menushow menuhide
ClàrMenu
FaclairDictionary EnglishGàidhlig

B2 - Eadar-mheadhanach Adhartach - Coimhead GàidhligB2 - Upper Intermediate - Watch Gaelic

An Aimsir

Gaelic Gàidhlig

[Innes Rothach - preseantair] Seo Kirsteen leis an aimsir.

[Kirsteen NicDhòmhnaill - neach-aithris na h-aimsir] Feasgar math dhuibh, uill eile de fhrasan agus greisean grèine. A-nochd, ‘s ann frasach a mhaireas an t-sìde mun chost an iar agus tro mhòran sgìrean mu thuath, ma dh’fhaodte costa Bhanbh is Bhuchain cuideachd.

Dhan chòrr ged-tà, thig turadh le greisean de dh’ iarmailt shoilleir, agus tha oidhche car fuar air fàire a-nochd gu sònraichte tro chuid de sgìrean iomallach aig ìre reothaidh, no glè fhaisg air. Mar sin dheth dealt-reothaidh coltach ro mhadainn. Anns a’ chumantas, ged-tà, eadar còig agus ochd Celsius. A’ ghaoth bhon iar-thuath, gu bhith a’ socrachadh gu mòr a-nochd. Mairidh i làidir a-mhàin tro na h-eileanan mu thuath. A-màireach ma-tà, tha sinn a’ tòiseachadh an caran fuar do mhòran sgìrean, tioram do mhòran mun ear, mu mheadhan agus ceann a deas na dùthcha, le fìor chorra fhras a-mhàin. ‘S ann mun chost an iar agus tro cheann a tuath na dùthcha a bhios a’ chuid as bitheanta de na frasan a-rithist. Cha bhi i a’ faireachdainn buileach cho fionnar a-màireach, a’ ghaoth gu bhith tighinn bhon iar, lag anns a’ chumantas eadar dusan agus còig-deug Celsius.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The weather

English Beurla

[Innes Munro - Presenter] Here is Kirsteen with the weather.

[Kirsteen MacDonald – Weather presenter] Good evening, well, another showery day with sunny spells. Tonight, it will be showery on the West coast and many northern areas, perhaps the Banff and Buchan coast too.

For the remaining areas, it will be dry with sunny spells, with a cold night ahead, with many remote areas at freezing point, or close to it. There might be frozen dew before morning. In general, though, between five and eight degrees Celsius. The north-west wind is going to calm down a lot tonight. It will only remain strong in the Northern Isles. Tomorrow then, we are starting with a quite cold day for many areas, dry for many in eastern, central and southern Scotland, with only light showers. It is in the west coast and through the north of the country which will have the most frequent showers again. It will not be as cool tomorrow, the wind will come from the west, gentle in general and fifteen Celsius.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

An Aimsir

Gaelic Gàidhlig

[Innes Rothach - preseantair] Seo Kirsteen leis an aimsir.

[Kirsteen NicDhòmhnaill - neach-aithris na h-aimsir] Feasgar math dhuibh, uill eile de fhrasan agus greisean grèine. A-nochd, ‘s ann frasach a mhaireas an t-sìde mun chost an iar agus tro mhòran sgìrean mu thuath, ma dh’fhaodte costa Bhanbh is Bhuchain cuideachd.

Dhan chòrr ged-tà, thig turadh le greisean de dh’ iarmailt shoilleir, agus tha oidhche car fuar air fàire a-nochd gu sònraichte tro chuid de sgìrean iomallach aig ìre reothaidh, no glè fhaisg air. Mar sin dheth dealt-reothaidh coltach ro mhadainn. Anns a’ chumantas, ged-tà, eadar còig agus ochd Celsius. A’ ghaoth bhon iar-thuath, gu bhith a’ socrachadh gu mòr a-nochd. Mairidh i làidir a-mhàin tro na h-eileanan mu thuath. A-màireach ma-tà, tha sinn a’ tòiseachadh an caran fuar do mhòran sgìrean, tioram do mhòran mun ear, mu mheadhan agus ceann a deas na dùthcha, le fìor chorra fhras a-mhàin. ‘S ann mun chost an iar agus tro cheann a tuath na dùthcha a bhios a’ chuid as bitheanta de na frasan a-rithist. Cha bhi i a’ faireachdainn buileach cho fionnar a-màireach, a’ ghaoth gu bhith tighinn bhon iar, lag anns a’ chumantas eadar dusan agus còig-deug Celsius.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The weather

English Beurla

[Innes Munro - Presenter] Here is Kirsteen with the weather.

[Kirsteen MacDonald – Weather presenter] Good evening, well, another showery day with sunny spells. Tonight, it will be showery on the West coast and many northern areas, perhaps the Banff and Buchan coast too.

For the remaining areas, it will be dry with sunny spells, with a cold night ahead, with many remote areas at freezing point, or close to it. There might be frozen dew before morning. In general, though, between five and eight degrees Celsius. The north-west wind is going to calm down a lot tonight. It will only remain strong in the Northern Isles. Tomorrow then, we are starting with a quite cold day for many areas, dry for many in eastern, central and southern Scotland, with only light showers. It is in the west coast and through the north of the country which will have the most frequent showers again. It will not be as cool tomorrow, the wind will come from the west, gentle in general and fifteen Celsius.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Show English

greisean grèine - sunny spells

turadh - dry weather

iarmailt shoilleir - sunny skies

ìre reothaidh - freezing point

fionnar - cool (temperature)