' urrainn no cha b' urrainn.

Uill tha an ùine air ruith oirnn a-rithist, feumaidh mi togail orm. Mar sin leat andràsta.

Bonn-notaichean

Tha caochladh de structaran ann co-cheangailte ri 'urrainn'. Ma tha rudeigin ann air a bheil thu comasach, cleachd structar mar: "'S urrainn dhomh rudeigin a dhèanamh."

Mas e gnìomhair as urrainn dhut dèanamh, cleachd structar leithid: "'S urrainn dhomh ruith," no, "'S urrainn dhomh snàmh."

Is dòcha gu bheil an comas agad a bhith ann an staid air choreigin. Ma tha, cleachd structar mar seo: "'S urrainn dhomh a bhith nam amadan," mar eisimpleir.

Agus mu dheireadh, mas e riochdair pearsanta an rud air a bheil thu comasach, cleachd an structar seo: "'S urrainn dhomh do thogail," no "Chan urrainn dhomh ur cluinntinn."

Skills and Ability

English Beurla

Skills and Ability

Presenter: Derek MacAoidh (Derek MacKay)

[DEREK] In Gaelic we frequently use a construction that can be difficult for learners to grasp. When we start to learn the language we begin with simple constructions, like: "I am driving." After a while, perhaps we will begin to use constructions like: "I will drive the car," or, "I drove the car."

But what about something like: "I am able to drive the car"? Have you heard something like that? It's a fairly common construction in Gaelic where what you are doing, or the primary verb comes at the end of the clause.

In this clip we will look at situations where you are capable of doing something. These are situations where this structure is very useful. Can you swim? Perhaps you can. However, if you can't, you can take swimming lessons in many places these days.

You will have heard there that 'urrainn' and 'do' go together. In that way I would say, "I am able to lift this box. "Are you able to lift it, or is it too heavy for you?" So I am strong enough to lift the box. I am capable of lifting it; I can lift the box.

Think, what can you do now? Can you hear me here? Can you see the sun? I am thirsty. Can you make me a cup of tea? I'll take a splash of milk and five sugars, please! If you are able to do any of those things, you would say, "'S urrainn." If you are not able to do any of those things, say, "Chan urrainn."

That's about all for 'urrainn', apart from one thing. Say you were once able to do something. I used to be a bit of an 'athlete' - or at least I would turn somersaults from time to time! I could turn a somersault when I was younger. I can't now though. What were you able to do that you are unable to do now? Could you play a musical instrument or dance the 'Sean Triubhas'? Could you? You could or you could not.

Well, we've run out of time again, and I have to go. Goodbye for now.

Footnotes

There are a number of constructions relating to 'urrainn'. If there is something you are capable of, use a construction like: "'S urrainn dhomh rudeigin a dhèanamh."

If what you are capable of is a verb, use a construction such as: "'S urrainn dhomh ruith," or, "'S urrainn dhomh snàmh."

Perhaps you are able to be in a particular state. If so, use a structure like this: "'S urrainn dhomh a bhith nam amadan," for example.

And finally, if what you are capable of is a personal pronoun, use this structure: "'S urrainn dhomh do thogail," or "Chan urrainn dhomh ur cluinntinn."

Sgilean is Comasan

Gaelic Gàidhlig

Sgilean is Comasan

Presenter: Derek MacAoidh (Derek MacKay)

[DEREK] Gu tric sa Ghàidhlig bidh sinn a' cleachdadh structar a dh'fhaodadh a bhith doirbh do luchd-ionnsachaidh. Nuair a thòisicheas sinn air an cànan ionnsachadh, tòisichidh sinn le structaran car sìmplidh, mar: "Tha mi a' dràibheadh." Às dèidh greis 's dòcha gum bi sinn a' cleachdadh structaran mar, "Dràibhidh mi an càr," no, "Dhràibh mi an càr."

Ach dè mu dheidhinn rud mar: "Is urrainn dhomh an càr a dhràibheadh"? A bheil thu air a leithid a chluinntinn? 'S e structar gu math cumanta a th' ann sa Ghàidhlig, far am bi an rud a bhios tu a' dèanamh, no am prìomh ghnìomhair a' tighinn aig deireadh a' chlàsa.

Sa chliop seo bheir sinn sùil air suidheachaidhean far a bheil thu comasach air rudeigin a dhèanamh. 'S e sin suidheachaidhean far a bheil an structar seo glè fheumail. An urrainn dhut snàmh? Is dòcha gun urrainn. Mura h-urrainn gedthà, 's urrainn dhut leasanan snàimh fhaighinn ann an iomadach àite san latha an-diugh.

Bidh thu air cluinntinn leis na bha sin gu bheil 'urrainn' agus 'do' a' dol còmhla. Mar sin canaidh mise, "'S urrainn dhomh am bogsa seo a thogail. "An urrainn dhutsa a thogail, no a bheil e ro throm dhut?" Mar sin tha mise làidir gu leòr airson a bhith a' togail a' bhogsa. Tha an comas agam an rud a thogail; 's urrainn dhomh am bogsa thogail.

Smaoinich, dè as urrainn dhut dèanamh an-dràsta? An urrainn dhut mo chluinntinn an seo? An urrainn dhut a' ghrian fhaicinn? Tha am pathadh orm. An urrainn dhut cupa tì a dhèanamh dhomh? Gabhaidh mise drùdhag bainne agus còig siùcaran, mas e do thoil e! Ma tha thu comasach air gin de na rudan sin a dhèanamh, canaidh tu, "'S urrainn." Mura h-eil thu comasach air gin dhiubh, can, "Chan urrainn."

Sin, cha mhòr, e airson 'urrainn', ach aon rud. Can gun robh thu uaireigin comasach air rud a dhèanamh. B' àbhaist dhomh a bhith nam sheòrsa de 'lùthchleasaiche' - co-dhiù bhithinn a' cur car a' mhuiltein bho àm gu àm! B' urrainn dhomh car a' mhuiltein a chur nuair a bha mi na b' òige. Chan urrainn a-nis gedthà! Dè a b' urrainn dhutsa a dhèanamh nach urrainn dhut a-nis? Am b' urrainn dhut ionnsramaid-chiùil a chluich no an 't-Seann Triubhas' a dhannsadh? Am b' urrainn? B' urrainn no cha b' urrainn.

Uill tha an ùine air ruith oirnn a-rithist, feumaidh mi togail orm. Mar sin leat andràsta.

Bonn-notaichean

Tha caochladh de structaran ann co-cheangailte ri 'urrainn'. Ma tha rudeigin ann air a bheil thu comasach, cleachd structar mar: "'S urrainn dhomh rudeigin a dhèanamh."

Mas e gnìomhair as urrainn dhut dèanamh, cleachd structar leithid: "'S urrainn dhomh ruith," no, "'S urrainn dhomh snàmh."

Is dòcha gu bheil an comas agad a bhith ann an staid air choreigin. Ma tha, cleachd structar mar seo: "'S urrainn dhomh a bhith nam amadan," mar eisimpleir.

Agus mu dheireadh, mas e riochdair pearsanta an rud air a bheil thu comasach, cleachd an structar seo: "'S urrainn dhomh do thogail," no "Chan urrainn dhomh ur cluinntinn."

Skills and Ability

English Beurla

Skills and Ability

Presenter: Derek MacAoidh (Derek MacKay)

[DEREK] In Gaelic we frequently use a construction that can be difficult for learners to grasp. When we start to learn the language we begin with simple constructions, like: "I am driving." After a while, perhaps we will begin to use constructions like: "I will drive the car," or, "I drove the car."

But what about something like: "I am able to drive the car"? Have you heard something like that? It's a fairly common construction in Gaelic where what you are doing, or the primary verb comes at the end of the clause.

In this clip we will look at situations where you are capable of doing something. These are situations where this structure is very useful. Can you swim? Perhaps you can. However, if you can't, you can take swimming lessons in many places these days.

You will have heard there that 'urrainn' and 'do' go together. In that way I would say, "I am able to lift this box. "Are you able to lift it, or is it too heavy for you?" So I am strong enough to lift the box. I am capable of lifting it; I can lift the box.

Think, what can you do now? Can you hear me here? Can you see the sun? I am thirsty. Can you make me a cup of tea? I'll take a splash of milk and five sugars, please! If you are able to do any of those things, you would say, "'S urrainn." If you are not able to do any of those things, say, "Chan urrainn."

That's about all for 'urrainn', apart from one thing. Say you were once able to do something. I used to be a bit of an 'athlete' - or at least I would turn somersaults from time to time! I could turn a somersault when I was younger. I can't now though. What were you able to do that you are unable to do now? Could you play a musical instrument or dance the 'Sean Triubhas'? Could you? You could or you could not.

Well, we've run out of time again, and I have to go. Goodbye for now.

Footnotes

There are a number of constructions relating to 'urrainn'. If there is something you are capable of, use a construction like: "'S urrainn dhomh rudeigin a dhèanamh."

If what you are capable of is a verb, use a construction such as: "'S urrainn dhomh ruith," or, "'S urrainn dhomh snàmh."

Perhaps you are able to be in a particular state. If so, use a structure like this: "'S urrainn dhomh a bhith nam amadan," for example.

And finally, if what you are capable of is a personal pronoun, use this structure: "'S urrainn dhomh do thogail," or "Chan urrainn dhomh ur cluinntinn."

look@LearnGaelic is a series of videos aimed at learners of Scottish Gaelic. It features a variety of styles, including interviews with experts and Gaelic learners, monologues and conversations. Use the links above to select subtitles in English or Gaelic - or to turn them off altogether. 'S e sreath de bhidiothan gu sònraichte do luchd-ionnsachaidh na Gàidhlig a th' ann an look@LearnGaelic. Bidh measgachadh de mhonologan ann, agallamhan le eòlaichean is luchd-ionnsachaidh, agus còmhraidhean. Gheibhear fo-thiotalan anns a' Ghàidhlig agus ann am Beurla.