ClàrMenu
FaclairDictionary EnglishGàidhlig

Making requests A’ dèanamh iarrtas

Can you get...for me?Am faigh thu...dhomh?

Look out for the following pieces of vocabulary in this clip.

am faigh thu …? will you get …?

am faigh thu dà thiocaid dhomhsa? will you get me two tickets?

… brògan ùra dhomh … new shoes for me

Possible answers to questions beginning with am faigh … ?

gheibh yes (to questions beginning with am faigh … ?)

chan fhaigh no (to questions beginning with am faigh … ?)

Video is playing in pop-over.

PersonNeach
GaelicGàidhlig
EnglishBeurla
Man 1 A bheil thu dol a dh’fhaicinn càil ann am Mayfest am-bliadhna? Are you going to see anything at Mayfest this year?
Man 2 Chan eil fhios agam.
Chan fhaca mi am prògram fhathast.
A bheil thu fhèin a' dol gu càil?
I don’t know.
I haven’t seen the programme yet.
Are you going to anything yourself?
Man 1 Tha dùil agam fhìn is aig Ceit a dhol a dh’fhaicinn Capercaillie. Kate and I plan to go and see Capercaillie.
Man 2 A bheil Capercaillie a’ cluich?
Cuin?
Are Capercaillie playing?
When?
Man 1 Chan eil mi cinnteach.
Cha do cheannaich sinn na tiocaidean fhathast.
I’m not sure.
We haven’t bought the tickets yet.
Man 2 ’S toigh leam Capercaillie.
Am faigh thu dà thiocaid dhomhsa?
I like Capercaille.
Can you get two tickets for me?
Man 1 Gheibh. Yes.
Husband Am faigh thu spàin dhomh, a ghràidh? Will you get a spoon for me, dear?
Wife Chan fhaigh. Thalla ’s faigh fhèin i! No. Go and get it yourself!