ClàrMenu
FaclairDictionary EnglishGàidhlig

Documentaries Prògraman Aithriseachd

B2 - Eadar-mheadhanach Adhartach - Coimhead GàidhligB2 - Upper Intermediate - Watch Gaelic

Video is playing in pop-over.

Gaelic Gàidhlig

A’ dalladh air òl

[Ruairidh] An-diugh, tha mi gu bhith sgrùdadh am bi daoine òga ag òl cus, no am bi iad ri “binge drinking” mar a thathas ag ràdh sa chainnt eile. Carson a tha seo? An e rud cultarail a th’ ann, no an e dìreach gur e pàirt de bhith a’ fàs suas? Tha mi a’ dol a dh’fheuchainn ri sin faighinn a-mach an-diugh fhèin.

[Ceitidh] Tha mi a’ smaoineachadh binge drinking, no a bhith ag òl cus, ’s e nuair nach eil, fhios agad, nuair nach eil thu ag òl rud sam bith fad na seachdain…

[Shannon] Yeah.

[Ceitidh] No tha rud beag no dìreach...

[Shannon] Ach an uair sin tha iad ag òl tòrr aig an deireadh.

[Ceitidh] Aig an deireadh-seachdain, yeah.

[Shannon] Tha mi a smaoineachadh nuair a tha thu a’ cumail a’ dol airson làithean is làithean, ... sin binge drinking. Ach an uair sin bha mi ag ràdh, air a’ chùrsa agam bha iad ag ràdh ma bha dà ghlainne fìona agad Dihaoine is dà ghlainne fìona agad Disathairne, ’s e binge drinking a tha sin.

[Ceitidh] OK.

[Shannon] A thaobh na units agad.

[Ceitidh] Right.

[Shannon] So tha mi a’ smaoineachadh gu bheil ...

[Ceitidh] Chan e tòrr ann a shin, an e?

[Shannon] No, chan e idir. So tha mi a’ smaoineachadh...

[Shannon] Tha fhios a’m. Mise a’ dèanamh sin gach seachdain.

[Eilidh] ’S e dìreach rud a th’ ann a bhios daoine òga a’ dèanamh, gu math òg cuideachd, mar a’ tòiseachadh aig aois ceithir deug no còig deug, bidh a h-uile duine ag òl, agus sin dìreach mar a tha e.

[Shannon] Tha cuimhne agam, bha pàrant air an robh mi ag obair còmhla ri thairis an t-samhraidh, bha e a’ faighneach seo, bha e ag ràdh, “ò, balaich aig na parties a-nis, agus tha deoch làidir ann, agus tha i, tha i dìreach, tha nighean agam tha i dìreach sia deug”, agus bha mise ag ràdh “uill, tha mi a’ smaoineachadh gu bheil sin ’s dòcha air a bhith a’ tachairt airson ùine mhòr a-nis ... “

[Ceitidh] ’Son bliadhna no dhà!

[Shannon] “... is tha i dìreach air innse dhut!”

[Hamish] Dhòmhsa, tha mi a’ smaoineachadh, ’s e a th’ ann a bhith ag òl cus ... chan e dìreach a bhith ag òl cus ach nuair a tha thu a’ fàgail an taighe, tha làn-chreid’ agad g’ ’eil smùid a’ dol a bhith ort aig deireadh na h-oidhche. ’S e sin a tha thu ag iarraidh. Sin an adhbhar a tha thu a’ dol a-mach, fhios agad?

[Jamie] Airson a bhith a’ faighinn air an deoch.

[Hamish] Seadh, yeah. So chan e gu bheil thu dìreach ag òl pinnt no dhà ann an suidheachadh sòisealta; tha thu ag iarraidh a bhith blotto.

Chaidh am prògram seo, An Sgrudaire, a chraoladh an toiseach ann an 2018. Le taing do Caledonia TV.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

English Beurla

Hitting the drink

[Ruairidh] Today, I’m going to be investigating whether young people are drinking too much, or “binge drinking” as they say in English. Why is this the case? Is it a cultural thing, or is it just one of the things that are part of growing up? I’m going to try to figure that out today.

[Ceitidh] I think binge drinking, or drinking too much, is when you’re not, you now, when you don’t drink a thing through the week…

[Shannon] Yeah.

[Ceitidh] Or a little bit or just…

[Shannon] But then they’re drinking a lot at the end.

[Ceitidh] At the weekend, yeah.

[Shannon] I think when you keep going for days and days… that’s binge drinking. But then I was saying, on my course they were saying if you had two glasses of wine on Friday and two glasses of wine on Saturday, that’s binge drinking.

[Ceitidh] OK

[Shannon] In terms of your units.

[Ceitidh] Right.

[Shannon] So I think that …

[Ceitidh] That’s not a lot, is it?

[Shannon] No, it isn’t at all. So I think …

[Shannon] I know. I do that that every week.

[Eilidh] It’s just a thing that young people do, really young as well, like starting at the age of fourteen or fifteen, everyone drinks, and that’s just how it is.

[Shannon] I remember, a parent who I was working with over the summer, he was asking this, he was saying, “oh, boys at parties now, and there’s alcohol about, and she, she’s just, my daughter’s only sixteen”, and I was saying “well, I think maybe that’s been happening for a good while now ...”

[Ceitidh] For a year or two!

[Shannon] “… and she’s only just telling you!”

[Hamish] For me, I think, what drinking too much is … it’s not just drinking too much, but when you leave the house in full knowledge you’re going to be steaming at the end of the night. That’s what you want. That’s the reason you’re going out, you know.

[Jamie] To get on the drink.

[Hamish] Yeah. So it’s not that you’re just drinking a pint or two in a social situation; you want to get blotto.

This programme, An Sgrudaire, was first broadcast in 2018. With thanks to Caledonia TV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gaelic Gàidhlig

A’ dalladh air òl

[Ruairidh] An-diugh, tha mi gu bhith sgrùdadh am bi daoine òga ag òl cus, no am bi iad ri “binge drinking” mar a thathas ag ràdh sa chainnt eile. Carson a tha seo? An e rud cultarail a th’ ann, no an e dìreach gur e pàirt de bhith a’ fàs suas? Tha mi a’ dol a dh’fheuchainn ri sin faighinn a-mach an-diugh fhèin.

[Ceitidh] Tha mi a’ smaoineachadh binge drinking, no a bhith ag òl cus, ’s e nuair nach eil, fhios agad, nuair nach eil thu ag òl rud sam bith fad na seachdain…

[Shannon] Yeah.

[Ceitidh] No tha rud beag no dìreach...

[Shannon] Ach an uair sin tha iad ag òl tòrr aig an deireadh.

[Ceitidh] Aig an deireadh-seachdain, yeah.

[Shannon] Tha mi a smaoineachadh nuair a tha thu a’ cumail a’ dol airson làithean is làithean, ... sin binge drinking. Ach an uair sin bha mi ag ràdh, air a’ chùrsa agam bha iad ag ràdh ma bha dà ghlainne fìona agad Dihaoine is dà ghlainne fìona agad Disathairne, ’s e binge drinking a tha sin.

[Ceitidh] OK.

[Shannon] A thaobh na units agad.

[Ceitidh] Right.

[Shannon] So tha mi a’ smaoineachadh gu bheil ...

[Ceitidh] Chan e tòrr ann a shin, an e?

[Shannon] No, chan e idir. So tha mi a’ smaoineachadh...

[Shannon] Tha fhios a’m. Mise a’ dèanamh sin gach seachdain.

[Eilidh] ’S e dìreach rud a th’ ann a bhios daoine òga a’ dèanamh, gu math òg cuideachd, mar a’ tòiseachadh aig aois ceithir deug no còig deug, bidh a h-uile duine ag òl, agus sin dìreach mar a tha e.

[Shannon] Tha cuimhne agam, bha pàrant air an robh mi ag obair còmhla ri thairis an t-samhraidh, bha e a’ faighneach seo, bha e ag ràdh, “ò, balaich aig na parties a-nis, agus tha deoch làidir ann, agus tha i, tha i dìreach, tha nighean agam tha i dìreach sia deug”, agus bha mise ag ràdh “uill, tha mi a’ smaoineachadh gu bheil sin ’s dòcha air a bhith a’ tachairt airson ùine mhòr a-nis ... “

[Ceitidh] ’Son bliadhna no dhà!

[Shannon] “... is tha i dìreach air innse dhut!”

[Hamish] Dhòmhsa, tha mi a’ smaoineachadh, ’s e a th’ ann a bhith ag òl cus ... chan e dìreach a bhith ag òl cus ach nuair a tha thu a’ fàgail an taighe, tha làn-chreid’ agad g’ ’eil smùid a’ dol a bhith ort aig deireadh na h-oidhche. ’S e sin a tha thu ag iarraidh. Sin an adhbhar a tha thu a’ dol a-mach, fhios agad?

[Jamie] Airson a bhith a’ faighinn air an deoch.

[Hamish] Seadh, yeah. So chan e gu bheil thu dìreach ag òl pinnt no dhà ann an suidheachadh sòisealta; tha thu ag iarraidh a bhith blotto.

Chaidh am prògram seo, An Sgrudaire, a chraoladh an toiseach ann an 2018. Le taing do Caledonia TV.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

English Beurla

Hitting the drink

[Ruairidh] Today, I’m going to be investigating whether young people are drinking too much, or “binge drinking” as they say in English. Why is this the case? Is it a cultural thing, or is it just one of the things that are part of growing up? I’m going to try to figure that out today.

[Ceitidh] I think binge drinking, or drinking too much, is when you’re not, you now, when you don’t drink a thing through the week…

[Shannon] Yeah.

[Ceitidh] Or a little bit or just…

[Shannon] But then they’re drinking a lot at the end.

[Ceitidh] At the weekend, yeah.

[Shannon] I think when you keep going for days and days… that’s binge drinking. But then I was saying, on my course they were saying if you had two glasses of wine on Friday and two glasses of wine on Saturday, that’s binge drinking.

[Ceitidh] OK

[Shannon] In terms of your units.

[Ceitidh] Right.

[Shannon] So I think that …

[Ceitidh] That’s not a lot, is it?

[Shannon] No, it isn’t at all. So I think …

[Shannon] I know. I do that that every week.

[Eilidh] It’s just a thing that young people do, really young as well, like starting at the age of fourteen or fifteen, everyone drinks, and that’s just how it is.

[Shannon] I remember, a parent who I was working with over the summer, he was asking this, he was saying, “oh, boys at parties now, and there’s alcohol about, and she, she’s just, my daughter’s only sixteen”, and I was saying “well, I think maybe that’s been happening for a good while now ...”

[Ceitidh] For a year or two!

[Shannon] “… and she’s only just telling you!”

[Hamish] For me, I think, what drinking too much is … it’s not just drinking too much, but when you leave the house in full knowledge you’re going to be steaming at the end of the night. That’s what you want. That’s the reason you’re going out, you know.

[Jamie] To get on the drink.

[Hamish] Yeah. So it’s not that you’re just drinking a pint or two in a social situation; you want to get blotto.

This programme, An Sgrudaire, was first broadcast in 2018. With thanks to Caledonia TV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Show English

sgrùdadh - an investigation

fhios agad? - you know?

a thaobh - on the side

deoch làidir - alcohol

smùid - steam, drunkenness