menushow menuhide
GàidhligEnglish
facebook icon twitter icon email icon

LEARNGAELIC WITH AN LÀ LEARNGAELIC LEIS AN LÀ

News (AN LÀ) Naidheachdan (AN LÀ)

Search Lorg

A' chomharrachadh Mairead Faye Sheathach

[Iain MacAonghais - Preseantair] Nise, tha beatha Mairead Faye Sheathach agus an cruinneachadh de dh’ òrain Gàidhlig a rinn i ga chomharrachadh ann am pìos dràma-ciùil ùr. Bidh Eun Beag Chanaigh air a thaisbeanadh ann an grunn àiteachean le Theatre Nàiseanta na h-Alba agus tro fhèis Blas. Fhuair Shona NicDhòmhnaill againn fhèin cothrom air blasad fhaighinn air na bhios ron luchd-èisteachd agus mìneachadh carson a tha an tachartas cudromach.

[Pòl MacCaluim] Sin rud a tha cudromach mu dheidhinn dhealbhan-cluiche mar seo. Gur e an fhìrinn a thèid a chur tarsainn. A chionn, tha e uabhasach fhèin cudromach an obair a rinn i. Ghlèidh i dualchas agus ceòl agus eachdraidh is ùrnaighean is òrain nan daoine agus ghlèidh i iad mar a thug iadsan seachad dhìth e.

[Shona NicDhòmhnaill – Neach-aithris] Tha earrannan à fèin-eachdraidh beatha Mairead, litrichean, dealbhan pearsanta agus criomagan film à beatha nan eilean air an cleachdadh airson an dràma ciùil.

[Fiona NicChoinnich] Bha mise a’ coimhead airson deagh eisimpleir de na seòrsa stoidhlichean agus na h-òrain eadar-dhealaichte, bha na seinneadairean eadar-dhealaichte agus òrain aotrom agus òrain nas doimhne agus òrain le sgeulachdan dìreach a’ dèanamh seòrsa dealbh air beatha ann an Uibhist agus Canaigh cuideachd.

[Shona NicDhòmhnaill – Neach-aithris] Thig an dràma air feadh na Gàidhealtachd, ach tha e a’ tòiseachadh ‘s a’ crìochnachadh anns na h-eileanan a b’ fhaisge air cridhe Mairead.

[Fiona NicChoinnich] Tha sinn a’ tòiseachadh ann an Uibhist agus chan eil àite sam bith eile far am bu chòir dhuinn a bhith tòiseachadh ach ann an seo, far an dh’ fhuair Mairead na h-òrain, far an dh’ fhuair Mairead an cànan agus far an dh’ fhuair Mairead an teaghlach aice. Agus tha mi cinnteach gum bi a h-uile duine ann an seo ag èisteachd, gu math mionaideach, ri na h-òrain agus na faclan.

[Shona NicDhòmhnaill – Neach-aithris] Agus tha an ceòl a tha air a chleachdadh cudromach na dhòigh fhèin.

[Dòmhnall Seathach] We wanted to have instrumentation that reflected Margaret Faye Shaw’s love of other forms of music, like jazz and classical music and also her love of the piano, which was a big deal.

[Shona NicDhòmhnaill – Neach-aithris] ‘S e cothrom a bh’ ann dhan luchd-ciùil fhèin eòlas a chur air an obair aig Mairead.

[Innes MacGilleBhàin] Cha robh fios agam air cho mòr ‘s a bha an stòras a bha i air fhàgail dhuinn oir bha mi air cluinntinn mu dheidhinn Mairead roimhe seo, ach cha robh fhios agam air an uimhir de dh’ òrain a bh’ aice.

[Shona NicDhòmhnaill – Neach-aithris] Agus ‘s e sin fear de na h-amasan a th’ aig an dràma-ciùil seo, ainm agus obair Mairead Faye Sheathach a chur fa chomhair luchd-èisteachd ùr. Shona NicDhòmhnaill. BBC An Là, Uibhist.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Celebrating Margaret Faye Shaw

[Iain MacInnes - Presenter] Now, the life of Margaret Faye Shaw and the collection of Gaelic songs she made are being celebrated in a piece of musical drama. The ‘Little Bird of Canna’ will be shown in many areas by the National Theatre of Scotland and through the Blas festival. Our Shona MacDonald got a chance to experience what was ahead of the audience and information on why it was important.

[Paul MacCallum] That is what is important about musical dramas like this. That it is the truth that is put across. As it was awful important the work that she did. She protected heritage and music, history and prayers and songs of the people and she recorded them as they gave them to her.

[Shona MacDonald – Reporter] Sections of the autobiography of the life of Margaret, letters, personal pictures and film clips of life on the Island have been used for the music drama.

[Fiona MacDonald] I was looking for good examples of the sort of different styles and songs, the singers were different and the songs light and deeper songs and songs with stories just doing a sort of picture of life in Uist and Canna too.

[Shona MacDonald – Reporter] The drama will go all over the Highlands, but it will start and end in the Islands that were closest to Margaret’s heart.

[Fiona MacDonald] We are starting in Uist and there isn’t another place where we should start, but here, where Margaret got her songs, where Margaret got the language and where Margaret got her family. And I am sure that everyone will be listening, really closely, with the songs and the words.

[Shona MacDonald – Reporter] And the music has an important use of its own right.

[Donald Shaw] We wanted to have instrumentation that reflected Margaret Faye Shaw’s love of other forms of music, like jazz and classical music and also her love of the piano, which was a big deal.

[Shona MacDonald – Reporter] It was a chance for the musicians to get to know Margaret’s work.

[Innes Whyte] I did not know how big the store was that she left for us as I had heard of Margaret before this, but I did not know the number of songs she had.

[Shona MacDonald – Reporter] And that is one of the aims of the musical drama, to direct the name and work of Margaret Faye Shaw to a new audience. Shona MacDonald BBC An Là, Uist.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A' chomharrachadh Mairead Faye Sheathach

(Celebrating Margaret Faye Shaw)

Vocabulary Briathrachas

Mairead Faye Sheathach - Margaret Fay Shaw

dràma-ciùil - musical drama

Theatre Nàiseanta na h-Alba - National Theatre of Scotland

fèin-eachdraidh - autobiography

Canaigh - Canna

CuideachadhHow to use this site

Tha Learn Gaelic le An Là ag amas air luchd-ionnsachaidh na Gàidhlig a tha, le beagan misneachd, deiseil airson ceum air adhart a ghabhail. Tha an t-susbaint freagarrach dhan h-uile neach-ionnsachaidh, ach bidh e nas cuideachaile do dhaoine a tha seachad air an ìre Tòiseachaidh.Learn Gaelic with An Là is aimed at learners who have already gained some confidence in Gaelic and want to take their learning to the next level. The material is suitable for all learners, but those who have progressed beyond the Beginner level will find this section particularly useful.

Bidh sinn a’ cur sgeulachdan bhon phrògram BBC An Là beò gach seachdain, le tar-sgrìobhadh Gàidhlig is eadar-theangachadh Beurla. Bidh dath an teacsa ag atharrachadh nuair a thèid facal a chluich. ‘S urrainnear cliogadh air facal sònraichte agus cluichidh am bhidio bhon sin a-mach. Dh’fhaodadh gum biodh seo cuideachail dha luchd-ionnsachaidh airson fuaimneachadh a dhearbhadh. Stories from the BBC ALBA Gaelic news programme "An Là" are uploaded on a weekly basis, with a Gaelic transcript and an English translation. As each Gaelic word is spoken, the accompanying text changes colour. Individual words can be selected with a simple click and the video will play from that point onwards. Learners may find this useful for checking pronunciation.

Bidh gach paragraf Gàidhlig a’ gluasad ri linn na h-aithris, ach faodar cuideachd na bàraichean-sgrolaidh a ghluasad gu earrann shònraichte den aithris.Each Gaelic paragraph automatically scrolls in conjunction with the news report, but the manual scrolling bars can also be used to move the text to a particular section of the report.

Chithear an tar-sgrìobhadh Gàidhlig anns a’ chiad dol a-mach. Ach, gheibhear eadar-theangachadh Beurla den tar-sgrìobhadh le bhith a’ taghadh Beurla no Gàidhlig agus Beurla.The Gaelic transcript is shown by default. However, you can see a translation of the transcript by selecting the English or Gaelic and English tabs.

Tha briathrachas cuideachd ri fhaotainn, le faidhlichean fuaim Gàidhlig na chois. Tha a’ bhriathrachas air a thaghadh bhon aithris fhèin, le measgachadh leithid ainmean-àite, briathrachas naidheachd, gnathasan-cainnt is abairtean. Key vocabulary is also provided, with accompanying Gaelic audio. This is a selected from the vocabulary contained in the news report and may include a selection of place names, news terminology, useful colloquialisms and phrases.

Tha luchd-leasachaidh an làraich a’ moladh gun tèid am brabhsair-lìn as ùire a chleachdadh airson an t-susbaint seo fhaicinn. Am measg nam brabhsairean ùra (saor an-asgaidh) as urrainnear a chleachdadh, tha Google Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer agus Safari.The developers of the site recommend that an up-to-date web browser is used to ensure the content displays to its optimum. Suitable browsers (which are free to use) include the latest versions of Google Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer and Safari.

Gheibhear an làraich seo air tablaidean is fònaichean-làimhe ach, a chionn ‘s gur e bhidiothan làn-sgrion a-mhàin a sheallas iPhone, bithear a’ cluich faidhle-fuaim seach bhidio.The site should work on mobile devices, but since iPhones will only show video full-screen and hide the transcript, we play an audio file instead of the video.

Credits

This site uses technology from jPlayer and Mozilla Popcorn, and builds on an idea and code developed by Mark Boas and associates at Happyworm.

All videos used are courtesy of BBC An Là and the British Broadcasting Corporation, who retain all rights to them.

Site design and coding by Sealgar Ltd.

Video, audio and transcripts provided by bbc.co.uk/alba.