FaclairDictionary EnglishGàidhlig

In the City

Anns a' Bhaile Mhòr

Look@LearnGaelic - Àrd Ìre (C1)Look@LearnGaelic - Proficient (C1)

Bhidiothan a chuidicheas thu le gnàthasan-cainnte, gràmar is briathrachas. Gaelic videos to help you develop your idioms, grammar and vocabulary.

Tha an Look@LearnGaelic ag obrachadh leis an fhaclair. Tagh an taba ‘teacsa Gàidhlig’ agus tagh facal sam bith san teacsa agus fosglaidh am faclair ann an taba ùr agus bidh mìneachadh den fhacal ann. Look@LearnGaelic is integrated with the dictionary. Select the tab ‘Gaelic text’ and choose any word and the dictionary will open and you will see the English explanation of the Gaelic word.

Video is playing in pop-over.

Subtitles: Gaelic Fo-thiotalan: Gàidhlig Subtitles: English Fo-thiotalan: Beurla Subtitles: none Às aonais fo-thiotalan Download text (Gaelic and English) Faigh an teacsa (Gàidhlig agus Beurla)

Anns a' Bhaile Mhòr

Gaelic Gàidhlig

Anns a' Bhaile Mhòr

Presenter: Derek Mackay (Derek MacAoidh)

[DEREK] Tha mise air a dhol air chall anns a h-uile baile mòr ann an Alba agus gu leòr de na bailtean beaga. Chaill mi mo shlighe anns a h-uile baile dhan deach mi taobh a-muigh Alba cuideachd. Chan urrainn dhomh a leasachadh.

Às dèidh greis mhath a' coiseachd thall agus a-bhos, bidh mi ag iarraidh air cuideigin treòrachadh a thoirt dhomh. Bidh mi a' taghadh cuideigin a tha ann an cabhag - buinidh iad dhan àite mar as trice. Faighnichidh mi, "Ciamar a tha mi a' faighinn air ais chun na ceàrnaig ann am meadhan a' bhaile?" Bidh iad ag ràdh rudeigin mar seo: "Cùm ort sìos an t-sràid seo agus nuair a ruigeas tu an taighòsta, tionndaidh gu do làimh dheis. Às dèidh ceud meatair, gabh an rathad air do làimh chlì. Cùm ort chun na treas sràide air do làimh chlì às dèidh an dàrna cearcall-rathaid, agus theirig gu deas, gu clì, deas, clì, cùm ort, gu deas, gu clì, deas, deas, clì, clì, deas, clì ..." agus mar sin air adhart. Às dèidh dhomh tionndadh aig an taigh-òsta, bidh mo cheann na bhrochan agus bidh agam ri dragh a chur air cuideigin eile, agus mar sin air adhart.

A' dràibheadh, bidh mi a' dol air chall cuideachd, agus tha sin nas miosa. Mura h-urrainn dhut stad, bidh thu a' dol buileach air chall - agus mura h-eil fhios agad dè tha tachairt tha thu ann an Dùn Dèagh!

Ach, bho fhuair mi inneal-iùil anns a' chàr, cha bhi mi a' dol a Dhùn Dèagh mura h-eil mi ag iarraidh a dhol a Dhùn Dèagh. "Gabh an rathad air do làimh dheis, agus cùm air an làimh dheis," bidh e ag ràdh. "Cùm air an làimh dheis. Cùm air an làimh dheis." Bidh mise a' cumail air mo làimh dheis. Agus, ma thèid mi ceàrr, chan eil an t-inneal fada gam chur ceart. "Tionndaidh agus theirig air ais an taobh a thàinig thu. Tionndaidh agus theirig air ais an taobh a thàinig thu," bidh e ag ràdh - gus an tionndaidh mi. Mu dheireadh, canaidh e, "Tha thu air do cheann-uidhe a ruighinn." Ach uaireannan, dìreach uaireannan, bidh fios agad nach e do cheann-uidhe a th' ann - agus bidh thu air ais a' coimhead airson cuideigin a tha ann an cabhag.

Mura h-eil cabhag ort fhèin, bheir sinn sùil air cuid de na facail a chleachd mi.

air chall
Tha mise air a dhol air chall anns a h-uile baile mòr ann an Alba agus gu leòr de na bailtean beaga.

tionndaidh
Cùm ort sìos an t-sràid seo agus nuair a ruigeas tu an taigh-òsta, tionndaidh gu do làimh dheis.

cùm ort
Cùm ort chun na treas sràide air do làimh chlì.

inneal-iùil
… bho fhuair mi inneal-iùil anns a' chàr, cha bhi mi a' dol a Dhùn Dèagh mura heil mi ag iarraidh a dhol a Dhùn Dèagh.

gabh an rathad
Gabh an rathad air do làimh dheis, agus cùm air an làimh dheis.

theirig
Tionndaidh agus theirig air ais an taobh a thàinig thu.

Sin e. Mar sin leat an-dràsta.

In the City

English Beurla

In the City

Presenter: Derek Mackay (Derek MacAoidh)

[DEREK] I have managed to get lost in every large city in Scotland and in plenty of the small towns. I've lost my way in every town I've visited outside of Scotland too. I can't help it.

After a good while spent walking back and forth, I ask somebody if they can give me directions. I pick someone who is in a hurry - they usually come from the place. I ask, "How do I get back to the square in the centre of town?" They say something like this: "Carry on down this street "and when you reach the hotel, turn to your right. After one hundred metres, take the road on your left. Keep going until you reach the third street on your left after the second roundabout, and then go right, go left, right, left, straight on, to the right, to the left, right, right, left, left, right, left ..." and so on and so forth. After I take the turn past the hotel, my head is in a whirl and I'll have to bother somebody else, and so on and so forth.

When I'm driving, I also get it wrong, and that is even worse. If you can't stop, you get completely lost - and if you don't know what's happening you end up in Dundee.

But, since I got a sat nav in the car, I won't be going to Dundee unless I want to go to Dundee. "Take the road on your right and keep right," it says. "Keep to the right. Keep to the right." I keep to my right. And, if I do go wrong, the unit doesn't take long to correct me. "Turn around and go back the way you came. Turn around and go back the way you came," it says - until I turn around. Finally, it says, "You have arrived at your destination." But sometimes, just sometimes, you know that it isn't your destination - and you're back to looking for someone who is in a hurry.

If you aren't in a hurry, we'll take a look at some of the words I used.

lost
I have managed to get lost in every large city in Scotland and in plenty of the small towns.

turn
Carry on down this street and when you reach the hotel, turn to your right.

keep going
Keep going until you reach the third street on your left.

sat nav
... but since I got a sat nav in the car, I won't be going to Dundee unless I want to go to Dundee.

take the road
Take the road on your right and keep right.

go
Turn around and go back the way you came.

That's all. Goodbye for now.

Anns a' Bhaile Mhòr

Gaelic Gàidhlig

Anns a' Bhaile Mhòr

Presenter: Derek Mackay (Derek MacAoidh)

[DEREK] Tha mise air a dhol air chall anns a h-uile baile mòr ann an Alba agus gu leòr de na bailtean beaga. Chaill mi mo shlighe anns a h-uile baile dhan deach mi taobh a-muigh Alba cuideachd. Chan urrainn dhomh a leasachadh.

Às dèidh greis mhath a' coiseachd thall agus a-bhos, bidh mi ag iarraidh air cuideigin treòrachadh a thoirt dhomh. Bidh mi a' taghadh cuideigin a tha ann an cabhag - buinidh iad dhan àite mar as trice. Faighnichidh mi, "Ciamar a tha mi a' faighinn air ais chun na ceàrnaig ann am meadhan a' bhaile?" Bidh iad ag ràdh rudeigin mar seo: "Cùm ort sìos an t-sràid seo agus nuair a ruigeas tu an taighòsta, tionndaidh gu do làimh dheis. Às dèidh ceud meatair, gabh an rathad air do làimh chlì. Cùm ort chun na treas sràide air do làimh chlì às dèidh an dàrna cearcall-rathaid, agus theirig gu deas, gu clì, deas, clì, cùm ort, gu deas, gu clì, deas, deas, clì, clì, deas, clì ..." agus mar sin air adhart. Às dèidh dhomh tionndadh aig an taigh-òsta, bidh mo cheann na bhrochan agus bidh agam ri dragh a chur air cuideigin eile, agus mar sin air adhart.

A' dràibheadh, bidh mi a' dol air chall cuideachd, agus tha sin nas miosa. Mura h-urrainn dhut stad, bidh thu a' dol buileach air chall - agus mura h-eil fhios agad dè tha tachairt tha thu ann an Dùn Dèagh!

Ach, bho fhuair mi inneal-iùil anns a' chàr, cha bhi mi a' dol a Dhùn Dèagh mura h-eil mi ag iarraidh a dhol a Dhùn Dèagh. "Gabh an rathad air do làimh dheis, agus cùm air an làimh dheis," bidh e ag ràdh. "Cùm air an làimh dheis. Cùm air an làimh dheis." Bidh mise a' cumail air mo làimh dheis. Agus, ma thèid mi ceàrr, chan eil an t-inneal fada gam chur ceart. "Tionndaidh agus theirig air ais an taobh a thàinig thu. Tionndaidh agus theirig air ais an taobh a thàinig thu," bidh e ag ràdh - gus an tionndaidh mi. Mu dheireadh, canaidh e, "Tha thu air do cheann-uidhe a ruighinn." Ach uaireannan, dìreach uaireannan, bidh fios agad nach e do cheann-uidhe a th' ann - agus bidh thu air ais a' coimhead airson cuideigin a tha ann an cabhag.

Mura h-eil cabhag ort fhèin, bheir sinn sùil air cuid de na facail a chleachd mi.

air chall
Tha mise air a dhol air chall anns a h-uile baile mòr ann an Alba agus gu leòr de na bailtean beaga.

tionndaidh
Cùm ort sìos an t-sràid seo agus nuair a ruigeas tu an taigh-òsta, tionndaidh gu do làimh dheis.

cùm ort
Cùm ort chun na treas sràide air do làimh chlì.

inneal-iùil
… bho fhuair mi inneal-iùil anns a' chàr, cha bhi mi a' dol a Dhùn Dèagh mura heil mi ag iarraidh a dhol a Dhùn Dèagh.

gabh an rathad
Gabh an rathad air do làimh dheis, agus cùm air an làimh dheis.

theirig
Tionndaidh agus theirig air ais an taobh a thàinig thu.

Sin e. Mar sin leat an-dràsta.

In the City

English Beurla

In the City

Presenter: Derek Mackay (Derek MacAoidh)

[DEREK] I have managed to get lost in every large city in Scotland and in plenty of the small towns. I've lost my way in every town I've visited outside of Scotland too. I can't help it.

After a good while spent walking back and forth, I ask somebody if they can give me directions. I pick someone who is in a hurry - they usually come from the place. I ask, "How do I get back to the square in the centre of town?" They say something like this: "Carry on down this street "and when you reach the hotel, turn to your right. After one hundred metres, take the road on your left. Keep going until you reach the third street on your left after the second roundabout, and then go right, go left, right, left, straight on, to the right, to the left, right, right, left, left, right, left ..." and so on and so forth. After I take the turn past the hotel, my head is in a whirl and I'll have to bother somebody else, and so on and so forth.

When I'm driving, I also get it wrong, and that is even worse. If you can't stop, you get completely lost - and if you don't know what's happening you end up in Dundee.

But, since I got a sat nav in the car, I won't be going to Dundee unless I want to go to Dundee. "Take the road on your right and keep right," it says. "Keep to the right. Keep to the right." I keep to my right. And, if I do go wrong, the unit doesn't take long to correct me. "Turn around and go back the way you came. Turn around and go back the way you came," it says - until I turn around. Finally, it says, "You have arrived at your destination." But sometimes, just sometimes, you know that it isn't your destination - and you're back to looking for someone who is in a hurry.

If you aren't in a hurry, we'll take a look at some of the words I used.

lost
I have managed to get lost in every large city in Scotland and in plenty of the small towns.

turn
Carry on down this street and when you reach the hotel, turn to your right.

keep going
Keep going until you reach the third street on your left.

sat nav
... but since I got a sat nav in the car, I won't be going to Dundee unless I want to go to Dundee.

take the road
Take the road on your right and keep right.

go
Turn around and go back the way you came.

That's all. Goodbye for now.

look@LearnGaelic is a series of videos aimed at learners of Scottish Gaelic. It features a variety of styles, including interviews with experts and Gaelic learners, monologues and conversations. Use the links above to select subtitles in English or Gaelic - or to turn them off altogether. 'S e sreath de bhidiothan gu sònraichte do luchd-ionnsachaidh na Gàidhlig a th' ann an look@LearnGaelic. Bidh measgachadh de mhonologan ann, agallamhan le eòlaichean is luchd-ionnsachaidh, agus còmhraidhean. Gheibhear fo-thiotalan anns a' Ghàidhlig agus ann am Beurla.