menushow menuhide
GàidhligEnglish
facebook icon twitter icon email icon

LEARNGAELIC WITH AN LÀ LEARNGAELIC LEIS AN LÀ

News (AN LÀ) Naidheachdan (AN LÀ)

Search Lorg

1450 bliadhna ann bho thàinig Calum Cille chun an Eilein Idhe

[Iain MacIlleathain - Preseantair] Nise, thadhail Ceann-suidhe na h-Èireann, Mìcheal Higgins, air Eilean Idhe aig an deireadh-sheachdain agus iadsan a’ comharrachadh gu bheil mìle, ceithir cheud is leth-cheud bliadhna ann bho thàinig Calum Cille chun an Eilein. Thathar a’ smaoineachadh gur e Calum Cille a thug Crìosdaidheachd gu Alba an toiseach. Aig an deireadh-sheachdain ma-thà, chaidh seirbheis eacumainigeach a chumail ann an Abaid an Eilein. Chaidh Andreas Wolff ann dhuinne.

[Andreas Wolff – Neach-aithris] Thadhail Ceann-suidhe na h-Èireann, Mìcheal Higgins air Eilean Idhe far a bheil iad a' comharrachadh gu bheil mìle, ceithir cheud is leth-cheud bliadhna ann bho thàinig an Naomh Calum Cille dhan eilean an toiseach.

[Andreas Wolff – Neach-aithris] Thathar a' saoilsinn gur esan a thug an creideamh Crìosdail agus a' Ghàidhlig a dh'Alba. Chuir mi a’ cheist air Maighstir Higgins an robh e dhen bheachd gun robh na ceanglaichean eadar an dhùthaich fhathast cudromach san latha an-diugh?

[Mìcheal Higgins] There are opportunities that flow from the proximity of the two countries. But one of the ones. Some of the areas that I would myself twenty years ago when I was Minister for Culture, I think that are very important are in relation to what, are now called the creative industries.

[Andreas Wolff – Neach-aithris] A bharrachd air diofar òraidean, fhuair an ceann-suidhe cothrom beagan fhaotainn a-mach mu bheul-aithris na sgìre.

[Màiri NicArtair] Innsidh mi dha gun robh dlùth… gu bheil Port Eilein dlùth air Port Ronan agus gur e Port Adhamhnan an t-ainm a th’ air agus tha sin ag innse dhuinn cho cudromach ‘s a bha Abaid Adhamhnan aig an àm.

[Andreas Wolff – Neach-aithris] Bha buidheann às Èireann ag ùrnaigh fhad ‘s a bha iad a’ cuairteachadh tobar taobh a-muigh na h-Abaid. Agus chualas iomradh air cleachdaidhean ceangailte ris an Naomh.

[Flòraidh NicNèill] Lus Chaluim Chille. Nam faigheadh tu e gun sireadh gun iarraidh, bha e na bheannachadh mòr, agus 's e lus beag buidhe, dìreach mar gum biodh rionnag bheag.

[Andreas Wolff – Neach-aithris] Aig seirbheis eacumainigeach anns an Abaid, chualas guthan Albannach, cho math ri Èireannach, Caitligeach agus Pròstanach. Ach, cha robh a h-uile duine cinnteach mun cheangal a bh’aig Naomh Chaluim Chille agus Crìosdaidheachd.

[Aonghas MacNeacail] Dh’ fhàg e Doire, àite nan Darroch, ann an Èirinn an Tuath agus thàinig e gu Eilean Idhe, agus ‘s e eilean air cuimhneachadh air craobh eile. Tha mi a’ smaoineachadh, chan eil fhios ‘am an robh e air tighinn dhan Chreideamh Chrìosdaidh, nuair a thàinig e an seo, ach bha an t-seann chreideamh, gu h-àraidh, bha e follaiseach gun robh an t-seann chreideamh agus a’ chumhachd a bh’ aig craobhan anns an seann creideamh an làthair.

[Andreas Wolff – Neach-aithris] Chualas sailm gan seinn ann an Gaelige cuideachd. Tha Eilean Idhe air a bhith gu math trang am-bliadhna agus a’ choimhearsnachd Chrìosdail air an eilean a’ comharrachadh seachdad ‘s a chòig bliadhna bhon a chaidh a stèidheachadh cuideachd. Andreas Wolff, BBC An Là, Eilean Idhe.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1450 years since St Columba came to Iona

[Iain MacLean - Presenter] Now, the President of Ireland, Michael Higgins, visited the Isle of Iona at the weekend as they were celebrating that 1450 years have passed since St Columba came to the island. It is thought that it was Columba who first brought Christianity to Scotland. At the weekend then, there was an ecumenical service kept in the island’s Abbey. Andreas Wolff went for us.

[Andreas Wolff – Reporter] The President of Ireland, Michael Higgins, visited the Isle of Iona at the weekend as they were celebrating that 1450 years have passed since St Columba came to the island.

[Andreas Wolff – Reporter] It is thought that it was himself who brought the Christian faith and Gaelic to Scotland. I put the question to Michael Higgins and asked if he was of the opinion that the links between the two countries are still as important today?

[Mìcheal Higgins] There are opportunities that flow from the proximity of the two countries. But one of the ones. Some of the areas that I would myself twenty years ago when I was Minister for Culture, I think that are very important are in relation to what, are now called the creative industries.

[Andreas Wolff – Reporter] As well as different lectures, the President got the opportunity find out about oral history of the area.

[Màiri MacArthur] I told him that there was, that Port Ellen was close to Port Ronan and it Port Adamnan was the name it was given and that tells us how important Adamnan’s Abbey was at the time.

[Andreas Wolff – Reporter] A group from Ireland were praying as they were going around the well outside the abbey. And a report could be heard of customs connected with the saint.

[Flora MacNèill] St John’s Wort. If you found this when you weren’t looking for it, it was a big blessing, it’s a small yellow plant, just like a little yellow star.

[Andreas Wolff – Reporter] At an ecumenical service in the Abbey. Scottish voices could be heard just as well as Irish, Catholic and Protestant. But, not everyone was sure about the link between St Columba and Christianity.

[Aonghas MacNeacail] He left Derry, the place of the Darrochs, in Northern Ireland and he came to the island of Iona, and it’s an island that evokes a different tree. I think, I don’t know if he came to the Christian faith, when he came here, but the old religion, especially, it was clear that the old faith and the power that the trees had in the old religion that was involved.

[Andreas Wolff – Reporter] Psalms could be heard in Irish too. The Isle of Iona has been very busy this year and the Christian community on the island is celebration the 75 years since it was set up too. Andreas Wolff, BBC An Là, Iona.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1450 bliadhna ann bho thàinig Calum Cille chun an Eilein Idhe

(1450 years since St Columba came to Iona)

Vocabulary Briathrachas

Ceann-suidhe - President

sailm - psalms

eacumainigeach - ecumenical

Èireann - Ireland

Calum Cille - St Columba

Lus Chaluim Chille - St John's Wort

CuideachadhHow to use this site

Tha Learn Gaelic le An Là ag amas air luchd-ionnsachaidh na Gàidhlig a tha, le beagan misneachd, deiseil airson ceum air adhart a ghabhail. Tha an t-susbaint freagarrach dhan h-uile neach-ionnsachaidh, ach bidh e nas cuideachaile do dhaoine a tha seachad air an ìre Tòiseachaidh.Learn Gaelic with An Là is aimed at learners who have already gained some confidence in Gaelic and want to take their learning to the next level. The material is suitable for all learners, but those who have progressed beyond the Beginner level will find this section particularly useful.

Bidh sinn a’ cur sgeulachdan bhon phrògram BBC An Là beò gach seachdain, le tar-sgrìobhadh Gàidhlig is eadar-theangachadh Beurla. Bidh dath an teacsa ag atharrachadh nuair a thèid facal a chluich. ‘S urrainnear cliogadh air facal sònraichte agus cluichidh am bhidio bhon sin a-mach. Dh’fhaodadh gum biodh seo cuideachail dha luchd-ionnsachaidh airson fuaimneachadh a dhearbhadh. Stories from the BBC ALBA Gaelic news programme "An Là" are uploaded on a weekly basis, with a Gaelic transcript and an English translation. As each Gaelic word is spoken, the accompanying text changes colour. Individual words can be selected with a simple click and the video will play from that point onwards. Learners may find this useful for checking pronunciation.

Bidh gach paragraf Gàidhlig a’ gluasad ri linn na h-aithris, ach faodar cuideachd na bàraichean-sgrolaidh a ghluasad gu earrann shònraichte den aithris.Each Gaelic paragraph automatically scrolls in conjunction with the news report, but the manual scrolling bars can also be used to move the text to a particular section of the report.

Chithear an tar-sgrìobhadh Gàidhlig anns a’ chiad dol a-mach. Ach, gheibhear eadar-theangachadh Beurla den tar-sgrìobhadh le bhith a’ taghadh Beurla no Gàidhlig agus Beurla.The Gaelic transcript is shown by default. However, you can see a translation of the transcript by selecting the English or Gaelic and English tabs.

Tha briathrachas cuideachd ri fhaotainn, le faidhlichean fuaim Gàidhlig na chois. Tha a’ bhriathrachas air a thaghadh bhon aithris fhèin, le measgachadh leithid ainmean-àite, briathrachas naidheachd, gnathasan-cainnt is abairtean. Key vocabulary is also provided, with accompanying Gaelic audio. This is a selected from the vocabulary contained in the news report and may include a selection of place names, news terminology, useful colloquialisms and phrases.

Tha luchd-leasachaidh an làraich a’ moladh gun tèid am brabhsair-lìn as ùire a chleachdadh airson an t-susbaint seo fhaicinn. Am measg nam brabhsairean ùra (saor an-asgaidh) as urrainnear a chleachdadh, tha Google Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer agus Safari.The developers of the site recommend that an up-to-date web browser is used to ensure the content displays to its optimum. Suitable browsers (which are free to use) include the latest versions of Google Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer and Safari.

Gheibhear an làraich seo air tablaidean is fònaichean-làimhe ach, a chionn ‘s gur e bhidiothan làn-sgrion a-mhàin a sheallas iPhone, bithear a’ cluich faidhle-fuaim seach bhidio.The site should work on mobile devices, but since iPhones will only show video full-screen and hide the transcript, we play an audio file instead of the video.

Credits

This site uses technology from jPlayer and Mozilla Popcorn, and builds on an idea and code developed by Mark Boas and associates at Happyworm.

All videos used are courtesy of BBC An Là and the British Broadcasting Corporation, who retain all rights to them.

Site design and coding by Sealgar Ltd.

Video, audio and transcripts provided by bbc.co.uk/alba.