ClàrMenu
FaclairDictionary EnglishGàidhlig

Talking about the senses A’ bruidhinn mu na ciad-fathan

Mary can see my shirt!Tha Màiri a' faicinn mo lèine!

Here are the words and phrases that you have heard in this lesson.

tha mi ga faicinn I can see it / her

a bheil thu ga faicinn? can you see it / her?

Video is playing in pop-over.

PersonNeach
GaelicGàidhlig
EnglishBeurla
Mr Matheson Dè ur beachd ma-thà, a Dhotair? What do you think then, Doctor?
Doctor Cha bu chòir dhuinn dòchas a chall.
Tha dà bhliadhna bho chunnaic i càil agus...
We shouldn’t lose hope.
It’s two years since she saw anything and...
Mrs Matheson Ò, Iain.
Cha toigh leam an lèine sin idir.
Oh, John.
I don’t like that shirt at all.
Mr Matheson Dè tha ceàrr air an lèine seo?
’S e lèine glè spaideal a th’ innte.
A Mhàiri, mo lèine, a bheil thu ga faicinn?
Tha Màiri a’ faicinn mo lèine!
What’s wrong with this shirt?
It’s a very smart shirt.
Mary, my shirt, can you see it?
Mary can see my shirt!
Mrs Matheson Tha mi ga faicinn, ach cha toigh leam i idir.
Ach ’s toigh leam an taidh seo.
I can see it, but I don’t like it at all.
But I like this tie.
Mr Matheson ’S toigh leamsa an taidh seo cuideachd.
’S tusa a thug dhomh i.
I like this tie as well.
It’s you who gave me it.