FaclairDictionary EnglishGàidhlig

The Weather

An t-Sìde

Look@LearnGaelic - Àrd Ìre (C1)Look@LearnGaelic - Proficient (C1)

Bhidiothan a chuidicheas thu le gnàthasan-cainnte, gràmar is briathrachas. Gaelic videos to help you develop your idioms, grammar and vocabulary.

Tha an Look@LearnGaelic ag obrachadh leis an fhaclair. Tagh an taba ‘teacsa Gàidhlig’ agus tagh facal sam bith san teacsa agus fosglaidh am faclair ann an taba ùr agus bidh mìneachadh den fhacal ann. Look@LearnGaelic is integrated with the dictionary. Select the tab ‘Gaelic text’ and choose any word and the dictionary will open and you will see the English explanation of the Gaelic word.

Video is playing in pop-over.

Subtitles: Gaelic Fo-thiotalan: Gàidhlig Subtitles: English Fo-thiotalan: Beurla Subtitles: none Às aonais fo-thiotalan Download text (Gaelic and English) Faigh an teacsa (Gàidhlig agus Beurla)

An t-Sìde

Gaelic Gàidhlig

An t-Sìde

Presenter: Angela NicAoidh (Angela Mackay)

[ANGELA] An t-sìde - math no dona, bidh sinn a' dèanamh tòrr bruidhinn ma deidhinn. Seo cuid a dh'abairtean co-cheangailte ris an t-sìde.

"Latha nan seachd sian". 'S e aimsir uabhasach a tha sin. Tha seanfhacal ann a tha ag ràdh: "An dèidh tàirneanaich a' gheamhraidh, thig aon chuid sìde mhath no sìde nan seachd sian.”

"Gèile is gailleann" - fìor dhroch stoirm.

Mura bi gaoth ann, fiù ’s uspag gaoithe, canaidh sinn gu bheil i na "fèath". Le aimsir mar seo, 's dòcha gum bi a' mhuir cho ciùin ri loch agus bidh daoine a' bruidhinn air "fèath nan eun".

Ma bhios sìde thioram ann, canaidh sinn gu bheil "turadh" ann.

Ma bhios beagan uisge ann, bidh e "a' sileadh".

Ma bhios an t-uisge trom, bidh "dòrtadh uisge" againn.

Ma bhios e nas miosa buileach, canaidh daoine gu bheil "dìle bhàite" ann.

Eadar na frasan ged-tà, 's dòcha gum bi a' ghrian a' deàrrsadh. Air latha teth, grianach, bidh "a' ghrian a' sgoltadh nan creag".

Chuala mi cuideachd daoine ag ràdh gu bheil e cho blàth 's gu bheil "am fitheach a' cur a-mach a theanga". Am bi iad a' dèanamh sin?

Chan eil cus teas a' còrdadh ri cuid a dhaoine a bharrachd agus bidh iad a' gearain gu bheil e "bruthainneach" no "slaoipte" agus gu bheil iad "gu bruich".

Anns a' gheamhradh, gu h-àraid ma bhios sneachda ann, cluinnidh tu gu bheil e "cho fuar ris a' phuinnsean" agus gu bheil daoine an impis a bhith air an "ragadh" no air an "lathadh" leis an fhuachd. Bidh thu ag ràdh gu bheil i "a' cur an t-sneachda" nuair a tha bleideagan a' tuiteam. Ma bhios sneachda mòr ann agus gaoth, bidh "cur is cathadh" againn.

'S dòcha gum bi reothadh cruaidh ann cuideachd agus gum bi na rathaidean sleamhainn agus cunnartach - "mar am botal".

Bidh sinn gu math taingeil nuair a thig "an t-aiteamh" agus bidh sinn a' coimhead air adhart ri sìde mhath.

Ach, feumaidh sinn cuimhneachadh nuair a nochdas aimsir nas fheàrr nach "dèan aon smeòrach samhradh".

Bheir sinn sùil air cuid de na facail agus abairtean a chleachd mi.

"Latha nan seachd sian". 'S e aimsir uabhasach a tha sin.

"Gèile is gailleann" - fìor dhroch stoirm.

Mura bi gaoth ann, fiù 's uspag gaoithe, canaidh sinn gu bheil i na "fèath". Le aimsir mar seo, 's dòcha gum bi a' mhuir cho ciùin ri loch agus bidh daoine a' bruidhinn air "fèath nan eun".

Ma bhios an t-uisge trom, bidh "dòrtadh uisge" againn.

Ma bhios e nas miosa buileach, canaidh daoine gu bheil "dìle bhàite" ann.

Air latha teth grianach, bidh "a' ghrian a' sgoltadh nan creag".

Ma bhios sneachda mòr ann agus gaoth, bidh "cur is cathadh" againn.

Bidh sinn gu math taingeil nuair a thig "an t-aiteamh" agus bidh sinn a' coimhead air adhart ri sìde mhath.

Sin e. Mar sin leat an-dràsta.

The Weather

English Beurla

The Weather

Presenter: Angela NicAoidh (Angela Mackay)

[ANGELA] The weather - good or bad, we do a lot of talking about it. Here are some sayings connected with the weather.

"The day of the seven elements". That is dreadful weather. There's a proverb that says: "After the thunder of winter, either fine weather or the weather of the seven elements will come.”

"Gale and tempest" - a very bad storm.

If there isn't any wind, even a light gust, we say it's "calm". In weather like this, the sea can be as still as a loch and people talk about "the calm of the birds".

If the weather is dry, we say it's dry (there is a dry spell).

If there is light rain, it is raining ("dripping").

If there is heavy rain, it's "pouring".

If it is even worse, people say there is "torrential rain".

However, in between showers, the sun might be shining. On a hot, sunny day, "the sun is splitting the rocks".

I have also heard people saying it's so hot that "the raven is sticking his tongue out". Do they really do that?

Some people don't like too much heat either, and they complain that it's "sultry" or "simmering" (lit. poaching) and that they are "boiling".

In the winter, especially if there's snow, you'll hear that it's "as cold as poison" and that people are almost "frozen stiff" or "numb" with the cold. You say that it's "snowing" when the flakes are falling. If there's heavy snow and wind, we have "drifting snow".

There may be a hard frost too and the roads may be slippery and dangerous - "like a bottle".

We'll be grateful when "the thaw" comes and we look forward to fine weather.

But we must remember, when the better weather does appear, that "one thrush doesn't make a summer".

Let's take a look at some of the words and phrases I used.

"The day of the seven elements". That is dreadful weather.

"Gale and tempest" - a very bad storm.

If there isn't any wind, even a light gust, we say it's "calm". In weather like this, the sea can be as still as a loch and people talk about "the calm of the birds".

If there is heavy rain, it's "pouring".

If it is even worse, people say there is "torrential rain".

On a hot, sunny day, "the sun is splitting the rocks".

If there's heavy snow and wind, we have "drifting snow".

We'll be grateful when "the thaw" comes and we look forward to fine weather.

That's all. Goodbye for now.

An t-Sìde

Gaelic Gàidhlig

An t-Sìde

Presenter: Angela NicAoidh (Angela Mackay)

[ANGELA] An t-sìde - math no dona, bidh sinn a' dèanamh tòrr bruidhinn ma deidhinn. Seo cuid a dh'abairtean co-cheangailte ris an t-sìde.

"Latha nan seachd sian". 'S e aimsir uabhasach a tha sin. Tha seanfhacal ann a tha ag ràdh: "An dèidh tàirneanaich a' gheamhraidh, thig aon chuid sìde mhath no sìde nan seachd sian.”

"Gèile is gailleann" - fìor dhroch stoirm.

Mura bi gaoth ann, fiù ’s uspag gaoithe, canaidh sinn gu bheil i na "fèath". Le aimsir mar seo, 's dòcha gum bi a' mhuir cho ciùin ri loch agus bidh daoine a' bruidhinn air "fèath nan eun".

Ma bhios sìde thioram ann, canaidh sinn gu bheil "turadh" ann.

Ma bhios beagan uisge ann, bidh e "a' sileadh".

Ma bhios an t-uisge trom, bidh "dòrtadh uisge" againn.

Ma bhios e nas miosa buileach, canaidh daoine gu bheil "dìle bhàite" ann.

Eadar na frasan ged-tà, 's dòcha gum bi a' ghrian a' deàrrsadh. Air latha teth, grianach, bidh "a' ghrian a' sgoltadh nan creag".

Chuala mi cuideachd daoine ag ràdh gu bheil e cho blàth 's gu bheil "am fitheach a' cur a-mach a theanga". Am bi iad a' dèanamh sin?

Chan eil cus teas a' còrdadh ri cuid a dhaoine a bharrachd agus bidh iad a' gearain gu bheil e "bruthainneach" no "slaoipte" agus gu bheil iad "gu bruich".

Anns a' gheamhradh, gu h-àraid ma bhios sneachda ann, cluinnidh tu gu bheil e "cho fuar ris a' phuinnsean" agus gu bheil daoine an impis a bhith air an "ragadh" no air an "lathadh" leis an fhuachd. Bidh thu ag ràdh gu bheil i "a' cur an t-sneachda" nuair a tha bleideagan a' tuiteam. Ma bhios sneachda mòr ann agus gaoth, bidh "cur is cathadh" againn.

'S dòcha gum bi reothadh cruaidh ann cuideachd agus gum bi na rathaidean sleamhainn agus cunnartach - "mar am botal".

Bidh sinn gu math taingeil nuair a thig "an t-aiteamh" agus bidh sinn a' coimhead air adhart ri sìde mhath.

Ach, feumaidh sinn cuimhneachadh nuair a nochdas aimsir nas fheàrr nach "dèan aon smeòrach samhradh".

Bheir sinn sùil air cuid de na facail agus abairtean a chleachd mi.

"Latha nan seachd sian". 'S e aimsir uabhasach a tha sin.

"Gèile is gailleann" - fìor dhroch stoirm.

Mura bi gaoth ann, fiù 's uspag gaoithe, canaidh sinn gu bheil i na "fèath". Le aimsir mar seo, 's dòcha gum bi a' mhuir cho ciùin ri loch agus bidh daoine a' bruidhinn air "fèath nan eun".

Ma bhios an t-uisge trom, bidh "dòrtadh uisge" againn.

Ma bhios e nas miosa buileach, canaidh daoine gu bheil "dìle bhàite" ann.

Air latha teth grianach, bidh "a' ghrian a' sgoltadh nan creag".

Ma bhios sneachda mòr ann agus gaoth, bidh "cur is cathadh" againn.

Bidh sinn gu math taingeil nuair a thig "an t-aiteamh" agus bidh sinn a' coimhead air adhart ri sìde mhath.

Sin e. Mar sin leat an-dràsta.

The Weather

English Beurla

The Weather

Presenter: Angela NicAoidh (Angela Mackay)

[ANGELA] The weather - good or bad, we do a lot of talking about it. Here are some sayings connected with the weather.

"The day of the seven elements". That is dreadful weather. There's a proverb that says: "After the thunder of winter, either fine weather or the weather of the seven elements will come.”

"Gale and tempest" - a very bad storm.

If there isn't any wind, even a light gust, we say it's "calm". In weather like this, the sea can be as still as a loch and people talk about "the calm of the birds".

If the weather is dry, we say it's dry (there is a dry spell).

If there is light rain, it is raining ("dripping").

If there is heavy rain, it's "pouring".

If it is even worse, people say there is "torrential rain".

However, in between showers, the sun might be shining. On a hot, sunny day, "the sun is splitting the rocks".

I have also heard people saying it's so hot that "the raven is sticking his tongue out". Do they really do that?

Some people don't like too much heat either, and they complain that it's "sultry" or "simmering" (lit. poaching) and that they are "boiling".

In the winter, especially if there's snow, you'll hear that it's "as cold as poison" and that people are almost "frozen stiff" or "numb" with the cold. You say that it's "snowing" when the flakes are falling. If there's heavy snow and wind, we have "drifting snow".

There may be a hard frost too and the roads may be slippery and dangerous - "like a bottle".

We'll be grateful when "the thaw" comes and we look forward to fine weather.

But we must remember, when the better weather does appear, that "one thrush doesn't make a summer".

Let's take a look at some of the words and phrases I used.

"The day of the seven elements". That is dreadful weather.

"Gale and tempest" - a very bad storm.

If there isn't any wind, even a light gust, we say it's "calm". In weather like this, the sea can be as still as a loch and people talk about "the calm of the birds".

If there is heavy rain, it's "pouring".

If it is even worse, people say there is "torrential rain".

On a hot, sunny day, "the sun is splitting the rocks".

If there's heavy snow and wind, we have "drifting snow".

We'll be grateful when "the thaw" comes and we look forward to fine weather.

That's all. Goodbye for now.

look@LearnGaelic is a series of videos aimed at learners of Scottish Gaelic. It features a variety of styles, including interviews with experts and Gaelic learners, monologues and conversations. Use the links above to select subtitles in English or Gaelic - or to turn them off altogether. 'S e sreath de bhidiothan gu sònraichte do luchd-ionnsachaidh na Gàidhlig a th' ann an look@LearnGaelic. Bidh measgachadh de mhonologan ann, agallamhan le eòlaichean is luchd-ionnsachaidh, agus còmhraidhean. Gheibhear fo-thiotalan anns a' Ghàidhlig agus ann am Beurla.