menushow menuhide
GàidhligEnglish
facebook icon twitter icon email icon

LEARNGAELIC WITH AN LÀ LEARNGAELIC LEIS AN LÀ

News (AN LÀ) Naidheachdan (AN LÀ)

Search Lorg

Seachdain nan leabhraichean ann an Alba

[Màiri Rodgers] Thàinig sean agus òg còmhla ann an Sgoil Ghàidhlig Ghlaschu an-diugh airson feasgar sònraichte ag èisteachd ri sgeulachdan agus a’ bruidhinn mu dheidhinn nan leabhraichean a b’fheàrr leotha. ‘S e Comhairle nan Leabhraichean a bha ga ruith is mar phàirt de sheachdain nan leabhraichean ann an Alba. Bha Catrìona NicFhiongain nam measg.

[Catrìona NicFhionghain – Neach-aithris] Gu dearbh, bha e soilleir gun robh clann air am beò-ghlacadh leis na sgeulachdan a bha rin innse an-diugh ‘s na ginealaichean a’ bruidhinn mu dheidhinn nan leabhraichean a b’ fheàrr leotha. Bho sgeulachdan Mac an t-Srònaich, Ossian agus Fionn gu Harry Potter agus Enid Blyton, cha robh gainnead sgeulachdan san t-seòmar seo.

[Donalda NicComb – Sgoil Ghàidhlig Ghlaschu] Tha mise a’ smaointinn gu bheil e cudromach dhaibh, gu bheil iad a’ coinneachadh ri daoine, anns a’ choimhearsnachd, gu h-àraidh Gàidheil. Tha tòrr de na sgoilearan againne, chan eil ceangal sam bith aca ris a’ Ghàidhealtachd sna h-Eileanan, ‘s na h-àiteachean mar sin agus tha e math dhaibh a bhith a’ faicinn daoine a tha air a bhith a’ cleachdadh a’ chànain a tha seo a tha iad a’ faighinn fad an san sgoil.

[Catrìona NicFhionghain – Neach-aithris] Tha Comhairle nan Leabhraichean trang le diofar thachartasan, fad na seachdain. Ach tha iad airson gun tog a h-uile duine ann an Alba leabhar aig aon uair deug madainn Dihaoine gus daoine a bhrosnachadh a bhith a’ leughadh barrachd.

[Maria NicAonghais] Tha iad an dòchas gum bi a h-uile duine tron dùthaich a’ togail leabhar aig aon uair deug sa mhadainn agus a’ leughadh airson uair an uaireadair, tha iad ag ràdh, ach chan eil fhios ‘am gum bi a h-uil gnìomhachas ag aontachadh leis an sin. Ach, saoilidh mi gur e deagh bheachd a th’ ann, gum bi a h-uile duine tron dùthaich a’ leughadh còmhla airson leth-uair, deich mionaidean, uair an uaireadair, ach dìreach a bhith a’ leughadh còmhla, gur e rud cudromach a th’ ann.

[Catrìona NicFhionghain – Neach-aithris] Tha e follaiseach gu bheil a’ chlann a tha seo fhathast a’ faighinn toileachas mòr à leabhraichean is sgeulachdan, agus tha Comhairle nan Leabhraichean airson gun cùm an còrr den dhùthaich orra a’ leughadh. Siuthadaibh ma-thà, nach suidh sibh sìos agus cuiribh ur sròn ann an leabhar? Catrìona NicFhionghain, BBC, An Là.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Book week in Scotland

[Mairi Rodgers - Presenter] Old and young came together in Glasgow Gaelic School for an unique afternoon listening to stories and talking about their favourite books. The Gaelic Books Council ran this as part of Book Week Scotland. Catriona McKinnon was amongst them.

[Catriona MacKinnon – Reporter] Certainly, it was clear that children were fascinated with the stories that were being told today. From stories about Mac an t-Srònaich, Ossian and Finn to Harry Potter and Enid Blyton, there was not a lack of tales in this room.

[Donalda McComb – Glasgow Gaelic School] I think it is important for them, that they are meeting people, in the community, especially Gaels. Many of our pupils, they haven’t got a link with the Highlands and Islands, and the places like that and it is good for them to see people using this language that they get all day in school.

[Catriona MacKinnon – Reporter] The Gaelic Books Council is busy with different events all week. But they want everybody in Scotland to pick up a book at eleven o’clock in the morning, on Friday morning to inspire people to read more.

[Maria MacInnes] They hope that everybody in the country will pick up a book at eleven o’clock in the morning and read for one hour, they say, but I don’t know if every business will agree to it. But, I think it is a good idea, that everyone in country will read together for a half-hour, ten minutes, an hour, but just to be reading together, it’s an important thing.

[Catriona MacKinnon – Reporter] It is clear that these children are getting great pleasure from books and stories, and the Gaelic Books Council wants the rest of the country to keep reading. Go on then, won’t you sit down and stick your nose in a book? Catriona MacKinnon, BBC, An Là.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seachdain nan leabhraichean ann an Alba

(Book week in Scotland)

Vocabulary Briathrachas

Sgoil Ghàidhlig Ghlaschu - Glasgow Gaelic School

Comhairle nan Leabhraichean - Gaelic Books' Council

Mac an t-Srònaich, Ossian agus Fionn - These are the names of Gaelic literature characters

gainnead sgeulachdan - lack of stories

uair an uaireadair - an hour - literally an hour on the watch

CuideachadhHow to use this site

Tha Learn Gaelic le An Là ag amas air luchd-ionnsachaidh na Gàidhlig a tha, le beagan misneachd, deiseil airson ceum air adhart a ghabhail. Tha an t-susbaint freagarrach dhan h-uile neach-ionnsachaidh, ach bidh e nas cuideachaile do dhaoine a tha seachad air an ìre Tòiseachaidh.Learn Gaelic with An Là is aimed at learners who have already gained some confidence in Gaelic and want to take their learning to the next level. The material is suitable for all learners, but those who have progressed beyond the Beginner level will find this section particularly useful.

Bidh sinn a’ cur sgeulachdan bhon phrògram BBC An Là beò gach seachdain, le tar-sgrìobhadh Gàidhlig is eadar-theangachadh Beurla. Bidh dath an teacsa ag atharrachadh nuair a thèid facal a chluich. ‘S urrainnear cliogadh air facal sònraichte agus cluichidh am bhidio bhon sin a-mach. Dh’fhaodadh gum biodh seo cuideachail dha luchd-ionnsachaidh airson fuaimneachadh a dhearbhadh. Stories from the BBC ALBA Gaelic news programme "An Là" are uploaded on a weekly basis, with a Gaelic transcript and an English translation. As each Gaelic word is spoken, the accompanying text changes colour. Individual words can be selected with a simple click and the video will play from that point onwards. Learners may find this useful for checking pronunciation.

Bidh gach paragraf Gàidhlig a’ gluasad ri linn na h-aithris, ach faodar cuideachd na bàraichean-sgrolaidh a ghluasad gu earrann shònraichte den aithris.Each Gaelic paragraph automatically scrolls in conjunction with the news report, but the manual scrolling bars can also be used to move the text to a particular section of the report.

Chithear an tar-sgrìobhadh Gàidhlig anns a’ chiad dol a-mach. Ach, gheibhear eadar-theangachadh Beurla den tar-sgrìobhadh le bhith a’ taghadh Beurla no Gàidhlig agus Beurla.The Gaelic transcript is shown by default. However, you can see a translation of the transcript by selecting the English or Gaelic and English tabs.

Tha briathrachas cuideachd ri fhaotainn, le faidhlichean fuaim Gàidhlig na chois. Tha a’ bhriathrachas air a thaghadh bhon aithris fhèin, le measgachadh leithid ainmean-àite, briathrachas naidheachd, gnathasan-cainnt is abairtean. Key vocabulary is also provided, with accompanying Gaelic audio. This is a selected from the vocabulary contained in the news report and may include a selection of place names, news terminology, useful colloquialisms and phrases.

Tha luchd-leasachaidh an làraich a’ moladh gun tèid am brabhsair-lìn as ùire a chleachdadh airson an t-susbaint seo fhaicinn. Am measg nam brabhsairean ùra (saor an-asgaidh) as urrainnear a chleachdadh, tha Google Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer agus Safari.The developers of the site recommend that an up-to-date web browser is used to ensure the content displays to its optimum. Suitable browsers (which are free to use) include the latest versions of Google Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer and Safari.

Gheibhear an làraich seo air tablaidean is fònaichean-làimhe ach, a chionn ‘s gur e bhidiothan làn-sgrion a-mhàin a sheallas iPhone, bithear a’ cluich faidhle-fuaim seach bhidio.The site should work on mobile devices, but since iPhones will only show video full-screen and hide the transcript, we play an audio file instead of the video.

Credits

This site uses technology from jPlayer and Mozilla Popcorn, and builds on an idea and code developed by Mark Boas and associates at Happyworm.

All videos used are courtesy of BBC An Là and the British Broadcasting Corporation, who retain all rights to them.

Site design and coding by Sealgar Ltd.

Video, audio and transcripts provided by bbc.co.uk/alba.