FaclairDictionary EnglishGàidhlig

Places - Archive Àiteachan - Tasglann

1297: Taigh-eiridinn a’ Chinn a Tuath (1)

Read More Leugh tuilleadh

1289: Foithear (2)

Read More Leugh tuilleadh

1288: Foithear (1)

Read More Leugh tuilleadh

1271: Loch Raineach (2)

Read More Leugh tuilleadh

1268: Cabhlach Hákon (3)

Read More Leugh tuilleadh

1256: Bàrr Èibhinn (3)

Read More Leugh tuilleadh

1254: Bàrr Èibhinn (1)

Read More Leugh tuilleadh

1253: Caisteal Chill Ràthaig (2)

Read More Leugh tuilleadh

1248: Eilean nan Ròn (2)

Read More Leugh tuilleadh

1247: Eilean nan Ròn (1)

Read More Leugh tuilleadh

1240: Uisge-beatha agus Ainmean-àite (2)

Read More Leugh tuilleadh

1239: Uisge-beatha agus Ainmean-àite (1)

Read More Leugh tuilleadh

1222: Eilean Phabaigh (2)

Read More Leugh tuilleadh

1221: Eilean Phabaigh (1)

Read More Leugh tuilleadh

1220: Teis-meadhan na h-Alba 

Read More Leugh tuilleadh

1210: Ceatharnach Shiaboist (2)

Read More Leugh tuilleadh

1204: An NC500 agus a’ Ghàidhlig

Read More Leugh tuilleadh

1193: 'Leum' ann an Ainmean-àite (2)

Read More Leugh tuilleadh

1192: 'Leum' ann an Ainmean-àite (1)

Read More Leugh tuilleadh

1191: Weem (3)

Read More Leugh tuilleadh

1190: Weem (2)

Read More Leugh tuilleadh

1189: Weem (1)

Read More Leugh tuilleadh

1186: Clann 'ic Coinnich na Cùile (2)

Read More Leugh tuilleadh

1185: Clann ’ic Coinnich na Cùile (1)

Read More Leugh tuilleadh

1162: Uamh an Fhuamhaire (2)

Read More Leugh tuilleadh

1161: Uamh an Fhuamhaire (1)

Read More Leugh tuilleadh

1143: ‘Cheerio’

Read More Leugh tuilleadh

1131: Taigh Bhoth Fhleisginn (3)

Read More Leugh tuilleadh

1130: Taigh Bhoth Fhleisginn (2)

Read More Leugh tuilleadh

1056: Caisteal Dhùn Bheagain (2)

Read More Leugh tuilleadh

1055: Caisteal Dhùn Bheagain (1)

Read More Leugh tuilleadh

1054: Cath Ghlinn Freòin (3)

Read More Leugh tuilleadh

1053: Cath Ghlinn Freòin (2)

Read More Leugh tuilleadh

1052: Cath Ghlinn Freòin (1)

Read More Leugh tuilleadh

1043: Loch a’ Ghartain (1)

Read More Leugh tuilleadh

1028: Rann mun Chuthaig

Read More Leugh tuilleadh

1009: Lios Mòr

Read More Leugh tuilleadh

1001: Flada

Read More Leugh tuilleadh

988: Taigh Mòr na Seilge

Read More Leugh tuilleadh

969: A’ Chathair agus an Dreagbhod

Read More Leugh tuilleadh

968: An Crann-arain

Read More Leugh tuilleadh

962: An Canàl Cailleannach

Read More Leugh tuilleadh

960: Sìth Chailleann (2)

Read More Leugh tuilleadh

953: Ainmean-àite Thiriodh

Read More Leugh tuilleadh

946: Cladh Cille Choirill (2)

Read More Leugh tuilleadh

945: Cladh Cille Choirill (1)

Read More Leugh tuilleadh

935: Lochan Lunn Dà Bhrà

Read More Leugh tuilleadh

925: Coire Bhreacain (4)

Read More Leugh tuilleadh

924: Coire Bhreacain (3)

Read More Leugh tuilleadh

923: Coire Bhreacain (2)

Read More Leugh tuilleadh

922: Coire Bhreacain (1)

Read More Leugh tuilleadh

913: Nant Gwrtheyrn (2)

Read More Leugh tuilleadh

885: Canàlaichean

Read More Leugh tuilleadh

872: Cath na Leargaidh Ghallta

Read More Leugh tuilleadh

869: ‘Geal’ ann am Bàrdachd Nàdair

Read More Leugh tuilleadh

865: ‘Leabaidh’ ann an Ainmean-àite (2)

Read More Leugh tuilleadh

864: ‘Leabaidh’ ann an Ainmean-àite

Read More Leugh tuilleadh

863: Eas Bhictoria

Read More Leugh tuilleadh

862: Ainmean-àite an t-Sratha

Read More Leugh tuilleadh

842: Srath Àrdail (1)

Read More Leugh tuilleadh

841: Gille Dubh Thangusdail

Read More Leugh tuilleadh

840: An t-Eilean Bàn (2)

Read More Leugh tuilleadh

839: An t-Eilean Bàn

Read More Leugh tuilleadh

831: Bein Eighe

Read More Leugh tuilleadh

789: Clach a’ Choire, Tiriodh (2)

Read More Leugh tuilleadh

788: Clach a’ Choire, Tiriodh (1)

Read More Leugh tuilleadh

785: An Fheòrag ann an Ainmean-àite

Read More Leugh tuilleadh

784: Am Bile

Read More Leugh tuilleadh

783: An Dà Chnòideart

Read More Leugh tuilleadh

782: Ailean an Rids   (2)

Read More Leugh tuilleadh

781: Ailean an Rids   (1)

Read More Leugh tuilleadh

780: Turas a dh’Alba Nuaidh (3)

Read More Leugh tuilleadh

779: Turas a dh’Alba Nuaidh (2)

Read More Leugh tuilleadh

778: Turas a dh’Alba Nuaidh (1)

Read More Leugh tuilleadh

715: Eilean Bhòid

Read More Leugh tuilleadh

714: Na Cumraidhean – Mòr is Beag

Read More Leugh tuilleadh

702: Sòthaigh agus Stròma

Read More Leugh tuilleadh

678: Tannochbrae agus Àiteachan “Albannach” eile (2)

Read More Leugh tuilleadh

677: Tannochbrae agus Àiteachan “Albannach” eile (1)

Read More Leugh tuilleadh

673: Srath Chonainn agus Sgàrd Ruaidh

Read More Leugh tuilleadh

672: Srath Chonainn agus Drochaid Sguideil

Read More Leugh tuilleadh

648: A’ Chuimrigh

Read More Leugh tuilleadh

647: Allt nam Mèirleach (2)

Read More Leugh tuilleadh

646: Allt nam Mèirleach (1)

Read More Leugh tuilleadh

637: Buaidh nan Gàidheal air Innis Tìle (2)

Read More Leugh tuilleadh

636: Buaidh nan Gàidheal air Innis Tìle (1)

Read More Leugh tuilleadh

635: Ainmean-àite Innis Tìle

Read More Leugh tuilleadh

634: Na h-Eileanan Westmann

Read More Leugh tuilleadh

633: Gàidhlig ann an Innis Tìle

Read More Leugh tuilleadh

632: Poll an Ròid

Read More Leugh tuilleadh

624: Craobh-Iubhair Fhairtirchill

Read More Leugh tuilleadh

623: Fairtirchill – Eaglais an Dùin

Read More Leugh tuilleadh

617: Ainmean-àite ann an Siorrachd Chataibh

Read More Leugh tuilleadh

616: Ainmean-àite ann an Alba (2)

Read More Leugh tuilleadh

615: Ainmean-àite ann an Alba (1)

Read More Leugh tuilleadh

614: Òran à sgìre Loch Carrann

Read More Leugh tuilleadh

583: Niall MacLeòid

Read More Leugh tuilleadh

582: An t-ainm Steòrnabhagh

Read More Leugh tuilleadh

570: Loch Fraochaidh

Read More Leugh tuilleadh

568: An t-Suain

Read More Leugh tuilleadh

567: Kebnekaise

Read More Leugh tuilleadh

556: Càrn na Cuimhne

Read More Leugh tuilleadh

542: Eilean Chanaigh (2)

Read More Leugh tuilleadh

541: Eilean nam Ban Mòra

Read More Leugh tuilleadh

540: An t-Eilean Tarsainn

Read More Leugh tuilleadh

533: Leas Chearachair

Read More Leugh tuilleadh

528: Am Borgh

Read More Leugh tuilleadh

527: An Atlas Maior

Read More Leugh tuilleadh

526: Eddrachillis Bay

Read More Leugh tuilleadh

510: Rondane

Read More Leugh tuilleadh

507: Croft-an-Righ

Read More Leugh tuilleadh

505: Pàirc an Ròid

Read More Leugh tuilleadh

490: Aisir Mòr agus Aisir Beag

Read More Leugh tuilleadh

478: Sliochd Shomhairle Ruaidh

Read More Leugh tuilleadh

477: Eilean Chanaigh (1)

Read More Leugh tuilleadh

474: Eilean Hòdhaigh

Read More Leugh tuilleadh

473: Ainmean-àite

Read More Leugh tuilleadh

466: An Cuiltheann

Read More Leugh tuilleadh

464: Gleann Cholm Cille

Read More Leugh tuilleadh

441: Oireachtas na Samhna

Read More Leugh tuilleadh

433: Na h-eileanan Loch Laomainn

Read More Leugh tuilleadh

432: Innis Caillich (2)

Read More Leugh tuilleadh

431: Innis Caillich (1)

Read More Leugh tuilleadh

420: Eilean Mhanainn (4)

Read More Leugh tuilleadh

419: Eilean Mhanainn (3)

Read More Leugh tuilleadh

418: Eilean Mhanainn (2)

Read More Leugh tuilleadh

417: Eilean Mhanainn (1)

Read More Leugh tuilleadh

412: Fèith nan Ceann

Read More Leugh tuilleadh

411: Clach a’ Choilich

Read More Leugh tuilleadh

405: Auchenshuggle

Read More Leugh tuilleadh

390: Siorrachd Rois

Read More Leugh tuilleadh

389: Earra-Ghàidheal

Read More Leugh tuilleadh

388: Sgoil Ghàidhlig Ghlaschu

Read More Leugh tuilleadh

383: Ri taobh Loch Nis

Read More Leugh tuilleadh

341: Sliabh a’ Bheannachaidh, Dail a’ Mhallachaidh agus Poll na h-Iuchrach

Read More Leugh tuilleadh

308: Mellon Charles agus Mellon Udrigle

Read More Leugh tuilleadh

288: Beantainn

Read More Leugh tuilleadh

254: Loch mo Nàire

Read More Leugh tuilleadh

253: Loch ma Nàire

Read More Leugh tuilleadh

249: Loch Langavat

Read More Leugh tuilleadh

248: Sealainn Nuadh

Read More Leugh tuilleadh

236: Mapaichean a rinn Timothy Pont

Read More Leugh tuilleadh

232: An t-Eilean Ghorm

Read More Leugh tuilleadh

231: An t-Eilean Gorm

Read More Leugh tuilleadh

230: Dròbhairean ann an Coire Bhran (2)

Read More Leugh tuilleadh

229: Dròbhairean ann an Coire Bhran (1)

Read More Leugh tuilleadh

228: Monadh Miongaig

Read More Leugh tuilleadh

227: Stairsneach nan Gaidheal

Read More Leugh tuilleadh

220: Loch Shubhairne

Read More Leugh tuilleadh

217: Sruighlea

Read More Leugh tuilleadh

216: Loch Coir’ Uisg’

Read More Leugh tuilleadh

213: Loch Airceig

Read More Leugh tuilleadh

210: Ceann Loch Lìobhann

Read More Leugh tuilleadh

208: Linne Fhaolain

Read More Leugh tuilleadh

206: Uamh Rab Ruaidh

Read More Leugh tuilleadh

205: Loch Innse Mo Cholmaig

Read More Leugh tuilleadh

202: Slighe Taobh an Iar na Gaidhealtachd

Read More Leugh tuilleadh

190: Eilean Bharraigh

Read More Leugh tuilleadh

189: Cearcall a’ mhathain

Read More Leugh tuilleadh

184: Allt a’ Ghille

Read More Leugh tuilleadh

182: Clach na h-Aire

Read More Leugh tuilleadh

170: Gealachos

Read More Leugh tuilleadh

168: An t-Alltan Dubh

Read More Leugh tuilleadh

165: Dùthaich MhicAoidh

Read More Leugh tuilleadh

164: Pulpit Rock

Read More Leugh tuilleadh

160: Eilean Dubh

Read More Leugh tuilleadh

159: Diùra

Read More Leugh tuilleadh

156: Caisteal Amhuinnsuidhe

Read More Leugh tuilleadh

154: Sùla Sgeir

Read More Leugh tuilleadh

153: Eilean Cheap Bhreatainn

Read More Leugh tuilleadh

152: Canada

Read More Leugh tuilleadh

148: Allt Gleann na Gaoithe

Read More Leugh tuilleadh

147: Ainmean à sgìre na Còigich ann an Siorrachd Rois

Read More Leugh tuilleadh

146: Ainmean-àite ann an Ros an Iar

Read More Leugh tuilleadh

115: Fiolm a rinneadh anns na h-Eileanan Arainneach

Read More Leugh tuilleadh

102: Ainmean-àite ann am Beàrnaraigh

Read More Leugh tuilleadh

95: Na h-Innsean, Pakistan agus Bangladesh

Read More Leugh tuilleadh

61: Hiort

Read More Leugh tuilleadh

50: Miùghlaigh

Read More Leugh tuilleadh

30: Loch nam Madadh ann an Uibhist a Tuath

Read More Leugh tuilleadh

29: Madadh

Read More Leugh tuilleadh

18: Tibèt

Read More Leugh tuilleadh

17: Gallaibh

Read More Leugh tuilleadh

16: Tiriodh

Read More Leugh tuilleadh